Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
40 Gafir Bog, ki odpušča
#1
Rainbow 
40:1

Ha, mim.
40:2

Razodevanje (spuščanje) Knjige Allaha, Vsemogočnega, Vsevednega,
40:3

… Tistega, ki odpušča grehe, sprejema kesanje in strogo kaznuje, Lastnika obilja in dobrega. Ni drugega boga razen Njega, k Njemu se vse povrne.
40:4

Njegovim ajetom oporekajo samo tisti, ki ne verujejo, zato se ne meni, da oni, potujoč po Zemlji, uživajo življenje.
40:5

Že pred njimi so Noetovo ljudstvo in nato zavezniki trdili za poslance da lažejo. In vsako ljudstvo je skušalo pokončati svojega poslanca. In oporekali so z neresnicami, da bi ovrgli Resnico, pa Sem jih uničil. Kako strašna je bila Moja kazen!
40:6

In tako se je izpolnila beseda tvojega Gospodarja nad tistimi, ki niso hoteli verovati, da bodo prebivalci Ognja.
40:7

Tisti, ki nosijo Arš in vsi tisti okrog njega slavijo in hvalijo svojega Gospodarja, verujejo Vanj in prosijo odpuščanja za tiste, ki verujejo: “Gospodar naš! Ti s Svojo milostjo in znanjem obdajaš vse – odpusti tistim, ki se kesajo in sledijo Tvoji poti – ter jih reši peklenskih muk.
40:8

Gospodar naš! Nastani jih v Edenske vrtove, katere Si jim obljubil; in tudi tiste, ki so bili krepostni izmed njihovih očetov, žena in potomcev. Ti si zares Vsemogočen, Najmodrejši.
40:9

In obvaruj jih pred tem, da počnejo slaba dejanja. In kogar Ti obvaruješ pred slabimi dejanji, Si mu na ta Dan naklonil Svojo milost. To je veličasten uspeh.”
40:10

Tistim, ki niso verjeli, bo rečeno: “Zagotovo je Allahov prezir do vas večji od vašega prezira do vas samih, povabili smo vas da verujete, pa niste verovali.”
40:11

Rekli bodo: “Gospodar naš! Dvakrat si nam dal smrt in dvakrat si nam dal življenje, priznali smo svoje grehe. Ali obstaja kakšna pot, da se izvlečemo iz tega?!”
40:12

To je zato, ker, ko bi morali častiti Allaha, Edinega, niste verovali, ko pa se je častilo druge poleg Njega, ste verovali, končna sodba pa pripada Allahu, Najvišjemu, Največjemu.
40:13

On je Tisti, ki vam kaže Svoje dokaze in vam z neba spušča oskrbo. Opomnil pa se bo zgolj tisti, ki se vrača (k Allahu),
40:14

zato prosite Allaha z iskreno in predano posvetitvijo vere Njemu, pa čeprav neverniki to sovražijo.
40:15

On je Tisti, ki Mu pripadajo najvišje stopnje, Lastnik Arša, razodeva od Svojih zapovedi komur hoče od Svojih sužnjev, da bi posvaril na Dan srečanja (Sodni dan).
40:16

Na Dan, ko bodo prišli na plan, ne bo pred Allahom skrita prav nobena stvar o njih. Komu danes pripada oblast?! Allahu, Edinemu, Kateremu je vse podrejeno in pokorjeno!
40:17

Danes bo vsaka oseba poplačana za to, kar si je prislužila. Danes ne bo storjena prav nobena krivica! Allah pa zares hitro obračuna!
40:18

In posvari jih na Dan, ki je nadvse blizu, Dan, ko bodo srca skočila do grla, zadrževali jih bodo (da ne bi izstopila). Krivičneži ne bodo imeli nobenega pristnega prijatelja in nobenega zagovornika, čigar besede bi bile sprejete.
40:19

On ve za poglede, ki se skrivaj ozirajo k prepovedanemu in ve vse, kar skrivajo srca.
40:20

In Allah sodi po pravici, medtem ko tisti, ki molijo k drugim namesto k Njemu, ne sodijo po ničemer. Allah je resnično Vseslišni in Vsevidni.
40:21

Mar niso potovali po Zemlji in videli, kakšen je bil konec tistih, ki so bili pred njimi? Imeli so večjo moč in pustili so za seboj mogočnejše sledi na Zemlji, vendar jih je Allah pokončal zaradi njihovih grehov in niso imeli nobenega zaščitnika pred Allahom.
40:22

To je zato, ker so k njim prihajali njihovi poslanci (poslani od Allaha) z jasnimi dokazi, vendar niso verovali in Allah jih je pokončal. On je resnično Najmočnejši, Tisti, ki nadvse strogo kaznuje.
40:23

Že prej smo poslali Mojzesa z Našimi čudeži in jasnimi dokazi
40:24

… k faraonu, Hamanu in Korahu, pa so rekli: “Čarovnik, lažnivec!”
40:25

Ko pa je prišel k njim z resnico od Nas, so rekli: “Pobijte sinove tistih, ki mu verjamejo, in pustite pri življenju njihove ženske.” Spletke nevernikov pa samo njih same pahnejo v zablodo.
40:26

In faraon je rekel: “Pustite me, naj ubijem Mojzesa, naj on kar prosi svojega Gospodarja. Zares se bojim, da bo zamenjal vašo vero ali širil nered na zemlji.”
40:27

Mojzes je dejal: “Resnično se zatekam k svojemu in vašemu Gospodarju pred vsakim nadutežem, ki ne verjame v Dan obračuna.”
40:28

Mož, vernik, iz faraonovega rodu, ki je skrival svoje verovanje, je dejal: “Mar boste ubili človeka zgolj zato, ker pravi: ‘Moj Gospodar je Allah,’ pa čeprav vam je prinesel jasne dokaze od vašega Gospodarja? Če je lažnivec, je laž uperjena proti njemu samemu, če pa je iskren, vas bo doletelo nekaj od tistega, kar vam obljublja. Resnično Allah ne vodi na Pravo pot tistih, ki grešijo in lažejo.
40:29

O, ljudstvo moje! Pripada vam oblast in nadmoč na Zemlji, toda kdo nam bo pomagal zaščititi se pred Allahovo kaznijo, če nas ta doleti?” Faraon je rekel: “Kažem vam le tisto, kar vidim da je prav in vodim vas zgolj na pravo pot.”
40:30

In tisti, ki je veroval, je dejal: “O, ljudstvo moje! Resnično se bojim, da se bo ponovil dan, ko so bili kaznovani zavezniki,
40:31

podobno kot se je zgodilo z ljudstvom Noeta, Ada, Semuda in s tistimi za njimi. Allah pa noče storiti krivice svojim sužnjem.
40:32

O, ljudstvo moje! Resnično se za vas bojim Dneva, ko bodo klicali drug drugega,
40:33

Dneva, ko se boste obrnili da bi zbežali, vas pred Allahom nihče ne bo mogel zaščititi. In kogar Allah pusti v zablodi, zanj ne boš našel nikogar, ki bi ga privedel na Pravo pot.
40:34

Že pred tem vam je Jožef prinesel jasne dokaze, vendar niste nehali dvomiti v to, kar vam je prinesel. Ko je umrl, ste rekli: “Allah ne bo za njim poslal nobenega Poslanca.” Tako Allah pušča v zablodi dvomečega nevernika.
40:35

Tisti, ki oporekajo Allahovim ajetom brez kakršnegakoli dokaza, so vredni velikega prezira pri Allahu in pri tistih, ki verujejo. Tako Allah zapečati srce vsakega nadutega nasilneža.
40:36

In faraon je rekel: “O, Haman! Zgradi mi stolp, da bi lahko prišel do stez,
40:37

nebeških stez, da bi tako videl Mojzesovega Boga, saj ga imam (Mojzesa) zares za lažnivca.” In tako je bilo faraonu olepšano njegovo zlo dejanje pa je bil odvrnjen s Prave poti. In faraonovo spletkarjenje ni bilo nič drugega kot poguba.
40:38

In tisti, ki je veroval, je dejal: “O, ljudstvo moje! Sledite mi; vodil vas bom na Pravo pot.”
40:39

O, ljudstvo moje! Življenje na tem svetu zares ni nič drugega kot minljivo uživanje, onstranstvo pa je zagotovo dom večnega bivanja.
40:40

Kdor stori slabo dejanje, bo kaznovan v enaki meri. In kdor stori dobro, naj bo verujoči moški ali ženska – takšni bodo vstopili v Raj, kjer bodo oskrbljeni brez računa.
40:41

O, ljudstvo moje! Kaj mi je da vas pozivam k odrešitvi, medtem ko me vi pozivate v ogenj?!
40:42

Pozivate me, naj zanikam Allaha in naj poleg Njega častim nekaj, o čemer nimam prav nobenega znanja; jaz pa vas pozivam k Vsemogočnemu, Odpuščajočemu.
40:43

Prav nobenega dvoma ni, da se tisto, k čemer me pozivate, nikakor ne more odzvati na prošnje ne na tem, ne na onem svetu, da se bomo zagotovo vrnili k Allahu in da bodo prestopniki zares prebivalci Ognja.
40:44

Zapomnili si boste, kar vam govorim, jaz pa svoje zadeve prepuščam Allahu. Allah zares vidi svoje sužnje.
40:45

Pa ga je Allah obvaroval zla in spletk, na faraonove ljudi pa so se zgrnile najhujše muke:
40:46

ogenj, ki so mu izpostavljeni tako ob jutrih kot ob večerih. Na Dan, ko nastopi Ura (t.j. Sodni dan) pa bo rečeno: “Pahnite faraonove ljudi v najhujše muke!”
40:47

In ko se bodo prepirali v Ognju, bodo šibki rekli tistim, ki jih je bil prevzel napuh: “Mi smo vam zares sledili. Ali nas lahko osvobodite od Ognja vsaj za malenkost?”
40:48

Tisti, ki so bili naduti, bodo rekli: “Resnično smo vsi v njem (t.j. v Ognju). Allah je že presodil med Svojimi sužnji.”
40:49

In tisti, ki bodo v Ognju, bodo rekli čuvarjem Pekla: “Prosite svojega Gospodarja, da nam vsaj za kakšen dan ublaži muke!”
40:50

Rekli bodo (čuvarji): “Mar k vam niso prihajali vaši Poslanci z jasnimi dokazi?!” Odgovorili bodo: “Res je.” “Potem pa prosite,” bodo rekli (čuvarji), vendar prošnja nevernikov ne bo uslišana.
40:51

Mi bomo zagotovo pomagali Našim poslancem in tistim, ki verujejo, tako na tem svetu kot na Dan, ko bodo vstale priče,
40:52

na Dan, ko krivičnim ne bo koristilo njihovo opravičevanje, deležni bodo prekletstva in čakalo jih bo grozljivo prebivališče.
40:53

Mojzesu smo dali vodilo na Pravo pot in storili smo, da so Izraelovi sinovi nasledili Knjigo,
40:54

ki je vodilo na Pravo pot in opomin tistim, z razumom obdarjenim;
40:55

zato bodi potrpežljiv, saj je Allahova obljuba prava resnica, prosi odpuščanja za svoje grehe in s hvalo slavi svojega Gospodarja, tako ob večerih kot ob jutrih!
40:56

Tisti, ki oporekajo Allahovim ajetom četudi do njih ni prišel nikakršen dokaz niti argument – v njihovih srcih je zgolj napuh, ki jih ne bo privedel do želenega cilja. Zato se zateci k Allahu, saj je On resnično Vseslišni, Vsevidni.
40:57

Zagotovo je stvarjenje nebes in zemlje večje kot stvarjenje človeškega roda, vendar večina ljudi tega ne ve.
40:58

In nista si enaka slepec in tisti, ki vidi, niti ne tisti, ki veruje in dela dobro in tisti, ki dela zlo. Kako malo se spominjate!
40:59

Napočila bo Ura, o tem ni nobenega dvoma, vendar pa večina ljudi ne veruje.
40:60

In vaš Gospodar je dejal: “Prosite Me in Jaz vas bom uslišal. Tisti, ki Me zaradi lastnega napuha nočejo častiti, bodo ponižani vstopili v Pekel!”
40:61

Allah je Tisti, ki vam je dal noč, da se v njej spočijete, in dan da lahko vidite. Allah je neizmerno radodaren do ljudi, vendar pa večina ljudi ni hvaležnih.
40:62

To je Allah, vaš Gospodar, Stvarnik vsega, ni nobenega boga razen Njega, kod se vi obračate proč (od Allaha tako, da častite druge namesto njega)?!
40:63

Na takšen način se obračajo proč tudi tisti, ki so zanikali Allahove ajete.
40:64

Allah je Tisti, ki je za vas naredil Zemljo kot mesto nastanitve, nebo kot streho; dal je vsakemu med vami podobo in te vaše podobe izpopolnil; in vas oskrbel z mnogo dobrega. To je Allah, vaš Gospodar. Blagoslovljen naj je Allah, Gospodar vseh svetov.
40:65

On je Večno-živi, ni nobenega boga razen Njega, zato ga prosite, iskreno Mu predani v veri. Hvala Allahu, Gospodarju vseh svetov.
40:66

Reci: “Resnično mi je prepovedano častiti tiste, h katerim molite namesto k Allahu, ko so mi prišli jasni dokazi od mojega Gospodarja, in zapovedano mi je, naj se predam Gospodarju vseh svetov.”
40:67

On je Tisti, ki vas je ustvaril iz zemlje, nato iz kapljice semena, potem iz aleka, zatem pa vas spravi (na svet) kot otroke, da nato dosežete zrelost in ostarite. Med vami nekateri umrejo prej, po dosegu vnaprej določenega roka. Vse to, da bi morda dojeli.
40:68

On je Tisti, ki oživlja in daje smrt. In ko se za nekaj odloči, samo reče: “Bodi,” in to nastane.
40:69

Mar ne vidiš tistih, ki razpravljajo o Allahovih ajetih, kako se obračajo proč?!
40:70

Tistih, ki trdijo za Knjigo in za tisto, kar smo poslali z našimi poslanci, da je laž – kmalu bodo izvedeli!
40:71

Ko bodo imeli na vratovih okove in verige in ko se jih bo vleklo
40:72

v vrelo vodo, zatem pa se jih bo nalagalo na Ogenj.
40:73

Nato jim bo rečeno: “Kje so zdaj tisti, ki ste jih malikovali,
40:74

namesto da bi častili Allaha?!” Rekli bodo: “Izginili so. Vendar mi pred tem nismo molili k nikomur!” Tako Allah pušča nevernike v zablodi.
40:75

To je zato, ker ste veseljačili po Zemlji brez pravice in zato, ker ste živeli razbrzdano.
40:76

Vstopite skozi vrata Pekla, v njem boste večno ostali! Kako slabo je bivališče nadutih!
40:77

Zato bodi potrpežljiv, Allahova obljuba je zares resnica. Če ti pokažemo nekaj od tega, kar jim obljubljamo, ali če ti vzamemo življenje, se bodo vrnili k Nam.
40:78

In Mi smo pošiljali poslance že pred teboj. Med njimi so tisti, o katerih smo ti govorili, in med njimi so tisti, o katerih ti nismo govorili. In noben poslanec ne bi mogel prinesti ajeta brez Allahovega dovoljenja. Ko pa pride Allahova zapoved, bo presojeno po pravici in tisti, ki so zablodeli, bodo poraženi.
40:79

Allah je Tisti, ki vam je namenil živino, nekatere za ježo, nekatere pa za hrano.
40:80

V njej imate koristi in z njimi rešujete različne potrebe, ki jih imate. In na njih in na ladjah se prevažate.
40:81

In On vam kaže Svoje ajete. Katere Allahove ajete pa vi zanikate?!
40:82

Mar ne potujejo po zemlji, da bi videli, kakšen je bil konec tistih pred njimi? Bili so številčnejši od njih, imeli so večjo moč in pustili so močnejše sledi na Zemlji, vendar jim ni koristilo to, kar so si prislužili.
40:83

Ko pa so k njim prišli poslanci z jasnimi dokazi, so se bahali s svojim znanjem. In zadelo jih je prav to, čemur so se bili posmehovali.
40:84

Ko so zagledali Našo kazen, so rekli: “Verujemo v Allaha, Edinega in zanikamo vse tisto, kar smo častili poleg Njega!”
40:85

Ne bi bilo prav, da jim koristi njihovo verovanje po tem, ko so že videli Našo kazen. To je Allahov zakon, ki je že veljal za Njegove sužnje in tako so poraženi neverniki.
Odgovori


Skoči na Forum: