Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
39 Az-Zumar Skupine
#1
Rainbow 
39:1

Spuščanje (razodetje) Knjige od Allaha, Vsemogočnega, Najmodrejšega.
39:2

Mi smo ti spustili (razodeli) Knjigo s pravo resnico; zato časti Allaha z iskreno predanostjo in vero.
39:3

Mar ne pripada iskrena predanost v veri zgolj Allahu?! Tisti, ki so si namesto Njega vzeli druge zaščitnike pravijo: “Častimo jih samo zato, da bi nas še bolj približali Allahu.” Resnično bo Allah razsodil med njimi glede tega, v čem se razhajajo. Allah zagotovo ne vodi na Pravo pot lažnivcev in nevernikov .
39:4

Če bi Allah hotel imeti sina, bi zagotovo izbral od tega, kar ustvarja, kar On hoče. Daleč in visoko je On nad tem, kar Mu pripisujejo! On je Allah, Tisti, ki je Edini in Tisti, kateremu je vse podrejeno.
39:5

Ustvaril je nebesa in Zemljo z resnico. Z nočjo prekriva dan in z dnevom prekriva noč. Podredil je sonce in mesec, vsak se giblje do določenega roka. Nedvomno! On je Vsemogočen, Odpuščajoč.
39:6

Ustvaril vas je iz ene osebe, potem iz nje naredil njen par. In spustil (dal) vam je od živine osem parov. Ustvarja vas v maternicah vaših mater, stvaritev za stvaritvijo, v treh temah. To je Allah, vaš Gospodar, Njemu pripada vsa oblast in last. Ni boga razen Njega, pa kam se obračate!?
39:7

Tudi, če nočete verjeti, Allah je zares popolnoma neodvisen od vas. Ni pa zadovoljen, da bi Njegovi sužnji bili v neveri. In če boste hvaležni, bo zadovoljen z vami. In kdor nosi breme ne bo nosil bremena drugega. Nato sledi vrnitev k vašemu Gospodarju, da vas bo obvestil o tem, kar ste počeli. On zares vé, kar je skrito v prsih.
39:8

In ko človeka doleti nesreča, prosi svojega Gospodarja, vračajoč se k Njemu; kadar pa mu On daje iz Svoje dobrote, pozablja na svoje prošnje in Allahu pripisuje rivale, da bi odvračal od Njegove poti. Reci: “Uživaj v svoji neveri kratek čas, zares boš med pripadniki Ognja.”
39:9

Mar je ta enak tistemu, ki v nočnih urah ponižno pada z obrazom na tla in stoji v molitvi, boječ se onstranstva in upa na milost svojega Gospodarja?! Reci: “Mar so enaki tisti, ki vedo, in tisti, ki ne vedo?” Opomnejo pa se le tisti, ki so obdarjeni z razumom.
39:10

Reci: “O, Moji vdani sužnji, ki verujete! Bojte se svojega Gospodarja! Tistim, ki ravnajo na najboljši način na tem svetu, pripada še boljše, Allahova Zemlja pa je prostrana. Potrpežljivi bodo zares poplačani brez računa.”
39:11

Reci: “Resnično mi je zapovedano, da častim Allaha, z iskreno predanostjo Njemu v veri;
39:12

in zapovedano mi je, naj bom prvi izmed muslimanov.”
39:13

Reci: “Resnično se bojim muk Velikega dne, če ne bom pokoren svojemu Gospodarju.”
39:14

Reci: “Častim le Allaha, z iskreno predanostjo Njemu v veri,
39:15

vi pa častite, kar hočete namesto Njega.” Reci: “Resnično bodo poraženi tisti, ki bodo pogubili sebe in svoje družine na Dan vstajenja. To je nedvomno očiten poraz.”
39:16

Nad njimi in pod njimi bodo ognjeni oblaki. S tem Allah zastrašuje Svoje sužnje. “O, sužnji Moji! Bodite bogaboječi.”
39:17

In tistim, ki se izogibajo temu, da bi častili taguta in se vračajo k Allahu, je namenjena radostna vest. Ti pa sporoči blagovest Mojim vdanim sužnjem.
39:18

Tisti, ki poslušajo Besedo sledijo najboljšemu od nje; Allah jih je vodil na Pravo pot in so obdarjeni z razumom.
39:19

Mar lahko ti iz Ognja rešiš tistega, nad katerim je padla beseda, da bo deležen muk?!
39:20

Tistim, ki so gojili strahospoštovanje do svojega Gospodarja, pa pripadajo sobane, nad katerimi so zgrajene sobane, pod katerimi tečejo reke. To je Allahova obljuba, Allah pa ne krši Svoje obljube.
39:21

Mar ne vidiš, da Allah spušča vodo z neba in jo razpelje kot studence po Zemlji; nato stori da z njo vzniknejo posevki različnih barv; zatem se posušijo in jih vidiš porumenele; nato pa stori, da so zdrobljene. Resnično je v tem opomin za z razumom obdarjene.
39:22

Ali je tisti, ki mu je Allah odprl prsa (odprl srce) za islam in je že v svetlobi svojega Gospodarja (enak tistemu, ki ga je zavrnil)? Gorje tistim, katerih srca so trda, ko se omenja Allah. Ti so v očitni zablodi.
39:23

Allah je spuščal (razodel) najboljši govor; Knjigo, katere deli so si podobni in se ponavljajo, in ob kateri se naježi koža tistim, ki se bojijo svojega Gospodarja, zatem pa se njihova koža in srca omehčajo pri omenjanju Allaha. To je Allahovo vodenje, s katerim vodi, kogar hoče. In če Allah pusti koga v zablodi, zanj ni nobenega vodiča na Pravo Pot.
39:24

Mar je tisti, ki se s svojim obrazom brani najhujših muk na Dan vstajenja (enak tistemu, ki je odrešen). Krivičnežem bo rečeno: “Okusite to, kar ste si prislužili!”
39:25

Tudi tisti pred njimi so o tem trdili, da je laž, pa so jih doletele muke od koder niso pričakovali.
39:26

Zato jim je Allah dal okusiti ponižanje med tuzemskim življenjem, muke na onostranstvu pa so večje, ko bi le vedeli.
39:27

In Mi smo že v tem Kur’anu ljudem navedli vsakovrstne primere, da bi se lahko opomnili,
39:28

Kur’anu v arabščini, brez kakršnega koli protislovja, da bi lahko bili bogaboječi.
39:29

Allah daje kot primer človeka (sužnja) o katerem se prepirajo družabniki, ki ga imajo v lasti; in človeka, ki je v lasti zgolj enega človeka. Je mar njun primer enak?! Vsa hvala Allahu, vendar pa večina ljudi ne ve.
39:30

Ti boš zares umrl in tudi oni bodo umrli,
39:31

potem pa se boste na Dnevu vstajenja (vsi vi, o ljudje) pravdali pred svojim Gospodarjem.
39:32

Kdo je bolj krivičen kot tisti, ki laže o Allahu in za resnico, ki je dospela do njega, trdi da je laž?! Mar ni v Peklu mesto večnega bivanja namenjeno nevernikom?!
39:33

In tisti, ki prinaša resnico in potrjuje resničnost le-tega – takšni so bogaboječi.
39:34

Pri svojem Gospodarju bodo imeli vse, kar bodo hoteli. To je nagrada za dobrodelnike.
39:35

Tako da bo Allah izničil njihova najslabša dejanja in jih za dobra dejanja poplačal z boljšo nagrado kot so vredna.
39:36

Mar Allah ni Tisti, ki zadostuje Svojemu vdanemu sužnju?! Strašijo te s tistimi (ki jih častijo) namesto Njega in so ničvredni. Komur Allah pusti, da zablodi – takšen ne bo imel nobenega vodiča na Pravo pot.
39:37

In kogar Allah usmeri na Pravo pot ga nihče ne more speljati v zablodo. Mar Allah ni Zmagovit in Zmožen povračila?!
39:38

Če bi jih vprašal: “Kdo je ustvaril nebesa in Zemljo?” bi zagotovo rekli: “Allah.” Reci: “Mar mislite, da mi tisti, ki jih vi kličete namesto Allaha, lahko odpravijo neko nesrečo, če Allah hoče da me ta doleti?! Ali mar lahko zadržijo Njegovo milost, če mi On hoče dati kakšno milost?!” Reci: “Zanesem se na Allaha; na Njega naj se zanesejo tisti, ki se zanašajo.”
39:39

Reci: “O, ljudstvo moje! Počnite tisto, kar je v vaših močeh, tudi jaz bom počel po svojih močeh; kmalu pa boste izvedeli…
39:40

… koga bodo doletele muke (v tuzemskem življenju), ki ga bodo ponižale in moral bo prestati večne muke (na onstranstvu).”
39:41

Mi smo ti zares spustili (razodeli) Knjigo z resnico za vse ljudi. Kdor se usmeri na Pravo pot, je to v prid njemu samemu. Kdor pa zablodi, zablodi sebi v škodo. Ti pa nisi njihov zastopnik.
39:42

Allah jemlje duše (ljudem) v času njihove smrti in tistim, ki niso umrli, takrat ko spijo. Potem zadrži tisto, kateri je določil smrt, druge pa pusti do določenega roka. V tem so zagotovo dokazi ljudem, ki razmišljajo.
39:43

Ali so namesto Allaha druge vzeli za zagovornike?! Reci: “Pa četudi nimajo ničesar v lasti in ničesar ne dojemajo?!”
39:44

Reci: “Allahu pripada zagovorništvo v celoti. On ima oblast nad nebesi in nad Zemljo, zatem pa se boste vrnili k Njemu.”
39:45

In ko se omeni sam Allah, se zgražajo srca tistih, ki ne verujejo v onstranstvo. Ko pa se omenijo drugi namesto Njega, jih naenkrat prevzame radost.
39:46

Reci: “Allah moj! Tvorec nebes in zemlje; Poznavalec vsega neznanega in znanega; Ti boš razsodil med Svojimi sužnji glede stvari, v katerih so se razhajali.”
39:47

In če bi imeli tisti, ki so bili krivični, vse kar je na Zemlji in še enkrat toliko, bi vse to dali v odkup, da jih ne zadenejo težke muke na Dan vstajenja, vendar pa bodo jasno videli tisto, na kar niso računali od Allaha.
39:48

In jasno bodo videli vsa slaba dela, ki so si jih prislužili, in obkolilo jih bo prav to, čemur so se posmehovali (t.j. muke vseh vrst).
39:49

Ko človeka doleti stiska, Nas prosi; ko pa mu naklonimo nek Naš blagor, pravi: “To sem dosegel na podlagi svojega znanja.” Nasprotno, to je le skušnjava, vendar jih večina tega ne ve.
39:50

Tako so govorili že tisti pred njimi, pa jim ni koristilo to, kar so si prislužili.
39:51

In doletelo jih je zlo tistega, kar so si prislužili. In tiste, ki storijo zločin (t.j. ki malikujejo), bo doletelo zlo tistega, kar si prislužijo in to ne bodo mogli onemogočiti.
39:52

Mar ne vedo, da Allah nakloni obilje oskrbe ali jo prikrajša, komur On hoče? V tem so zares dokazi za ljudi, ki verujejo.
39:53

Reci: “O, sužnji Moji, ki ste pretirano grešili nad seboj, ne obupajte nad Allahovo milostjo. Resnično Allah odpušča vse grehe. On je zares Odpuščajoči, Najbolj Usmiljeni.
39:54

In vrnite se k svojemu Gospodarju in se Mu predajte, preden vas doletijo muke, kajti potem vam nihče ne bo pomagal!”
39:55

In sledite najboljšemu, kar vam je spuščeno (razodeto) od vašega Gospodarja, preden vas nenadno ne doletijo muke, ne da bi to sploh slutili;
39:56

da ne bo kdo rekel: “O, kako mi je žal, da sem bil tako nemaren glede pokornosti Allahu in da sem bil med tistimi, ki so se posmehovali!”
39:57

Ali da ne bo rekel: “Če bi me Allah vodil na Pravo pot, bi bil zagotovo eden od bogaboječih.”
39:58

Ali da ne bo rekel, ko bo zagledal muke: “Če bi imel priložnost vrnitve pa da bi bil eden izmed krepostnih!”
39:59

Nasprotno! Do tebe so že prihajali Moji ajeti, vendar si za njih trdil, da so laž, bil si nadut in bil si eden od nevernikov!
39:60

Na Dan vstajenja boš videl tiste, ki so lagali o Allahu, kako bodo njihovi obrazi počrneli. Mar ni v Peklu mesto večnega bivanja namenjeno nadutim?!
39:61

In Allah bo odrešil tiste, ki so bili bogaboječi, saj so si zaslužili Allahovo zadovoljstvo; ne bo se jih dotaknilo prav nikakršno zlo in oni ne bodo žalovali.
39:62

Allah je Stvarnik vsega in On vse upravlja.
39:63

On ima v lasti ključe nebes in zemlje. In tisti, ki ne verujejo v Allahove ajete – ti so zares pravi poraženci.
39:64

Reci: “Mar mi zapovedujete, da naj častim koga drugega namesto Allaha, o nevedneži?!”
39:65

In že ti je bilo razodeto, kakor tistim pred teboj: “Če boš častil koga drugega poleg Allaha, bodo izničena vsa tvoja dejanja in postal boš eden od poražencev.”
39:66

Nasprotno! Ti časti Allaha in bodi eden od hvaležnih!
39:67

Ne veličajo Allaha tako kot bi Ga morali, kljub temu da bo na Dnevu vstajenja celotna Zemlja v Njegovi pesti in da bodo nebesa zvita v Njegovi desnici. Slavljen je On in visoko nad tem, kar oni poleg Njega častijo!
39:68

In pihnjeno bo v Rog, pa bodo padli mrtvi vsi, ki so v nebesih in na zemlji, razen tistih, za katere Allah hoče drugače. Potem bo pihnjeno drugič, pa bodo vstali in gledali.
39:69

Zemlja bo zasijala s svetlobo svojega Gospodarja, postavljena bo Knjiga, pripeljani bodo glasniki vere ter priče in med njimi se bo sodilo po pravici. Ne bo jim storjena krivica.
39:70

In vsaka oseba bo popolnoma poplačana za tisto, kar jepočela, On pa najbolje ve, kaj oni počnejo.
39:71

In tiste, ki ne verujejo, se bo vodilo v pekel v skupinah – ko prispejo do njega, se bodo odprla njegova vrata in njegovi čuvaji jim bodo rekli: “Mar niso prišli poslanci izmed vas, vam citirali verze vašega Gospodarja in vas svarili pred srečanjem tega vašega dne?!” Rekli bodo: “Res je! Vendar pa se je uresničila beseda o mukah nad neverniki.”
39:72

Rečeno bo: “Vstopite skozi vrata pekla, v njem boste ostali večno – kako grozljivo je bivališče nadutih!”
39:73

In tisti, ki so gojili strahospoštovanje do svojega Gospodarja, bodo vodeni v raj v skupinah – ko prispejo do njega, se bodo odprla njegova vrata, pa jim bodo njegovi čuvarji rekli: “Mir z vami, čisti in dobri ste, zato vstopite vanj za vekomaj.”
39:74

In rekli bodo: “Hvala Allahu, ki je izpolnil Svojo obljubo do nas in nam dal (to) Zemljo v nasledstvo, da se lahko nastanimo v Raju, kjerkoli hočemo. Kako čudovita je nagrada za tiste, ki so delali pravilno!”
39:75

In vidiš angele, kako obkrožajo prestol, s hvalo slavijo svojega Gospodarja. Presojeno je bilo med njimi (med ljudmi, džini in ostalimi Allahovimi stvaritvami) po pravici in rečeno: “Hvala Allahu, Gospodarju vseh svetov.”
Odgovori


Skoči na Forum: