TEME POMOĆI KLIK: (OVDE) ZA REGISTRACIJU: ( OVDE ) x


Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Razlika između vjerovjesnika i poslanika
#1
Question 
Pitanje: Kakva je razlika između vjerovjesnika i poslanika?

Odogovor:

Učanjaci zastupaju nekoliko mišljenja u smislu razlikovanja između vjerovjesnika i poslanika od kojih su najpoznatija:

• Da je vjerovjesnik onaj kojem je došla objava ali mu nije naređeno da je dostavi dok je poslanik onaj kome je objavljeno i kome je naređeno da dostavi ljudima. Ovo je odabir Ibn Ebul Izza El Hanefija u komentaru Tahavijeve poslanice str. 158.

• Drugo je mišljenje da je poslanik poslan sa novim i posebnim šerijatom za sebe i svoj ummet dok je vjerovjesnik onaj koji dostavlja šerijat prethodnog poslanika. Ovo je najispravnije mišljenje.

U svakom slučaju, poslanik je posebnijeg značenja nego vjerovjesnik, jer je svaki poslanik vjerovjesnik dok svaki vjerovjesnik nije poslanik.

Allah najbolje zna!

Odgovorio: Dr. Ahmad Nedžib
Odgovori
Hvala dao:
#2
U ajetu je kazano: “Muhammed nije roditelj nijednom od vaših ljudi, nego je Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik” (El-Ahzab, 40). Zbog čega je kazano da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, posljednji vjerovjesnik, a ne posljednji poslanik? Da li postoji razlika između poslanika i vjerovjesnika?

O razlici između poslanika (resul) i vjerovjesnika (nebijj) postoje mnoga mišljenja. Poznato mišljenje jeste da je poslanik onaj kome dođe nebeska objava ako mu se naredi da to dostavi drugima, a da je vjerovjesnik onaj kojem se ne naredi da to dostavi drugima. (Ibn Ebu Izz el-Hanefi, Šerhul-akidetit-Tahavijja) Ibn Tejmijja, rahimehullah, o razlici izmađu poslanika i vjerovjesnika, kaže da je poslanik onaj ko bude poslan nevjerničkom narodu koji ga poriče, dok je vjerovjesnik onaj ko bude poslan narodu koji vjeruje u vjerozakon poslanika prije njega, te ih podučava i među njima po tom vjerozakonu sudi.

Svevišnji Allah kaže: “Mi smo objavili Tevrat, u kojem je uputstvo i svjetlo. Po njemu su jevrejima sudili vjerovjesnici, koji su bili Allahu poslušni i čestiti ljudi, i učeni, od kojih je traženo da čuvaju Allahovu knjigu, i oni su nad njom bdjeli” (El-Maida, 44). Vjerovjesnici koji su slati Izraelićanima sudili su po Tevratu koji je Allah objavio Musau, alejhis-selam. (Ibu Tejmijja, En-Nubuvvet)

Što se tiče spomenutog ajeta u kojem je kazano “posljednji vjerovjesnik”, a ne “posljednji poslanik”, to je zbog toga što je vjerovjesnik opsežnijeg značenja u odnosu na poslanika, jer svaki poslanik je i vjerovjesnik, dok svaki vjerovjesnik nije poslanik. Stoga, ako bi se kazalo “posljednji poslanik”, to ne bi nužno značilo da je i posljednji vjerovjesnik, međutim, ako se kaže “posljednji vjerovjesnik”, to nužno znači da je i posljednji poslanik. U tom smislu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Nakon mene nema vjerovjesnika” (Buhari i Muslim), a nije rekao “poslanika”, jer to znači da nakon njega nema ni poslanika niti vjerovjesnika, nego je on pečat vjerovjesništva i poslanstva. (Muhammed Salih el-Munedžid, Fetava, br. 11725)
Odgovori
Hvala dao:
#3
U hadisu se prenosi da je Ebu-Zerr, ashab Muhammedov, jedne prilike upitao Muhammeda: "Allahov poslaniče, koliko je bilo vjerovjesnika?", pa je odgovorio: "124.000." Zatim ga je upitao: "Allahov Poslaniče, a koliko ih je poslanika?", pa je odgovorio: "313." "Allahov Poslaniče, ko je bio prvi od njih?", upitao je. "Adem", odgovorio je. "A, je li on i vjerovjesnik i poslanik?" "Allah ga je Svojom rukom stvorio i u njega dušu udahnuo nakon što ga je oblikovao".

U Kur'anu je (prema mnogim mufesirima, između ostalog i Ibn Kesira) spomenuto 25 poslanika i vjerovjesnika a to su: Adem, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Jakub, Jusuf, Ejjub, Šuajb, Musa, Harun, Davud, Sulejman, Ilijas, El'jese, Junus, Zulkifl, Zekerijja, Jahja, Isa i Muhammed. Ukupan broj vjerovjenika i poslanika koji su kroz historiju poslani čovječanstvu nije poznat jer su u Kur'anu spomenuti samo neki, o čemu se kaže:

Mi objavljujemo tebi kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega, a objavljivali smo Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu i unucima, i Isau, i Ejjubu, i Junusu, i Harunu, i Sulejmanu, a Davudu smo dali Zebur
i (poslali smo) poslanike o kojima smo ti prije kazivali i poslanike o kojima ti nismo kazivali. A Allah je sigurno s Musaom razgovarao
– Kur'an, sura En-Nisa, 163. i 164. ajet

Za Zul-Karnejna, Lukmana i Uzejra se ne može pouzdano utvridi da li su poslanici ili dobri ljudi. U 36. poglavlju drugog toma knjige "Mektubat Ma'sumijje" navodi se da je i Hidr bio Poslanik.

Kur'an, kao i dosta hadisa, navodi Ibrahima kao jednog od najodabranijih poslanika:

"...A Allah je uzeo Ibrahima za prijatelja" (En-Nisa, 125)

U poznatom hadisu o Israu i Mi'radžu spominje se da je Muhammed vidio neke poslanike na određenoj nebeskoj sferi.
Odgovori
Hvala dao:


Pročitajte Još…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Question Čupanje dlačica koje se nalaze između obrva Media 0 329 06-01-2023.22:46
Poslednja Poruka: Media
Question Razlika između da se čuje muzika i da se sluša Media 0 280 09-12-2022.23:34
Poslednja Poruka: Media
Question Da li su šije muslimani i u čemu je razlika Media 4 527 28-10-2022.15:04
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: