Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Da li da klanjam za hodžom koji se kocka a žena mu nije pokrivena ?
#1
Question 
Es-Selamu alejkum!!

Da li imam pravo da pristajem za imamom koji se kocka, igra u šejtanskom kolu na muzici gdje se toči alkohol, gdje su izmiješani muškarci i žene, hvata se za tuًđe djevojke za ruku, koje mu nisu mahrem, žena mu nije pokrivena (malikijska škola ne prihvata imamet imama ako mu je žena nepokrivena).
Obavlja šerijatsko vjenčanje sa pijanim osobama, zamislite gdje – u džamiji! Da Allah, dž.š., sačuva. Navedite mi više hadisa koji govore o imamima kojima se neće namaz primiti.

ODGOVOR 207:

Alejkumu selam!!

Nužna je obaveza muslimanima da dužnost imama povjere samo bogobojaznim osobama, koje imaju ispravno vjerovanje (akaid), jer imam posjeduje veoma značajnu ulogu u jednom društvu: predvodi muslimane u najznačajnijem, praktičnom obredu, poučava ih vjerskim propisima, izdaje im pravna rješenja po određenim vjerskim pitanjima itd. Stoga je nužno da imam bude bogobojazan, učen, pronicljiv, snalažljiv, mudar čovjek, da posjeduje vrhunski kodeks islamskog ponašanja, kako bi mogao na adekvatan način obaviti povjerenu dužnost. 

I najbogobojazniji i najučeniji od njih. Vidjeti: Risaletus-salah, str. 25 od imama Ahmeda. 
Nije ispravno povjeriti dužnost imama osobi koja čini samo jedan od spomenutih poroka, pa šta je sa onim koji čini sve spomenuto ?! Obaveza je muslimanima prijaviti takve “imame” nadležnim u Islamskoj zajednici i tražiti da ih kazne i liše njihove imamske dužnosti. 

Međutim, ako bi se ipak klanjalo iza takvog imama namaz bi bio ispravan. Vidjeti: Bedaeus-sanaia (1/386-387); Fethul-bari (6/191-193) od Ibn-Redžeba; El-bejanu vet-tahsil (1/443-444); Šerhul-akidetit-Tahavijje (2/532); Fejdul-kadir (4/258); Nejlul-evtar (2/24-25) i Eš-šerhul-mumtia (4/304-308).
Ovo mišljenje zastupa većina učenjaka ehlus-sunnetskog pravnog usmjerenja. Vidjeti: El-medžmua, 4/222 od imama Nevevija.
 
Ebu-Zerr kaže da mu je Allahov Poslanik rekao: ”Kako ćes postupiti ako imami jednoga dana budu odgađali namaz mimo njegovog vremena?” ”Šta mi savjetuješ, o Allahov Poslaniče?”-upitao je. Vjerovjesnik s.a.w.s mu reče: ”Klanjaj namaz u njegovom vremenu, a potom ako stigneš klanjaj s njima u džematu, piše ti se dobrovoljni namaz.” (Muslim, Nesai i Ahmed).

Citirani hadis ukazuje da je primljen namaz iza velikih grješnika koji ne klanjaju namaze u njihovom propisanom vremenu, što se dakako smatra najvećim grijehom nakon nevjerstva. Vidjeti: Šerhu Suneni Ibni-Madže, 5/1665 od imama Alauddina Maglataja.

Imam Ahmed je pitan da li je ispravna džuma i bajram-namaz iza velikih griješnika ?
Rekao je: ”Jeste.” Vidjeti: Es-sunne, 1/77 od imama Ebu-Bekra El-Hallala.

Međutim, pored ispravnosti namaza, islamski učenjaci su složni da je pokuđeno klanjati iza velikih grješnika. Vidjeti: El-medžmua (4/222); Medžmuatul-fetava (23/358); Nejlul-evtar (3/164) i Fikhus-sunne (1/178).
 
Što se tiče hadisa koji govore o imamima iza kojih se ne prima namaz, njih ima nekoliko ali svi su slabi i ne mogu poslužiti kao argument. Namaz neće biti primljen iza imama koji je počinio nevjerstvo svojim ubjeđenjem, riječima ili djelom, ako to muktedije znaju u protivnom njihov namaz je valjan, a Allah najbolje zna.

odgovorio Mr. Safet Kuduzović (05.08.2005)
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Bug Žena koja “skida sihre” Media 1 112 26-12-2023.18:23
Poslednja Poruka: Media
Rainbow Kako razumjeti hadise koji su naizgled oprečni Media 0 102 25-12-2023.17:50
Poslednja Poruka: Media
Rainbow Lijekovi koji sadrže alkohol Media 0 81 25-12-2023.11:43
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: