Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Uzurpiranje državnog zemljišta
#1
Question 
Pitanje:

EsSelamu Alejkum.

U nedoumici sam po pitanju izgradnje na jurtini. Naime, živim na selu i zemlja koju smo kupili se direktno graniči (međi) sa jurtinom. Pošto je međa na mestu kuda u vrijeme padavina teče voda, a zemlja koju smo kupili i gde nameravam izgraditi garažu niža, voda tuda teče i meko je tlo, pa bih morao da uradim nasip i potporni zid pa tek onda garažu. Zemlja koju nisam kupio, i koja pripada državi, zovemo je jurtina, bi mi bila jako pogodna za izgradnju ovog objekta. Allah najbolje zna, ta moja građevina nebi smetala nikom jer najbliži komšija mi je na nekih 100-150 metara, i put nas razdvaja-tj. mesto gde bih da uradim garažu na jurtini je sa strane puta prema meni.

Ima još razloga zbog kojih bi mi odgovaralo da garažu izgradim na tom mestu, kao npr. da bi garaža bila ukopana u zemlju i toplija u zimskim uslovima, što bi mi umnogome pomoglo u hladnim danima jer živim u jako hladnom mestu. Obrazložio sam svoju nameru jer nisam još uvijek naišao na zabranu/dozvolu prema verskim propisima gradnje na ovakvom zemljištu. Znam da je haram preuzeti i jedan jedini milimetar tuđeg zemljišta i nemam nameru da zauzimam jurtinu, već sam čak ogradu pomerio unutar ”mog” zemljišta. Interesuje me da li je haram izgraditi ovakav vid građevine na za sada ”ničijoj” zemlji (a sva zemlja je Uzvišenog Stvoritelja)? Nemam nameru da činim ni ono što je blizu harama, a pošto ove propise ne poznajem nebih da postupim po svom nahođenju. Hvala vam unaprijed. Allah vas nagradio svakim dobrom.
Da nam se Uzvišeni Allah svima smiluje i uputi na pravi put.

Odgovor:

Alejkumusselam.

Vi ste spomenuli da je zemljište, na kojem namjeravate graditi objekat, vlasništvo države i zbog toga se ne može smatrati ničijom zemljom već ona ima svoga vlasnika a to je država i ona definiše odnos naspram toga zemljišta.
Istina je da sve pripada Allahu što je na nebesima i Zemlji, stim da islam dijeli prava na opšta prava (metaforički Allahovo pravo) i prava Allahovih robova i shodno tim pravima se definišu odnosi unutar njih.

Državna zemlja se smatra od opštih prva u čijoj dobrobiti i koristi učestuju svi ljudi. Na osnovu toga svaki vid uzurpacije opštog prava se smatra grijehom i nije dozvoljeno i uzurpiranje opšteg prava je opasnije od privatnog prava jer u opštem učestuju svi ljudi.

Tako nalazimo Kur`anske ajete koji zabranjuju uzurpiranje tuđih prava. Rekao je Allah u prevedenom značenju ajeta: ”Ne jedite imovinu jedan drugoga na nepošten način i ne parničite se zbog nje pred sudijama da biste na grješan način i svjesno dio tuđe imovine pojeli!( Bekare 188).
Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,:

” Zaista ima ljudi koji se bespravno obhode u Allahovom imetku, njima pripada vatra na sudnjem danu” (Buhari)

Također je islam zabranio bespravno uzurpiranje ratnoga plijena koji je od opšteg dobra i onima koji ga uzurpiraju prijeti se sa kaznom na Sudnjem danu.
Shodno prethodnom vama nije dozvoljeno da gradite na državnoj zemlji i razlozi koje ste naveli ne opravdavaju haram radnju, stim da vama ostaje da se obratite nadležnim institucijama i da se sa njima dogovorite na dozvoljen način bez upotrebe nedozvoljenih sredstava kao što je mito, plaćanje novca, korištenje poznastva i slično.

Allah najbolje zna
Mr. Osman Smajlović
Odgovori


Skoči na Forum: