Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Aš–Šura (42) – Dogovaranje
#1
Rainbow 
AŠ-ŠURA

Dogovarjanje
42:1

Ha, mim.
42:2

Ajn, sin, kaf.
42:3

Tako Allah, Vsemogočni, Najmodrejši, razodeva tebi in tistim pred teboj.
42:4

Njegovo je vse, kar je v nebesih in na zemlji. In On je Vsevišnji, Veličastni.
42:5

Nebesa se malodane razpočijo zaradi tistega, kar je nad njimi. In angeli s hvaljenjem veličajo in slavijo svojega Gospodarja in Ga prosijo odpuščanja za tiste, ki so na Zemlji. Mar ni Allah tisti, ki je Najbolj odpuščajoči, Najbolj usmiljeni!
42:6

Allah nadzoruje tiste, ki druge in ne Njega jemljejo za zaščitnike, ti pa nisi njihov varuh.
42:7

Tako ti razodevamo Kuran v arabščini, da posvariš Mati vseh mest (t.j. Meko) ter vse okrog nje in da opozoriš na Dan zbiranja, o katerem ni nobenega dvoma. Množica (bo vstopila) v Raj in množica v Pekel.
42:8

Če bi Allah hotel, bi bili vsi pripadniki ene vere, vendar On sprejema v Svojo milost, kogar hoče. In krivičneži ne bodo imeli nobenega zaščitnika in nikogar, ki bi jim pomagal.
42:9

Mar so druge namesto Njega vzeli za zaščitnike, zavetnike?! Allah je Pravi zaščitnik! On oživlja mrtve in je zmožen storiti karkoli.
42:10

In če bi se v nečem razhajali, naj o tem Allah razsodi. To je Allah, moj Gospodar, na Njega se zanašam in Nanj se obračam.
42:11

Tvorec nebes in zemlje! Ustvaril je od vas samih vaš par – in živino je ustvaril v parih – tako vas razmnožuje. Nič ni kakor On, in On je Vseslišni in Vsevidni.
42:12

Njemu pripadajo ključi nebes in zemlje. On poveča oskrbo, komur hoče, in jo (tudi) omeji. Resnično On o vsem vse ve.
42:13

Predpisal vam je vero, ki jo je zapovedal Noetu, in tisto, ki jo razodevamo tebi, in tisto, ki smo jo zapovedali Abrahamu, Mojzesu ter Jezusu – “Izpovedujte pravo vero in se ne razhajajte v njej!” Težko je malikovalcem to, k čemur jih ti pozivaš. Allah izbere zanj tistega kogar On hoče in usmerja k Sebi tistega, ki se obrne k Njemu.
42:14

Oni so se, zaradi medsebojnega rivalstva, razšli šele potem ko je k njim prišlo znanje. In če ne bi že padla beseda tvojega Gospodarja glede roka, ki je določen, bi jim bilo nemudoma presojeno. In tisti, ki so za njimi nasledili Knjigo, so v dvomih glede njega (t.j. Kurana).
42:15

Zato ti pozivaj k temu, bodi vztrajen na Pravi poti tako, kakor ti je zapovedano, in ne sledi njihovim strastem, temveč reci: “Verujem v to, kar je Allah spustil (razodel) od Knjig, in zapovedano mi je, naj vzpostavim pravico med vami. Allah je naš in vaš Gospodar. Nam pripadajo naša dela in vam vaša. Ni potrebe, da bi drug drugega prepričevali. Allah nas bo vse zbral in k Njemu se bomo vrnili.”
42:16

In tisti, ki oporekajo Allahu (t.j. pobijajo Njegovo vero) zatem, ko so se Mu nekateri že odzvali – njihova utemeljitev je nična pri njihovem Gospodarju, nad njimi je srd in pripadajo jim težke muke.
42:17

Allah je tisti, ki je spustil (razodel) Knjigo po resnici in tehtnico. Kaj pa ti veš, morda je Ura (Sodni dan) blizu!
42:18

Tisti, ki ne verujejo vanjo, želijo, da bi nastopila hitro, tiste, ki verujejo, pa skrbi kaj bo z njimi ko bo nastopila, saj vedo, da je resnična. Nedvomno! Tisti, ki razpravljajo o Uri (Sodnem dnevu), so zagotovo v težki zablodi!
42:19

Allah je Najblažji do Svojih sužnjev – On oskrbuje kogar hoče in On je Najmočnejši, Najzmagovitejši.
42:20

Kdor si želi žetve onstranstva mu bomo povečali njegovo žetev. In kdor si želi žetve tega sveta, mu bomo dali od nje, toda na onstranstvu ne bo imel nobenega deleža.
42:21

Mar imajo malike, ki jim od vere predpisujejo tisto, kar Allah ni dovolil?! In če ne bi bilo izrečene odločujoče besede, bi bilo že presojeno med njimi. Krivičnežem pa pripadajo zares boleče muke.
42:22

Videl boš krivičneže trepetati zaradi tega, kar so si prislužili in to se bo zgodilo njim. In tisti, ki verujejo in delajo dobra dela, bodo v rajskih vrtovih – od svojega Gospodarja bodo imeli, karkoli si bodo zaželeli. To je največji blagor.
42:23

S to radostno vestjo Allah razveseljuje Svoje sužnje, tiste, ki verujejo in delajo dobra dela. Reci: “Ne zahtevam od vas nikakršnega plačila za to, razen da gojite lepe sorodstvene vezi.” In kdor si prisluži nagrado za dobro delo, mu bomo zanj dali še več dobrega. Allah je na moč Odpuščajoč in Hvaležen.
42:24

Mar govorijo: “Izmislil si je laž o Allahu,” če pa bi Allah hotel, bi zapečatil tvoje srce. Allah s Svojimi besedami briše neresnice in uveljavlja resnico. On resnično ve vse, kar je v prsih (t.j. v srcih).
42:25

In On je tisti, ki sprejema kesanje Svojih sužnjev, odpušča zla dejanja in ve prav vse, kar počnete.
42:26

In On usliši tiste, ki verujejo in delajo dobra dela, ter jim povečuje od Svoje dobrote. Nevernikom pa pripadajo težke muke.
42:27

Če bi Allah povečal oskrbo Svojim sužnjem, bi zagotovo prestopili vse meje na Zemlji, zato spušča, kar hoče, po meri. On zares dobro pozna svoje sužnje in jih dobro vidi.
42:28

In On je Tisti, ki spušča dež, potem ko že izgubijo upanje, in razprostira Svojo milost. In On je Najboljši zaščitnik, Nadvse hvaljeni.
42:29

In izmed Njegovih dokazov je stvarjenje nebes in zemlje ter vseh bitij, ki jih je razpršil po njima. In On jih je zmožen vse ponovno zbrati, če tako hoče.
42:30

Če vas doleti kakšna nesreča, je to zaradi tega, kar so prislužile vaše roke. Vendar pa On veliko odpusti.
42:31

In Allahu na Zemlji ne morete kljubovati (da bi se lahko izognili kazni) in razen Allaha nimate nobenega zaščitnika niti pomočnika.
42:32

Med Njegovimi dokazi so plovila, kot gorovja na morju.
42:33

Če On tako hoče, umiri veter, pa obmirujejo na njegovi površini. Resnično so v tem dokazi za potrpežljive in hvaležne.
42:34

Ali pa jih uniči zaradi tega, kar so si prislužili, mnogim pa odpusti.
42:35

In naj tisti, ki izpodbijajo Naše ajete, vedo, da nimajo nobenega pribežališča.
42:36

Vse, kar vam je dano, je zgolj za uživanje v tuzemskem življenju. Tisto, kar pa je pri Allahu, je boljše in trajnejše za te, ki verujejo in se zanašajo na svojega Gospodarja.
42:37

In za tiste, ki se izogibajo velikih grehov in razvrata ter odpustijo potem, ko so se razjezili.
42:38

In za tiste, ki se odzovejo svojemu Gospodarju, vestno opravljajo molitev, se o svojih zadevah medsebojno posvetujejo in delijo miloščino od tistega, s čimer smo jih oskrbeli.
42:39

In za tiste, ki se zoperstavljajo, ko jih doleti tiranija.
42:40

Povračilo za slabo dejanje je slabo dejanje, enako kot mu je bilo storjeno. Kdor pa odpusti in nato zaživi v spravi, bo deležen nagrade pri Allahu. Resnično On ne mara krivičnežev.
42:41

Ne bo deležen graje ali kazni kdor se upre ko mu je bila storjena krivica.
42:42

Kazni in graje bodo deležni le tisti, ki zatirajo ljudi in brez vsakršne pravice širijo zlo na Zemlji. Takšnim pripadajo boleče muke.
42:43

Kdor pa potrpi in odpusti – to je zagotovo ena največjih vrlin!
42:44

In kogar Allah pusti zabloditi, ta namesto Njega ne bo imel nobenega zaščitnika. In ko bodo okusili muke, bodo krivičneži moledovali: “Mar obstaja kakršnakoli možnost vrnitve?!”
42:45

In videl jih boš, ko jim bodo izpostavljeni, kako so skrušeni od ponižanja; gledali bodo prikrito. Tisti, ki verujejo, bodo rekli: “Resnično so pravi poraženci tisti, ki so na Dnevu vstajenja izgubili sebe in svoje družine.” Nedvomno! Resnično bodo krivičneži deležni trajnih, neprestanih muk!
42:46

Razen Allaha ne bodo imeli nobenega zaščitnika, ki bi jim pomagal. In kogar Allah pusti zabloditi, zanj ni prav nobene poti.
42:47

Odzovite se svojemu Gospodarju, preden pride od Allaha Dan, katerega nihče ne more zavrniti. Na ta Dan ne boste imeli nobenega zatočišča in ne boste mogli ničesar zanikati.
42:48

Če se obrnejo proč, Mi te nismo poslali za njihovega varuha. Na tebi je le, da preneseš. In resnično, ko človeku damo okusiti neko milost od Nas, se je veseli. Ko pa jih doleti nekaj slabega zaradi tega, kar so storile njihove roke – takrat je človek pravi nehvaležnež.
42:49

Allahu pripada vsa oblast, tako na nebesih kot na Zemlji. Ustvarja, kar hoče. Komur hoče, daje deklice in komur hoče, daje dečke,
42:50

ali jih daje v parih, dečke in deklice. In kogar hoče, naredi neplodnega. On je zares Vseveden in Vsemogočen.
42:51

In nobenemu človeku ni dano, da Allah govori z njim, razen z razodetjem, izza zastora ali da pošlje poslanca. Tako Allah s Svojim dovoljenjem oznani tisto, kar On hoče. Resnično, On je Vzvišen in Moder.
42:52

In tako ti razodevamo Ruh (Kuran) po Naši zapovedi. Nisi vedel, niti kaj je Knjiga niti kaj je verovanje, toda Mi smo jo naredili za svetlobo, s katero pokažemo Pravo pot komur hočemo od Naših sužnjev. In resnično ti kažeš Pravo pot,
42:53

… Allahovo pot. Pot Tistega, ki Mu pripada vse, kar je v nebesih in na zemlji. Le k Allahu se vse vrača.
Odgovori


Skoči na Forum: