Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Fussiilat Podrobna pojasnitev
#1
Rainbow 
41:1

Ha, mim.
41:2

Razodetje Najbolj milostnega, Najbolj usmiljenega
41:3

Knjige, katere verzi so podrobno pojasnjeni, Kur’ana v arabščini, ljudstvu, ki ve,
41:4

prinašalca radostnih vesti in svarilca, vendar se večina njih obrača proč, pa ne slišijo.
41:5

In govore: “Naša srca so prekrita pred tem, k čemur nas pozivaš, naša ušesa so gluha in med nami in tabo je zastor; zato kar delaj, tudi mi bomo delali!”
41:6

Reci: “Jaz sem le človek kakor vi, oznanja se mi, da je vaš Bog, Edini Bog, zato Mu iskreno izpovedujte pravo vero, usmerite se na pot k Njemu in Ga prosite za odpuščanje.” In Gorje malikovalcem,
41:7

tistim, ki ne delijo zekata in so neverniki v onstranstvu.
41:8

Resnično bodo tisti, ki verujejo in delajo dobra dela, deležni neprekinjene in celovite nagrade (Raj).
41:9

Reci: “Mar res zanikate obstoj Tistega, ki je ustvaril Zemljo v dveh dneh, in Mu pripisujete rivale?! To je Gospodar vseh svetov!”
41:10

In na Zemljo je postavil gorovja (sidra), jo blagoslovil in določil na njej sredstva za življenje v štirih dneh – za vse tiste, ki sprašujejo.
41:11

Potem se je posvetil nebu, ki je bil še dim, in rekel njemu ter Zemlji: “Pridita po svoji volji ali pod prisilo!” Rekla sta: “Pokorno prihajava.”
41:12

Potem je ustvaril sedmero nebes v dveh dneh in oznanil kaj bo na vsakem nebu. Mi smo najnižje nebo okrasili s svetilkami in ga zaščitili. To je odredba Vsemogočnega, Vsevednega.
41:13

Če pa se obrnejo proč, reci: “Svarim vas pred strelo, kakršna je zadela Adovo in Semudovo ljudstvo.”
41:14

Ko so pred njimi in za njimi prihajali poslanci govoreč: “Ne častite nikogar, razen Allaha,” so rekli: “Če bi naš Gospodar hotel tako, bi zagotovo spustil angele, zato mi zanikamo to, s čimer ste poslani.”
41:15

Glede ljudstva Ad! Brez vsakršne pravice so bili naduti na Zemlji in govorili: “Kdo ima večjo moč kot mi?!” Mar ne vidijo, da ima Allah, ki jih je ustvaril, večjo moč od njih?! In zanikali so Naše dokaze.
41:16

Pa smo v nesrečnih dneh nadnje poslali besneč vihar, da bi okusili ponižujoče muke že na tem svetu, muke onstranstva pa so zagotovo še bolj ponižujoče – in ne bodo deležni prav nobene pomoči.
41:17

In glede ljudstva Semud! Napotili smo jih na Pravo pot, vendar so se pretvarjali, da jim je slepota ljubša kot sledenje Prave poti, pa jih je zadela strela ponižujočih muk za to, kar so si bili prislužili.
41:18

Rešili pa smo tiste, ki so verovali in bili bogaboječi.
41:19

In na Dan, ko bodo Allahovi sovražniki zbrani pred Ognjem, bodo prvi zadržani, da bi jih ostali dohiteli…
41:20

… vse dokler ne prispejo do njega, bo proti njim o tem, kar so počeli, pričal njihov sluh, vid in njihove kože.
41:21

Rekli bodo svojim kožam: “Zakaj ste pričale proti nam?” Rekle bodo (kože): “Allah, Tisti, ki je dal vsem stvarem sposobnost govora, nam je omogočil, da spregovorimo. On vas je že prvič ustvaril in k Njemu ste se vrnili.
41:22

Niste skrivali, da ne bi proti vam pričal vaš sluh, vid in vaše kože, temveč ste menili, da Allah ne pozna vaših dejanj.
41:23

In to vaše mnenje, ki ste ga imeli o vašem Gospodarju, vas je pogubilo, pa ste tako postali eni izmed poražencev.”
41:24

Če bodo trpeli, bo Ogenj njihovo večno bivališče. Če pa bodo prosili za odpust ali vrnitev (na Zemljo), pa oni niso med tistimi, ki bi lahko bili uslišani.
41:25

In namenili smo jim spremljevalce (hudiče), ki so jim to, kar so že delali in to kar bodo delali, prikazovali kot lepo. In nanje je padla beseda, da so vsi poraženi, podobno kot je že prej padla na ljudstva izmed džinnov in ljudi, ki so bili pred njimi.
41:26

In tisti, ki ne verujejo, govorijo: “Ne poslušajte tega Kurana in glasno govorite nesmiseln govor, da bi jih lahko premagali!”
41:27

Zagotovo bomo dali tistim, ki ne verujejo, okusiti težke muke in zagotovo jih bomo kaznovali za hujša dejanja, ki so jih storili.
41:28

Takšna je kazen za Allahove sovražnike – Ogenj, v njem bodo imeli Dom večnosti – kazen za to, ker so zanikali Naše ajete.
41:29

In tisti, ki niso verovali, bodo rekli: “Gospodar naš! Pokaži nam tista dva, ki sta nas zavedla izmed džinnov in ljudi, da ju postavimo pod naše noge, da bi tako bila od najnižjih!”
41:30

Resnično se bodo nad tiste, ki govorijo: “Naš Gospodar je Allah,” nato pa vztrajajo na Pravi poti, spustili angeli: “Ne bojte se, ne žalostite se in veselite se Raja, ki vam je obljubljen!
41:31

Mi smo vaši varuhi v življenju na tem svetu in na onstranstvu. Na njem boste imeli vse, česar si boste zaželeli in na njem boste imeli vse, kar boste hoteli
41:32

… nastanitev in pogostitev od Odpuščajočega, Usmiljenega.”
41:33

In kdo je lepšega govora od tistega, ki poziva k Allahu, dela dobra dela ter pravi: “Resnično sem eden izmed muslimanov.”
41:34

Nista si enaka dobro in zlo. Odvrni na zlo z dobrim, pa ti bo tisti, s katerim si bil v sovraštvu, kot pristen prijatelj.
41:35

To pa ne bo dano, razen tistim, ki potrpijo; in to ne bo dano, razen tistim z veliko srečo.
41:36

In če te hudič nagovori na zlo, se zateci k Allahu. On je resnično Vseslišni, Vsevedni.
41:37

In od Njegovih dokazov (čudežev) je noč, dan, sonce in mesec. Ne klanjajte se (ne padajte z obrazom na tla) ne soncu ne mesecu, temveč se klanjajte Allahu, ki ju je ustvaril, če zares častite Njega.
41:38

Če jih prevzame nadutost (da se ne bi klanjali) – Ga tisti, ki so pri tvojem Gospodarju, častijo noč in dan, ne da bi se pri tem dolgočasili.
41:39

In od Njegovih dokazov je to, da vidiš mirujočo zemljo, ko pa nanjo spustimo vodo, vztrepeta in nabrekne. Tisti, ki jo oživlja, bo zagotovo oživel tudi mrtve. On je resnično zmožen storiti karkoli.
41:40

Zares tisti, ki zanikajo naše dokaze, niso skriti pred Nami. Mar je tisti, ki bo vržen v Ogenj, boljši kot tisti, ki bo varno prispel na Dan vstajenja?! Počnite, kar hočete, On resnično vidi prav vse, kar počnete.
41:41

Tisti, ki ne verujejo v Opomin (Kuran), zatem ko je prišel do njih, (bodo pogubljeni)…In zares, to je mogočna Knjiga.
41:42

Neresnica je ne more zadeti ne od spredaj, ne od zadaj. To je razodetje od Modrega in Hvaljenega.
41:43

Govori se ti samo tisto, kar je bilo že rečeno poslancem pred teboj. Tvoj Gospodar je zares Tisti, ki odpušča in Tisti, ki boleče kaznuje.
41:44

In če bi Kuran objavili v tujem jeziku, bi zagotovo rekli: “Zakaj njegovi verzi niso podrobno pojasnjeni? Mar je v nearabskem jeziku, medtem ko je on (Mohammed) Arabec?!” Reci: “On je za tiste, ki verujejo, vodilo na Pravo pot in lek, za tiste, ki ne verujejo pa je gluhost in slepota.” Kot da se jih kliče z daljnega mesta.
41:45

Že prej smo dali Mojzesu Knjigo, vendar so se razšli glede nje. In če ne bi bila že izrečena beseda tvojega Gospodarja, bi bili pogubljeni že v tuzemstvu. In oni (pogani v Meki) so zares v globokem dvomu glede Kur’ana.
41:46

Kdor dela dobro, dela v svojo korist, kdor pa dela slabo, dela v svojo škodo. In tvoj Gospodar ni krivičen do Svojih sužnjev.
41:47

Le pri Njemu se nahaja znanje o Uri (Sodnemu dnevu). In noben sadež ne pride iz svoje cvetne čaše in nobena ženska ne zanosi niti ne rodi, kot z Njegovo vednostjo. Na Dan, ko jih pokliče: “Kje so Moji družabniki (oziroma maliki)?!” Rekli bodo: “Izpovedujemo Ti, da med nami ni nobene priče (ki bi trdila, da ima Allah družabnika)!”
41:48

Izgubili so se tisti, h katerim so molili pred tem, in prepričali so se, da za njih ni izhoda.
41:49

Človek se ne naveliča prositi za dobro, ko pa ga doleti zlo, izgubi vsako upanje in prevzame ga obup.
41:50

In če mu damo okusiti milost od Nas po tem ko ga je doletela nesreča, bo zagotovo rekel: “To sem si zaslužil in menim, da Ura (Sodni dan) ne bo napočila, če pa bom vrnjen k svojemu Gospodarju, bom pri Njemu deležen le najboljšega.” Zagotovo bomo tiste, ki ne verujejo, obvestili o tem, kar so bili počeli, in zagotovo jim bomo dali okusiti težke muke.
41:51

Ko človeka obdarimo z našimi blagri, se obrne proč in oddalji, ko pa ga doleti zlo, vztrajno moleduje.
41:52

Reci: “Kaj menite če je (Kuran) od Allaha, vi pa niste verjeli vanj, kdo je potem v večji zablodi kot tisti, ki je v globokem razkolu?!”
41:53

Pokazali jim bomo naše dokaze, tako v prostranstvih kot v njih samih, vse dokler jim ne bo povsem jasno, da je on (Kuran) resnica. Mar ni dovolj, da je tvoj Gospodar vsemu priča?”
41:54

Zagotovo globoko dvomijo o srečanju s svojim Gospodarjem. Zagotovo, On je Tisti, ki zares vse obdaja.
Odgovori


Skoči na Forum: