Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mahremijet, pozdravljanje i haram
#1
Star 
U fikhskoj terminologiji riječi ”haram, mahrem i mahremijet” se koriste za sve ono što je zabranjeno. Međutim, riječi mahrem i mahremijet nose i jedno posebno značenje, pogotovo u oblastima koje tretiraju porodicu i porodično pravo. Termin mahrem se koristi za bližu rodbinu među kojima postoji trajna zabrana sklapanja braka koja se naziva mahremijet. Riječ namahrem se koristi za muškarce i žene između kojih ne postoji zabrana sklapanja braka.

U kontekstu kada se spominje čovjekovo tijelo, riječ mahremijet se odnosi na zabranu gledanja i dodirivanja određenih dijelova tijela.

Uzroci harama

Riječ haram se u našoj vjeri korisiti za sve što je zabranjeno. Neke stvari su zabranjene zbog toga što su previše vrijedne i dostojne poštovanja, a neke su zabranjene zbog toga što su bezvrijedne i štetne.

Na primjer, rušenje Kabe ili ubistvo čovjeka je zabranjeno (haram) zbog činjenice da i jedno i drugo imaju veliku vrijednost i dostojni su poštovanja. Jedenje svinjskog mesa ili mesa lešine je zabranjeno zbog toga što nema vrijednost, prljavo je i štetno.

U vezi sa mahremijetom Uzvišeni Allah je postavio određene granice. Čovjek je dužan da vodi računa o svome tijelu, ali i da se pridržava propisa koji ga obavezuju naspram tuđeg tijela.
Muž je odgovoran za šerijat u svojoj porodici

Muškarac je u porodici obavezan da ženu i djecu poduči šerijatu (vjerskim propisima) po pitanju ibadeta i pokornosti Allahu. On je odgovoran za ženino znanje o posebnim stanjima žene (hajz, nifas), o namazu i mahremijetu. Odgovoran je za ženu, majku i kćerku. Treba ih podučiti ili obezbjediti da ih neko poduči. Uzvišeni Allah u ajetu kaže:

”O vjernici, čuvajte sebe i porodice svoje od vatre u kojoj će gorivo biti ljudi i kamenje.” (Tahrim, 66/6)
Mahremijet unutar kuće

Uzvišeni Allah nas opominje da ukućani jedni prema drugima treba da paze na granice mahremijeta i kaže:

”O vjernici, neka od vas u tri slučaja zatraže dopuštenje oni koji su u vašem posjedu i oni koji nisu još polno zreli: prije sabah namaza, kada u podne odložite odjeću svoju i poslije jacije namaza. To je tri doba kada niste odjeveni, a u drugo doba nije ni vama ni njima grijeh, ta vi jedni drugima morate ulaziti. Tako vam Allah objašnjava propise! A Allah sve zna i mudar je.“ (Nur, 58)

U ajetu Uzvišeni Allah govori o četiri grupe ljudi. Prva su očevi i majke koji su u braku. Druga grupa su robovi i robinje kojih danas nema, ali su prije postojali. Treća grupa su djeca koja još nisu dostigla punoljetstvo, a četvrta su djeca koja su dospjela u dob punoljetstva.

Postoji saglasnost o tome da punoljetna osoba pri ulasku u prostorije drugih, pa čak i kod očeva i majki, u svako vrijeme treba tražiti dozvolu za ulazak.

Što se tiče maloljetnih članova, njih treba podučiti pravilima ponašanja pri ulasku u tuđe prostorije. tj naučiti ih da kucaju i zatraže dozvolu u pomenutim vremenima. Ako im se ni nakon trećeg traženja dozvole za ulazak ne odgovori potvrdno, treba da znaju da nikako ne smiju ulaziti.

Izvan spomenuta tri vremena, odrasli u kući treba da budu odjeveni u skladu sa propisima koji važe za one koji su jedni drugima mahrem. Muškarci treba da pokriju dio od pupka do ispod koljena, a žene od prsa do ispod koljena. 

 Iz ajeta se razumije da odrasli imaju obavezu da djecu poduče mahremijetu još dok su veoma mali. Alimi su uvijek mnogo pažnje poklanjali tome da kod djece i roditelja budu pokrivena stidna mjesta.

Bebe nemaju mjesto avreta i hanefije su ovaj vremenski period ograničili na četiri godine. Od četiri do deset godina avretom se smatra prednji i zadnji stidni dio tijela, a u periodu iza te dobi, na djecu se odnose pravila koja se odnose na odrasle.

U skladu s tim, roditelji su dužni da djecu pouče propisnom načinu oblačenja i da kod njih razvijaju osjećaj stida.

Dio uleme ne dozvoljava odraslima da gledaju u avret djece od sedam godinam, a drugi dio uleme kaže da je to period od deset godina. To se odnosi i na roditelje koji, iako im pomažu pri kupanju, treba da djecu drže u okviru ovih propisa i da ih ne skidaju u potpunosti.

 Jedan čovjek je pitao Poslanika, s.a.v.s., u vezi mahremijeta: “Kada ulazim kod majke trebam li tražiti izun?“ 

”Da”, odgovorio je Poslanik, s.a.v.s.

Čovjek tada reče da zajedno sa njom živi, a Poslanik, s.a.v.s., mu ponovo reče da pri ulasku traži izun.

Zatim je čovjek rekao da majci i hizmeti, a Poslanik mu reče: “Taži od majke dozvolu, zar bi želio da je vidiš neobučenu?“

Čovjek odgovori da to ne bi želio, a Poslanik, s.a.v.s., mu reče: ”Ako je tako, onda traži dozvolu za ulazak.“ (Muvetta, Isti’zan 1.)
Odgovori
#2
MJERILO U MAHREMIJETU

Muškarcu i ženi koji nisu vezani brakom, bili rodbina ili ne, nije dozvoljeno da se gledaju ili dodiruju sa strašću. Dakle, muškarac može sjediti, gledati se i rukovati sa ženama koje su mu zauvijek zabranjene pod uslovom da nema prema njima osjećaj strasti. Žene koje su muškarcu trajno zabranjene su: majka, kćerka, sestra, tetka, kćerka od brata i sestre, majka i sestra po mlijeku, punica, ženine kćeri (koje nisu njegove) i žene njegovih sinova.

A osobe koji su ženi mahrem su: muž, otac, djedovi, svekar, djed od muža, sinovi, sinovi od muža (iz drugog braka), braća, sinovi od braće i sestara, žene vjernice, robinje, muškarci kojima nisu potrebne žene i djeca koja još ne znaju koja su stidna mjesta žena. (Nur, 31)

 
PRIČA: EDEB U HODU

Poslanik, s.a.v.s., je tražio da se čak i u hodu na ulici pazi na edeb i stid.

Ebu Usejd, r.a., pripovijeda: ”Jednog dana Resulullah, s.a.v.s., je izašao iz mesdžida i vidio muškarce i žene kako izmiješani hode ulicom. Stao je, okrenuo se ženama i rekao:

”Vi idite nazad. I nemojte ići sredinom ulice, idite uz stranu!” Nakon tog događaja žene su išle stranom toliko da su povremeno dodirivale zid. I dešavalo se da bi im nekad zbog toga odjeća zapela za zid.” (Ebu Davud)

 
SPRIJEČITI SUMNJU

U situacijama kada muško-ženski odnosi mogu kod ljudi probuditi sumnju i biti sebeb pogrešnom mišljenju, ispravno je objasniti situaciju.

Hz. Enes, r.a., prenosi: ”Poslanik, s.a.v.s., je bio na ulici sa jednom od svojih žena. Pored njih je prošao neki čovjek. Poslanik, s.a.v.s., ga je zovnuo i rekao mu:

‘Ovo je moja supruga.’

‘O Allahov Poslaniče, kada bi posumnjao u sve ljude, u Vas ne bih posumnjao’, odgovori čovjek, a Poslanik, s.a.v.s., mu reče:

‘Šejtan kola čovjekovim venama poput krvi.’ ” (Muslim)
Žena pred osobama koje su joj mahrem

Žena pred osobama koje su joj mahrem, kao što je otac, sin, brat, pastorak, može otkriti ruke do lakta, noge do koljena, kosu, uši, vrat. Osim njih, žena pred djedom, amiđom, dajđom, bratom po mlijeku, ocem po mlijeku, može izaći otkrivenih mjesta na kojima se nalaze ukrasi, međutim, ako postoji opasnost da bi neko mogao ući u haram, onda je bolje i ljepše da se pokrije.
Žena pred drugim ženama

Žena pred drugim ženama ne može otkriti dio od pupka do koljena. Ostale dijelove može otkriti ako je potrebno. Jedino se tako ne može ponašati pred ženama nemuslimankama.

U jednoj predaji Abdullah b. Abas je rekao: ”Žena muslimanka se ne može otkriti pred ženama nemuslimankama, jer postoji mogućnost da one svojim muževima opisuju izgled žene muslimanke.”

Po ovom pitanju ulema ima različito mišljenje. Neki od njih su napravili izuzetak kada je ovaj propis u pitanju, te dali fetvu da žena može biti otkrivena u prisustvu hizmećarke nemuslimanke.
Pokrivanje u situacijama liječenja ili neke druge nužne situacije

U situacijama liječenja ili slično, doktor, sestrica ili medicinski tehničar mogu da vide i dodirnu određene dijelove tijela kod žene. Međutim, i u tim situacijama žena treba da nađe ženskog doktora i žensko osoblje, ako je u mogućnosti. Ukoliko to ne može ili takvo osoblje postoji, ali nije dovoljno stručno, postupit će po pravilu koje glasi ‘u stanjima nužde zabranjeno postaje dozvoljeno’. Međutim, ne smije zaboraviti da i tada postoje granice.
ŠTA POSIJEŠ TO ĆEŠ I UBRATI

U gradu Buhara, živio jedan vodonoša. Trideset godina je nosio vodu kući jednog zlatara. Zlatar je imao lijepu ženu koja je bila veoma pobožna i čestita. Posuda sa vodom je bila odmah ispred vrata. Jednog dana zlatareva žena je bila legla da malo odspava popodne. Vodonoša uđe u kuću, uhvati ženu za ruku, stisnu nekoliko puta, a zatim je pusti i izađe. Kada je zlatar došao s posla, žena ga upita:

”Šta si danas učinio? Reci mi istinu. Šta si učinio sa čim Allah nije zadovoljan?”

”Nisam učinio ništa”, odgovori čovjek

”Ako mi ne kažeš istinu, ja odlazim iz ove kuće. Niti ćeš ti mene vidjeti niti ću ja tebe!” insistirala je žena.

”Dobro. Slušaj onda. Danas je u radnju došla jedna žena. Napravio sam joj narukvicu. Pružila mi je ruku i ja sam joj stavio narukvicu. Svidjela mi se bjelina njenog tijela i nježnost ruke, te sam joj stisnuo ruku.”

Tada žena reče: ”Zašto si to učinio? Naš vodonoša trideset godina donosi vodu našoj kući, nikada nismo doživjeli od njega ništa loše, a danas me je uhvatio za ruku.”

”Halali mi ženo”, povikao je zlatar, ”kajem se za ono što sam učinio!”

”Da Allah okrene na dobro”, reče žena.

Sutradan dođe vodonoša, baci se pred ženu i poče da moli:

”Molim vas halalite mi! Šejtan me je prevario i skrenuo s pravog puta!”

”Ti se ništa ne brini! Gledaj svoja posla. Ova greška nije od tebe nego od mog muža. Allah mu je vratio odmah na dunjaluku i tako ga kaznio za grijeh”, reče žena.
Odgovori
#3
Hizmet musafirima

U situacijama potrebe dozvoljeno je da žena u prisustvu svoga muža usluži njegove musafire. Muž može tražiti od žene da hizmeti u takvim situacijama, ali pod uslovom da žena bude pokrivena i vodi računa o edebu. 

Po ovoj fetvi se može postupiti prilikom organizacije svadbe, poslovnih sastanaka, smrtnih slučaja i slično. Tada će se žena sa muškarcima koji joj nisu mahrem kratko pozdraviti, bez rukovanja i uslužiti ih. Međutim, ukoliko za to ne postoji potreba, mnogo je bolje da ne bude pred stranim muškarcima.

Žene i muškarci treba da sjede odvojeno, makar se radilo i o jelu. Tako zahtijeva naša vjera i gledano sa svih aspekata to je korisno i za jedne i za druge.

Nije dozvoljeno da muškarci i žene na svadbama, sohbetima, posjetama, zabavama ili sastancima sjede zajedno, razgovaraju slobodno, smiju se, zabavljaju ili pjevaju. Takvom skupu je zabranjeno prisustvovati i gledati ga sa odobravanjem.

Ženin glas

Osoba treba da uloži veliki trud kako bi čuvala svoju čednost i čast. Ovo je jako osjetljiva tema u našoj vjeri. Muškarcu nije dozvoljeno čak ni da sluša umiljat i nježan glas žene, jer srce muškarca je takvo da se odmah povodi za tim. Stoga, čak ni kada neko zvoni na vratima ženi nije dozvoljeno da umiljatim i nježnim glasom odgovara nego je najispravnije da stavi ruku na usta pa da odgovori.
Djever i svastika

Djever za ženu podliježe pod propis stranca i žena se sa njim ne može rukovati ni osamljivati. Pred njim ne može otkriti ništa osim lica i šaka, a isti propis važi i za svastiku. Žena sa muškarcem koji joj nije mahrem treba da priča samo onoliko koliko zahtijeva potreba. Sve preko toga je zabranjeno i štetno.

Žena može u prisustvu muža da posluži djevera i učini potrebne hizmete, ali ako nema muža nije dozvoljeno da sama bude sa njim u kući. U slučaju gdje je nužno da borave u istoj kući, onda treba da se tu nalazi još neko od mahrem osoba.

Moramo znati da šejtan kada želi da čovjeka navede na zlo i postigne svoj cilj, on kod njega pokreće osjećaj merhameta, ljubavi i predstavlja sve kao dobročinstvo, a onda navodi na zlo u trenutku kad se čovjek i ne nada. Zbog toga niko ne treba da se pouzdava u svoju pamet i svog nefsa.
Odijevanje i pokrivanje

Od hz. Adema do Sudnjeg dana Uzvišeni Allah je naredio čovjeku pokrivanje tijela. Iako su granice obaveznosti pokrivanja kod muškarca i žene različite, pokrivanje cijelog tijela izuzev lica, šaka i stopala, je ono što je najljepše i sukladno je sunnetu.

U vezi sa pokrivanjem Poslanik, s.a.v.s., je izrekao jedan hadis od kojeg se svakom onom ko vjeruje u Allaha ledi krv u žilama:

”Među stanovnicima džehennema postoje dvije skupine ljudi koje ja nisam vidio. Jedni od njih su ljudi koji u rukama imaju bičeve sa kojima tuku ljude. A druga skupina su žene koje su naizgled odjevene, ali su ustvari nage, one srca muškaraca privlače sebi i dok hodaju njišu bokovima. Njihove glave su kao grbe deva. One neće ući u džennet niti će mu miris osjetiti…” (Muslim)

Pokriti tijelo znači odjenuti odjeću koja će spriječiti ocrtavanje linija tijela i spriječit će da se tijelo vidi, nazire. Ne smatra se pokrivenom osoba čija je odjeća uska toliko da ocrtava tijelo i prozirna da se vidi koža. Prema riječima alima, sintagma koja se u hadisu spominje ”odjevene, ali nage” su one žene koje nose usku i prozirnu odjeću tako da se njihovo tijelo vidi i ocrtava.
Odgovori
#4
Čuvanje od harama

Na nama je da se trudimo da živimo onako kako uzvišeni Gospodar od nas traži. Moramo se spremiti za dan kada će svakome biti predočeno sve što je učinio ili nije učinio. Priprema za taj dan se izvršava tako što se izvršava sve ono što je Allah rekao ”učinite”, a ostavlja sve ono što je rekao ”nemojte”. To sve je potrebno raditi na način kako je Poslanik, s.a.v.s., radio.

To je ujedno Allahov hakk nad nama. On nas je počastio islamom i učinio da vjera bude sigurnost i zaštita za nas. Sve što je izvan granica vjere opasno je, štetno i puno šejtanskih zamki.

Da nam svima Allah učini nasib da se krećemo samo unutar ovih granica. Amin!
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Rainbow Arefat i El-Meš'aril-Haram Media 3 277 20-02-2023.17:07
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: