Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rad u tvornici duhana
#1
Question 
Pitanje: Moj otac radi u tvornici duhana. Da li je njegova zarada haram? Da li je meni dozvoljeno da od tog imetka odem na umru imajući u vidu da ja nemam drugog izvora prihoda?

Odgovor: Kažem tražeći pomoć od Allaha subhanehu ve te'ala:
Nema sumnje da je po nama duhan haram, dakle njegovo konzumiranje, zbog štetnih posljedica koje ostavlja na zdravlje, uništavanju imetka, ometanje bližnjih i tome slično. Postojanje bilo koje od ovih stvari u određenom djelu je dovoljno da nešto bude zabranjeno, a šta ako se ti uzroci nađu u jednom postupku?!

Također je potvrđeno među učenjacima da kada Allah subhanehu ve te'ala nešto zabrani time je zabranio njegovu protuvrijednost. U tom smislu je zabranjena protuvrijednost za psa, nadoknada prostitutke, ono što gatar uzme za svoje vradžbine i što je potvrđeno u Sunnenu od Ebu Davuda, Nesaija i u Ahmedovom Musnedu vjerodstojnim lancima.

Radi sličnih razloga desetorica su prokleti radi alkohola. Tirmizi, Ibn Madže i Ahmed bilježe predaju od Enesa b. Malika radijjallahu anhu da je rekao: Allahov Poslanik salallahu te'ala alejhi ve selem je prokleo desetoricu radi alkohola: onoga ko cijedi i kome se cijedi, onoga ko pije, nosi, kome se nosi, poji, prodaje, onoga ko jede novac od toga, onoga ko ga kupuje i kome se kupuje. Muslim, Tirmizi i Ahmed bilježe predaju od Džabira b. Abdullaha radijjallahu anhu da je rekao: Allahov Poslanik salallahu te'ala alejhi ve selem je prokleo onoga ko konzumira kamatu, onoga ko je nad njom opunomoćen, onoga ko je bilježi i one koji nad njom svjedoče. Pa kaže: Oni su isti.

Dakle, shodno svim ovim tekstovima može se izvući zaključak da onaj ko pomaže realizaciju harama da ima za to grijeh kako onaj ko ga čini tako i on sam. Isti je slučaj sa onim ko pomaže dobro, za njega će imati nagradu kao i onaj ko ga čini.

Pošto je konzumiranje duhana haram onda je njegova protuvrijednost haram, isto ako i njegova proizvodnja, pakovanje, prenošenje, prodaja i nuđenje ljudima kada ih želi ugostiti ili im pokloniti duhan.

Sve ono što bude od novčanih ubiranja na osnovu toga, novca, najamnine i sl. je također haram.
Onaj ko je iskušan nečim od toga, njegovo je da se pokaje Allahu subhanehu ve te'ala i da se kloni takvih poslova osim ako je prisiljen, te da traži opskrbu na drugoj strani. Jer postoje uvijek mnoga vrata dobra. A onaj ko ostavi nešto radi Allaha, Allah će mu dati bolju zamjenu.

Ako želi da obavi hadž ili umru onda neka bira da mu to bude od njemu najboljeg imetka. Jer Allah je Dobar i ne prihvata osim dobro. A ako nema da nađe od svog imetka nešto što je halala neka se onda strpi dok mu Allah ne podari izlaza, a Allahu ništa nije teško.
Odgovori


Skoči na Forum: