Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Odjenula je hidžab
#1
Question 
Odjenula je hidžab ali joj je muž zaprijetio da će joj dati razvod

Pitanje: Šta možete savjetovati ženi koja je odjenula hidžab i kojoj je muž zaprijetio da će se razvesti od nje i koji često napušta kuću ostavljajući je samu?

Odgovor: Kažem tražeći od Allaha pomoć: Nema sumnje da je ovaj život mjesto ispita i kušnje. Ali lijep završetak pripada onome ko se bude Allaha bojao. Onaj ko krene putem dženneta neka zna: To neće postići osim oni koji se strpe i to neće postići osim sretnici. I jer je: Allahova roba je vrijedna, Allahova roba je džennet.

Najteža vrsta iskušenja kojoj se robovi mogu izložiti u životu je ta kada se okrenu svome Gospodaru i kada se počnu pridržavati Njegove vjere. U tom kontekstu je i ono što je spomenuto u pitanju kako je žena izložena nepravdi i nerealnom postupanju i nepavednom ophođenju i neprijateljskom odnosu onoga kome ju je Allah podredio i učinio ga najbliskijom osobom njoj a to je njen muž. U ovom slučaju se moraju potvrditi tri stvari na koje treba paziti osoba kojoj se neko ispriječio na Allahovom putu od njoj najbližih ljudi:

Prva stvar je obaveza pokornosti žene mužu i priznavanja prednosti nad sobom te čuvanju njegovih prava da ih je zanemari, izgubi i zapostavi.

Imam Ahmed bilježi predaju u svom Musnedu od Abdu Rahmana b. Aufa radijjallahu anhu da je rekao: Allahov Poslanik salallahu te'ala alejhi ve selem je rekao: Ako žena klanja pet namaza, posti svoj mjesec, sačuva svoj polni organ, pokori se mužu reći će joj se: Uđi na koja god hoćeš džennetska vrata. Sličnu predaju ovoj bilježi Ibn Hibban u svom Sahihu od Ebu Hurejre radijjallahu anhu.

Značenje ovog hadisa je protumačio Imam El Menavi u Fejdul kadir pa kaže: Ako žena klanja pet namaza. Dakle propisanih pet dnevnih namaza. Posti svoj mjesec. Tj. ramazan osim dana mjesečnog pranja ako se pojavi. Sačuva, u drugoj predaji čuva, svoj polni organ, od zabranjenog polnog odnosa i lezbejstva, pokori se svom mužu. Ali ne u grijesima. Ući će, ali je nije rekao ulazi jer to ukazuje na sigurni ulazak. Džennet, ako se u svemu tome bude čuvala velikih grijeha ili ako se pokaje iskrenim pokajanjem ili ako joj se oprosti.

Druga stvar je ta da je najpreče da se izvrše Allahova prava i da se pridržava Njegovog šerijata što je obaveza svakog pojedinca koji je zadovoljan da mu Allah bude Gospodar, Islam vjera a Muhammed salallahu te'ala alejhi ve selem Vjerovjesnik. Nikome nije dopušteno da izađe iz ovih okvira, niti da zapostavi nešto od toga. Niti iko ima pravo da mu to spriječi. A onaj ko to učini imat će udjea u žestokoj prijetnji koja je pripremljena za one koji odvraćaju od Allahovog puta, a njegov primjer je kao primjer onoga ko spriječava roba da klanja.

Onaj ko bude spriječavao bilo kojeg Allahovog roba u izvršavanju onoga što je On naredio onda je isti taj prešao granice, on se suprostavio Allahu i Njegovom Poslaniku. Kao takav nema pravo da mu se bude pokorno niti da bude slijeđen u onome što naređuje od zabranjenih stvari ili zapostavljanja naređenih. Naprotiv njemu je obaveza suprostaviti se. Haram je slijediti njegov hir ili se pokoriti onome što je naredio ili diktirao. Jer nema pokornosti stvorenju u nepokornosti Stvoritelju. Nego pokornost biva u dobročinstvu.

Šejhovi, Buharija i Muslim, Ebu Davud i Ahmed prenose predaju od Alije radijjallahu anhu da je Vjerovjesnik salallahu te'ala alejhi ve selem rekao: Pokornost biva u dobročinstvu.

Treća stvar je da onaj ko se okrene Allahu kao pokajnik mora znati da put ka džennetu neće biti prostrt ružama i mirisom. Nego naprotiv on će biti ispunjen neugodnostima, iskušenjima i ispitima. Obadva Šejha, Ahmed i Tirmizi bilježe predaju od Enesa b. Malika radijjallahu anhu da je rekao: Allahov Poslanik salallahu te'ala alejhi ve selem je rekao: Džennet je okićen neugodnostima a džehennem je okićen strastima. A u predaji kod Buharije od Ebu Hurejre: Vatra je ogrnuta strastima a džennet je ogrnut neugodnostima.
Odgovori
#2
Imam Nevevi u komentaru na Muslimov Sahih u samom značenju kaže: Neće se moći doći do dženneta osim ako čovjek ne bude radio ono što mu nije drago, niti će se doći do džehennema osim ako se čovjek oda strastima. Tako da su njih obadvojica ognutima njima. Tj. neugodnostima i strastima. Onaj ko otkloni ogtač doći će do ognutog. Otkrivanje ogrtača dženneta je prolaz kroz neugodnosti dok je otkrivanje ogrtača džehennema prepuštanje strastima.

Nesai i Tirmizi sa lancem za kojeg je rekao da je vjerodostojan prenose od Ebu Hurejre radijjallahu anhu da je Allahov Poslanik salallahu te'ala alejhi ve selem rekao: Kada je Allah stvorio džennet i Vatru poslao je Džibrila u džennet pa rekao: Pogledaj u njega i ono što sam pripremio za njegove stanovnike. Kaže: Došao je i pogledao u njega i ono što je Allah pripremio za njegove stanovnike. Kaže: Zatim se vrati Njemu pa je rekao: Tako mi Tvoje Časti niko neće čuti za njega a da neće ući u njega. Onda Allah naredi da se ogrne neugodnostima. Pa reče: Vrati se i pogledaj ga i ono što sam pripremio za njegove stanovnike. On se povrati kad on ogrnut neugodnostima. Pa se vrati Njemu i reče: Tako mi tvoje časti bojim se da niko neće ući u njega. Kaže: Idi u Vatru pa pogledaj u nju i ono što sam pripremio za njene stanovnike. Kad ono sama sebe izjeda od svoje žestine. On se vrati Njemu i reče: Tako mi Tvoje časti niko neće čuti za nju pa u nju ući. Zatim naredi da se okiti strastima pa reče: Idi joj ponovo a on ode do Vatre opet. Pa reče: Tako mi Tvoje časti bojim se da joj se niko neće približiti a da neće ući u nju.

Pa ako onaj ko se okrenuo Allahu sa pokajanjem, i koji se približava Allahu sa onim što On voli, zna da ono čemu se izlaže od neugodnosti na Njegovom putu jeste prethodno određena stvar i što je nemoguće izbjeći niti zaobići. Onda će osjetiti slast gorčine a poteškoće, nedaće i iskušenja će mu postati slatki. On će nastaviti čvrstom stazom sve dok se ne susretne sa svojim Gospodarem u Džennetskim baščama a On sa njim bude zadovoljan.

Ovo, a nakon ovog uvoda ću reći sestri koja je pitala ustraj na onome na šta te je Allah uputio i dao ti uspjeha da dođeš do dobra, upute i pravog puta. Nemoj se odmetnuti pa da budeš od propalih. Nego traži zadovoljstvo svog muža u zadovoljstvu svog Gospodara. A nemoj tražit Allahovo zadovoljstvo u muževom zadovoljstvu.

Znaj da možeš biti izložena mnogim iskušenjima od strane svog muža, bližnjih i sredine u kojoj živiš. Moli Allaha da te učvrsti i pokušaj da se približiš i umiljavaš onome ko se prema tebi loše odnosi, posebno tvom mužu. Koristeći ono što ti je darovano od moći da mu se približiš i da ga ubijediš da se pridržava islamskih propisa i propisa vjere. Nemoj gubiti nadu jer gubljenje nade nikada ne dolazi sa dobrom. Nadu u Allahovu milost ne gube osim ljudi nevjernici.

Ako uspiješ spojiti između dva dobra, da spojiš između Allahovog zadovoljastva i izbjegavanja buđenja muževe srdžbe ili privlačenja neprijatelja u društvu u kojem živiš. To je Allahova blagodat On je daruje kome On hoće. Allah je Taj koji posjeduje veličanstvene blagodati.

Ali ako ti ne uspije da spojiš između ove dvije stvari onda dadni prednost Allahovom zadovoljstvu nad svim drugim stvarima. Ako budeš napaćena radi Allaha to je onda, ako se strpiš, podizanje tvojih stupnjeva i brisanje tvojih grijeha a ono što je kod Allaha je bolje i vječno. Onaj ko ostavi nešto radi Allaha Allah će mu dati bolju zamjenu.

Toliko, Allah upućuje na Pravi put i samo je kod Allaha uspjeh.
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Question Kada je djevojčica obavezna da nosi hidžab? Media 0 454 29-12-2022.22:31
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: