Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Razlika između vjerovjesnika i poslanika
#1
Question 
Pitanje: Kakva je razlika između vjerovjesnika i poslanika?

Odogovor:

Učanjaci zastupaju nekoliko mišljenja u smislu razlikovanja između vjerovjesnika i poslanika od kojih su najpoznatija:

• Da je vjerovjesnik onaj kojem je došla objava ali mu nije naređeno da je dostavi dok je poslanik onaj kome je objavljeno i kome je naređeno da dostavi ljudima. Ovo je odabir Ibn Ebul Izza El Hanefija u komentaru Tahavijeve poslanice str. 158.

• Drugo je mišljenje da je poslanik poslan sa novim i posebnim šerijatom za sebe i svoj ummet dok je vjerovjesnik onaj koji dostavlja šerijat prethodnog poslanika. Ovo je najispravnije mišljenje.

U svakom slučaju, poslanik je posebnijeg značenja nego vjerovjesnik, jer je svaki poslanik vjerovjesnik dok svaki vjerovjesnik nije poslanik.

Allah najbolje zna!

Odgovorio: Dr. Ahmad Nedžib
Odgovori
#2
U ajetu je kazano: “Muhammed nije roditelj nijednom od vaših ljudi, nego je Allahov poslanik i posljednji vjerovjesnik” (El-Ahzab, 40). Zbog čega je kazano da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, posljednji vjerovjesnik, a ne posljednji poslanik? Da li postoji razlika između poslanika i vjerovjesnika?

O razlici između poslanika (resul) i vjerovjesnika (nebijj) postoje mnoga mišljenja. Poznato mišljenje jeste da je poslanik onaj kome dođe nebeska objava ako mu se naredi da to dostavi drugima, a da je vjerovjesnik onaj kojem se ne naredi da to dostavi drugima. (Ibn Ebu Izz el-Hanefi, Šerhul-akidetit-Tahavijja) Ibn Tejmijja, rahimehullah, o razlici izmađu poslanika i vjerovjesnika, kaže da je poslanik onaj ko bude poslan nevjerničkom narodu koji ga poriče, dok je vjerovjesnik onaj ko bude poslan narodu koji vjeruje u vjerozakon poslanika prije njega, te ih podučava i među njima po tom vjerozakonu sudi.

Svevišnji Allah kaže: “Mi smo objavili Tevrat, u kojem je uputstvo i svjetlo. Po njemu su jevrejima sudili vjerovjesnici, koji su bili Allahu poslušni i čestiti ljudi, i učeni, od kojih je traženo da čuvaju Allahovu knjigu, i oni su nad njom bdjeli” (El-Maida, 44). Vjerovjesnici koji su slati Izraelićanima sudili su po Tevratu koji je Allah objavio Musau, alejhis-selam. (Ibu Tejmijja, En-Nubuvvet)

Što se tiče spomenutog ajeta u kojem je kazano “posljednji vjerovjesnik”, a ne “posljednji poslanik”, to je zbog toga što je vjerovjesnik opsežnijeg značenja u odnosu na poslanika, jer svaki poslanik je i vjerovjesnik, dok svaki vjerovjesnik nije poslanik. Stoga, ako bi se kazalo “posljednji poslanik”, to ne bi nužno značilo da je i posljednji vjerovjesnik, međutim, ako se kaže “posljednji vjerovjesnik”, to nužno znači da je i posljednji poslanik. U tom smislu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Nakon mene nema vjerovjesnika” (Buhari i Muslim), a nije rekao “poslanika”, jer to znači da nakon njega nema ni poslanika niti vjerovjesnika, nego je on pečat vjerovjesništva i poslanstva. (Muhammed Salih el-Munedžid, Fetava, br. 11725)
Odgovori
#3
U hadisu se prenosi da je Ebu-Zerr, ashab Muhammedov, jedne prilike upitao Muhammeda: "Allahov poslaniče, koliko je bilo vjerovjesnika?", pa je odgovorio: "124.000." Zatim ga je upitao: "Allahov Poslaniče, a koliko ih je poslanika?", pa je odgovorio: "313." "Allahov Poslaniče, ko je bio prvi od njih?", upitao je. "Adem", odgovorio je. "A, je li on i vjerovjesnik i poslanik?" "Allah ga je Svojom rukom stvorio i u njega dušu udahnuo nakon što ga je oblikovao".

U Kur'anu je (prema mnogim mufesirima, između ostalog i Ibn Kesira) spomenuto 25 poslanika i vjerovjesnika a to su: Adem, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Jakub, Jusuf, Ejjub, Šuajb, Musa, Harun, Davud, Sulejman, Ilijas, El'jese, Junus, Zulkifl, Zekerijja, Jahja, Isa i Muhammed. Ukupan broj vjerovjenika i poslanika koji su kroz historiju poslani čovječanstvu nije poznat jer su u Kur'anu spomenuti samo neki, o čemu se kaže:

Mi objavljujemo tebi kao što smo objavljivali Nuhu i vjerovjesnicima poslije njega, a objavljivali smo Ibrahimu, i Ismailu, i Ishaku, i Jakubu i unucima, i Isau, i Ejjubu, i Junusu, i Harunu, i Sulejmanu, a Davudu smo dali Zebur
i (poslali smo) poslanike o kojima smo ti prije kazivali i poslanike o kojima ti nismo kazivali. A Allah je sigurno s Musaom razgovarao
– Kur'an, sura En-Nisa, 163. i 164. ajet

Za Zul-Karnejna, Lukmana i Uzejra se ne može pouzdano utvridi da li su poslanici ili dobri ljudi. U 36. poglavlju drugog toma knjige "Mektubat Ma'sumijje" navodi se da je i Hidr bio Poslanik.

Kur'an, kao i dosta hadisa, navodi Ibrahima kao jednog od najodabranijih poslanika:

"...A Allah je uzeo Ibrahima za prijatelja" (En-Nisa, 125)

U poznatom hadisu o Israu i Mi'radžu spominje se da je Muhammed vidio neke poslanike na određenoj nebeskoj sferi.
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Question Čupanje dlačica koje se nalaze između obrva Media 0 409 06-01-2023.22:46
Poslednja Poruka: Media
Question Razlika između da se čuje muzika i da se sluša Media 0 338 09-12-2022.23:34
Poslednja Poruka: Media
Question Da li su šije muslimani i u čemu je razlika Media 4 631 28-10-2022.15:04
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: