Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prizivanje i stupanje u kontakt sa džinima
#1
Rainbow 
Nakon što izvrši neke izvjesne radnje, sihirbazu (osoba koja pravi sihr) se javi jedan od džina, šejtana, i taj džin postaje njegova stalna pratnja. Odazivat će se kad god ga sihirbaz bude prizivao. To prizivanje je uvijek zarad nanošenja štete ljudima, a svaki put je praćeno nekim od djela kufra (nevjerovanja). Sihirbaz u pravilu stupa u kontakt sa nekim od vođa džina i preko njega se odvijaju svi prljavi poslovi, ali ih rijetko on sam čini. On svojim podanicima naređuje ono što je ugovorom između njega i sihirbaza određeno i oni to bespogovorno, a najčešće iz velikog straha, izvršavaju.

Tako je sihr, ustvari, zasnovan na strahu i mržnji i samim tim teže je rješiv od slučajeva opsjednutnosti (tj. kada džin sam uđe u čovjeka, bez da ga neko pošalje) jer kod opsjednutosti džin je određenu radnju učinio svojom voljom, i samim tim, sam i odlučuje kada će tu radnju prekinuti. Džin koji učestvuje u sihru plaši se kazne koja ga sigurno čeka ukoliko se usprotivi svom vođi i on nastavlja sa provođenjem sihra u praksu sve dok strah od ostanka ne bude veći od straha od napuštanja bolesnika, ili dok sihr (kao predmet) ne bude uništen, ili dok džin(i) zadužen za sihr ne upozna Istinu, i ne odluči se sam boriti protiv zla u kojem je sudjelovao.

Sihirbaz, kada prvi put stupi u kontakt sa džinom, postaje gubitnik. On je kontakt ostvario misleći da će sam voditi glavnu riječ u tom odnosu, ali realnost postaje daleko od željene. Džin svojim pritiscima i napadima tjera sihirbaza da pravi sihr ljudima čak i kad to sam ne želi. I tako započinje krug zla koji rijetko kad biva prekinut. Nije rijetkost da sihirbaz svojim najbližima napravi sihr samo iz straha od džina. Isto tako, nije rijetkost da džin, izvršavajući zadatke koje mu je dao sihirbaz, bude napadnut od liječnika i ugrožen (on ili njegova porodica), a zatim smatrajući sihirbaza odgovornim za ono što mu se dešava, prekine zadatak i krene u osvetu.

Tako sihirbaz, ili neko iz njegove porodice, a obično je to ipak sihirbaz, teško oboli od sihra koji je sam napravio. Kada se završi testiranje jačine želje onoga ko želi postati sihirbazom, kroz dokazivanje snage njegovog nevjerovanja, dopusti mu se (džini mu dopuste) da uđe u taj “posao”, i od tog momenta svaki novi dan za njega je nova prilika da nekome nanese zlo.

U mnogim djelima koja su napisana na ovu temu pojašnjeno je da je sihr sporazum između sihirbaza i šejtana, i da čovjek učini neke zabranjene stvari ili radnje koje u sebi sadrže širk kako bi pridobio šejtanovu naklonost i pokornost, u onome što od njega traži. Ovo je uopćeno, a detaljnije pojašnjenje ove stvari bi bilo da čovjek sjedne na nečisto, napušteno, devastirano i prljavo mjesto u određeno vrijeme, u određenim trenucima i počne čitati neke tajne zapise koje u sebi sadrže blasfemiju i idolopoklonstvo, eksplicitno psovanje i ponižavanje Allaha, subhanehu we te’ala, glorificiranje šejtana.

Sihirbaz dobro poznaje ove stvari, ili piše neke kura’anske ajete nečistom krvlju i nečistoćom, ili ih piše naopako, ili stavi Mushaf na nogu i sa njim ide u wc, poslije nužde čisti se mlijekom a uzima abdest alkoholom-vinom. Ovo je poznato kao prosti sihr ili crna magija. I ovo je najbeskruploznija vrsta sihra – magije.

Čovjek nastoji izvršavati sto više zabranjenih stvari pa tako čini sedždu zvijezdi, kipu, Suncu, Mjesecu i tome slično, za šta nema sumnje da je čisto nevjerovanje. I u tom trenutku ga vidi jedan od šejtenovih pristalica. Kada šejtan ugleda tu osobu da čini te stvari, za koje zna da ih čini kako bi postao sihirbaz, odmah ode do Iblisa, neka je na njega Allahovo proklestvo, i obavjesti ga o čovjeku koji je uznevjerovao Allaha i počeo se klanjati njemu –iblisu, kako bi mu pomogao da postane sihirbaz. Iblis pošalje jednog od svojih poslušnih šejtana i njemu pomoćnike kako bi bili na usluzi ovom čovjeku koji je postao sihirbaz i pomognu mu u činjenju zlodjela ljudima putem sihra. Kako bi sihirbaz prikrio da ima suradnju sa šejtanom on ovog šejtana naziva ‘duhovni pomagač’.

Ovaj poslusni šejtan obavesti sihirbaza da je došao i da je pristao da mu pomaže i ovo je poznato kao ‘ugovor’, većinom ovaj šejtan obavjesti sihirbaza na način sto mu se prikaže u svojstvu sjenke, crne zmije, crnog psa itd. Od ovog trenutka čovjek postaje sihirbaz. Kad god sihirbaz poželi da učini neku vrstu magije-sihra, mora učiniti neko djelo koje u sebi sadrži blasfemiju i idolopoklonstvo, kako bi zadovoljio šejtana koji sa njim surađuje. Ovaj mu šejtan šalje svoje podanike kako bi poslušno izvršavali zahtjeve od sihirbaza. Sihirbaz je osoba koja nema dosta prijatelja jer svako njegovo vezivanje iziskuje da će biti otkriven u svojim prljavim poslovima, oni su skloni razdoru medju famelijom i prijateljima.

Za sihr su vezane određene vrste materije na kojima se čini sihr, i određeni zakoni kako bi se izvršio. Materije čime se sihirbaz služi kako bi sačinio sihr su prah zemlje sa mezara, kosti mejjita, kosa, nokti, odjeća, slika bilo koja stvar koja ima veze sa osobom kojoj se želi učiniti sihr, kao npr. nokti, kosa (kao što je bilo Vjerovjesniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, sihr učinjen na dlaku iz njegove brade) zatim odjeća na kojoj ima znoja od osobe kojoj je namjenjen sihr, npr. pojedini sihirbazi traže od osobe odjeću koju je nosio-la. Neki sihr se čini na tečnost, a neki na sliku.

Za sihr su vezana određena pravila i vještine, i moraju se ispuniti odrđeni uvjeti da bi se mogao napraviti sihr. Ova djela i riječi koje sihirbaz čini moraju se učiniti u određeno vrijeme i trenutke i na određen način, pricizno i disciplinovano kako bi uspio sihr. Nije dovoljno samo učiniti zabranjeno djelo, jer je magija nauka, a svaka nauka ima svoja pravila i zakone. Allah, subhanehu we te’ala, kaže: ‘I ljudi su od njih dvojice učili kako muža od žene rastaviti.’ Ovaj ajet upućuje na to da je sihr nauka koja se izučava, i govori o jednoj oblasti ove nauke, a to je rastavljane čovjeka i žene.

Neki čine ova djela radi pokusa ili ekspiramenta, kako bi postali sihirbazi i postigli nadljudsku snagu. Ovakve možemo podjeliti na tri skupine:

Prva skupina: To su oni koji probaju ove haram stvari ne poznavajući zakone i pravila vazana za sihr. Oni uglavnom budu opsjednuti messom poznatim kao ‘opsjednutost od džinna zbog prizivanja’ – ovo je najbrutalnija vrsta opsjednutosti kojom čovjek može biti pogođen, i u većini slučajeva umre, a ne izliječi se.

Druga skupina: Onaj koji kuša sihr, a poznaje zakone i pravila i postane sihirbaz, on stekne Allahovu srdžbu. Na dunjajluku će postići samo ono što mu je Allah odredio, a na Ahiretu vječnost u Džehennemu, ukoliko umre u tom halu.

Treća skupina: To su neznalice i uče sihr od svojih bližnjih (nana, dedo) i uvjereni su da sa tim liječe ljude, ova skupina želi da se dokaže kako imaju moć i željni su za dokazivanjem kako su bogobojazni.
Odgovori
#2
Znakovi po kojima se raspoznaje crni mag.

O ovoj temi smo na ovom portalu pisali u više navrata. Ono što nas tjera da objavimo svaki mogući članak na ovu temu jeste činjenica da mnogi ljudi nisu upoznati sa ovim problemom, te i dalje idu i obraćaju se šejtanovim slugama. Allah vam se smilovao, čitajte i učite, jer ovo je veoma bitna stvar, da sebe i svoju familiju radi neznanja ne dovedete u veliku opasnost.

Poznavanje znakova, osobina i sifata crnih magova, sihirbaza i vračara je veoma bitna stvar u životu, jer se na taj način možemo sačuvati šerra i zla kojeg nam mogu nanijeti ljudi koji se bave sihrom i crnom magijom. Allah dž.š., kaže: “Tako mi tebi potanko ajete izlažemo, kako bi se put griješnika dobro razotkrio!” (el-En’am, 55.)

Neće se pojaviti sihirbaz u nekom mjestu a da Allah dž.š., ne dadne nekog od muslimana da otkrije tu osobu i da mu bruku iznese na vidjelo, ukazujući na zla i zablude kojima taj čovjek poziva.

Upoznavajući se sa detaljima i opisima vezanim za sihirbaze i magove – musliman je još više u stanju i poziciji sačuvati se od njihovog šejtanskog djelovanja!

Crna magija ili sihr je jedan od teških i pogubnih grijeha koji se u islamu sankcionira samo smrtnom kaznom tj. udarcom oštre sablje po vratu sihirbaza! Sihr može biti postavljen na razne načine, putem jela ili pića, prskanja krvlju ili mokraćom ili vodom, posipanja prašinom, putem dimljenja ili nakađivanja.

 

– Kod koga se nađu neki od slijedećih znakova, znaj da je ta osoba crni mag – sihirbaz, kojeg se, bez ikakve sumnje niti dvojbe, moraš kloniti. To su sljedeći znakovi:

1. Svaka osoba koja od svog pacijenta traži da učini nešto što nije u skladu sa Kur’anom i Sunnetom poput klanja određene životinje bez spomena Allahovog imena nad njom, ili zahtjevanje da se određeni papiri sa određenim nejasnim i nerazgovjetnim zapisima spale i da se pacijent, zatim, nakadi na taj dim, ili zahtijevanje od pacijenta da se ne kupa ili da ne uzima abdest određeno vrijeme, ili zahtijevanje od pacijenta da se odbije od ljudi jedno vrijeme, i da živi sam!?

2. Svaka osoba koja daje pacijentu papir ili platno ispisano nekim znakovima, brojevima, slikama, kvadratima, isprekidanim slovima – pa makar na sebi imalo i kur’anskih ajeta – koje se stavlja radi obmanjivanja pacijenta, a radi kačenja o vrat ili stavljanja u džep ili torbu ili auto ili kuću, ili mu pak daje neku nepoznatu stvar sa zahtjevom da je zakopa na neku tajno mjesto, plašeći ga time da tu stvar ne smije otvoriti ili razmotati – u suprotnom će ga svašta snaći! Sve su ovo zabranjene stvari koje spadaju u domen poigravanja s razumima ljudi, a neke su štetne i škodljive, tako da će se sve to uništiti bacajući ga u vatru.

3. Svaka osoba koja traži od pacijenta njegovo ime i ime majke ili ime njegove žene kako bi povezivao između tih slova i na osnovu njih gatao, a i zbog toga što sihirbazi ne vjeruju u šeri’atski čisti brak već svakog čovjeka vežu za njegovu majku.

4. Svaka osoba koja s početka liječenja pacijenta počne učiti Kur’an a poslije toga zavšri liječenje mumlajući neke nerazgovjetne riječi.

5. Raspituje se o bračnim podacima roditelja bolesnog.

6. Uzima privatne bolesnikove stvari, kao što su (odjeća, veš, maramice, kapa itd.), kako bi preko njih pravio svoje sihrove.

7. Ponekad zahtijeva da mu se dovede životinja određenih osobina kako bi je zaklao, bez spominjanja Allahovog imena. Ponekad njenom krvlju namaže bolesna mjesta kod pacijenta ili baci žrtvu na pusto mjesto, i često puta traži da je životinja crne boje.

8. Pisanje talismana (vradžbina, hamajlija, zapisa).

9. Uči čarolije i izgovara nerazumljive talismane.

10. Daje bolesniku hamajlije ili zapise koji se sastoje od trouglova, kvadrata ili četverouglova na kojima su ispisana neka slova i brojevi ili možda i određeni kur’anski ajeti samo unazad ispisani, a ponekada pacijentu daje i ispisana kuhana jaja za jelo.

11. Naređuje bolesniku da se izdvoji od ljudi jedan određen period, boraveći u sobi u koju ne ulazi sunčeva svjetlost.

12. Ponekad traži od bolesnika da se ne pere vodom jedan određen period.

13. Daje bolesniku stvari koje će zakopati u zemlju.

14. Daje bolesniku neke papire koje će spaliti i nakaditi se njima.

15. Priča nerazumljivim govorom.

16. Ponekad sihirbaz obavještava bolesnika o njegovom imenu, imenu mjesta iz kojeg je i o problemu zbog kojeg je došao, prije nego mu pacijent i saopšti to.

17. Osoba koja Kur’an mješa s nečistoćama i nedžasetom je crni mag – sihirbaz!

18. Sihirbaz se nekada služi nečistoćama i nedžasetom u liječenju svojih pacijenata tako što ih maže ili masira svinjskim mastima, izmetom od čovjeka ili životinja.

19. Sihirbazi su ponekada u stanju opčarati oči prisutnih i predstaviti im se kao da hodaju po vodi ili da lete po vazduhu.

20. Osoba sihirbaz je ona koja se redovno ismijava sa vjerom i vjerskim propisima, i potcjenjuje i zeza ljude oko sebe!

21. Sihirbazi su često puta nečiste i džunub osobe koje se druže sa psima ili se pak vole osamljivat ili nečista mjesta posjećivat.

22. Sihirbaz je osoba kafir – nevjernik u Allaha dž.š., i što mu je nevjerstvo složenije i jače utoliko su mu šejtani pokorniji, pa zbog toga sihirbazi često puta nipodaštavaju Kur’an, mješajući ga sa krvlju i nedžasetom!

Ovo su samo neki od znakova koji nam mogu pomoći u raspoznavanju sihirbaza od pravog i ispravnog liječnika Allahovom knjigom.

Par izreka Poslanika sallallahu ‘alejhi we sellem, vezanih za sihr i crnu magiju:

Safijja bint Ebu Ubejd r.a., prenosi: “Ko ode gataru, zatraži mu uslugu i povjeruje mu u to – neće mu se ukabuliti namaz četrdeset dana!” (Sahihu el-Tergib vel-Terhib, br.3046.)

Abdullah b. Mes’ud r.a., prenosi: “Ko ode gataru ili sihirbazu ili vračaru – pa mu zatraži uslugu i povjeruje mu u ono što zbori – taj je uznevjerovao u ono što je objavljeno Muhammedu, sallallahu ‘alejhi we sellem!” (Sahihu el-Tergib vel-Terhib, br.3048.)

Ebu Musa el-Eš’ari r.a., prenosi: “U džennet neće ući osoba koja je notorni alkoholičar, niti osoba koje vjeruje u magiju niti osoba koja kida rodbinske veze!” (Sahihu el-Tergib vel-Terhib, br.3050.)

Ibnu Abbas r.a., prenosi: “Ko se poduči astrologiji podučio se jednom dijelu sihra/magije, kolko god uveća – uvećaće mu se.” (Sahihu el-Tergib vel-Terhib, br.3051.)
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Rainbow Kur'an o sihiru dzinima Media 15 1.176 25-10-2022.18:15
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: