Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nazivanje selama ženama
#1
Question 
Pitanje

Da li je dozvoljeno nazvati selam ženskoj osobi, tj. osobi koja ti nije mahram čisto iz kurtoaznosti ili zato što te osobe jednostavno poznaješ od prije ili je to, kako sam upoznat od nekolicine ljudi, haram?
Ako je haram možete li navesi dokaze za taj postupak. Moja žena je pokrivena ali ona se selami sa muslimanima, naravno bez rukovanja i nismo smatrali to velikim grijehom dok nismo bili upozreni da je to haram.
Eselamu alejkum!


Odgovor
Nije zabranjeno nazvati selam ženskoj osobi iz razloga koje ste naveli u Vašem pitanju ukoliko je to u granicama normalnog i uobičajenog, dakle bez loše namjere. Ako su dozvoljeni kupoprodajni odnosi među njima uz razmjenu uobičajenih riječi, zašto bi bilo zabranjeno nazvati selam.
Oni koji tvrde da je to zabranjeno nemaju nikakvih dokaza osim pretpostavke da to vodi fitni (smutnji) koja se temelji na predrasudi da je bilo kakva verbalna komunikacija između muškarca i žene, čak i uobičajeni selam, sumnjiva pa time i zabranjena. Naravno, bespotreban razgovor i čavrljanje među njima nije u skladu s islamskom etikom ponašanja u društvu.
Odgovori
#2
Nazivanje selama ženama strankinjama.

Pitanje:Selam alejkum we rahmetullahi we berekatuhu, braćo u islamu!

Zanima me propis o nazivanju selama ženama (strankinjama) uopćeno od strane muškaraca i obratno. Volio bih da mi odgovor bude argumentovan. Da vas Allah, Azze we Dželle, nagradi na odgovoru.

Odgovor: We alejkum selam we rahmetullahi we brekatuhu

Da Allah nagradi i tebe i podari ti svaki hajr!

Imam Buhari u svom Sahihu u Knjizi o istizanu (traženju dozvole za ulazak) kaže: ”Poglavlje o nazivanju selama muškaraca ženama i nazivanja selama muškarcima od strane žena.” Imam Buhari potom navodi dva hadisa: hadis Sehla, radijellahu anhu, u kojem Sehl navodi da su petkom odlazili do jedne starice radi hrane te su joj nazivali selam.

I drugi hadis, hadis Aiše, raijAllahu anha, koja kaže da joj je Allahov Poslaniik, sallAllahu alejhi ve selem, rekao: ”O Aiša, evo ga Džibril, selami te. Pa sam rekla (tj. Aiša): Neka je i na njega selam i Allahova milost .”

U komentru ovog hadisa Ibn Hadžer, rahimehullahu teala, kaže: ”Dozvoljeno je nazivati selam onda kada ne postoji bojazan od fitne… Halimi kaže: ”Ko je siguran (tj. da neće upasti u fitnu) neka nazove selam ženama u suprotnom šutnja je sigurnija.”

Potom ibn Hadžer prenosi od Bettala da je Muhelleb rekao: ”Nazivanje selama muškaraca ženama i žena muškarcima je dozvoljeo ako ne potoji bojazan od fitne…” Muteveli kaže: ”Ako se radi o čovjekovoj ženi ili pak ženama kojima je on mahrem onda će im nazvati selam kao što muškarac muškarcu naziva selam. A ako se radi o ženi kojoj on nije mahrem neka razmotri, te ako je žena lijepa tako da se čovjek boji fitne po sebe neće joj nazvati selam niti joj odgovoriti (ako ona nazove selam) i ukoliko bi jedan od njih dvoje nazvao selam drugom, bilo bi mekruh ovome da odgovori na njega. A ako se pak radi o starici, gdje ne postoji bojazan od fitne, onda je dozvoljeno nazvati joj selam.“ Pogledaj Fethul Bari 11/36-37.

Imam Kurtubi kaže: „Što se tiče nazivanja selama ženama to je dozvoljno osim ako se radi o djevojkama jer tu postoji bojazan od fitne šejtanovog navođenja i kriomičnih pogleda. A što se tiče starijih žena lijepo je nazvati njima selam, jer tu ne postoji bojazan od fitne. To je govor Ata'a i Katade, njega je odarao i imam Malik i skupina učenjaka.“ Kurtubijev tefsir 5/302.

Ibn Muflih el-Makdisi kaže: ”Ibn Mensur je upitao imama Ahmeda: Da li je dozvoljeno nazivati selam ženama? – Ako je starica onda nema problema – odgovori imam Ahmed.”

Po ovom pitanju penosi se još jedan hadis a to je hadis Esme bint Jezid koja kaže da je Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, prošao pored skupine žena koje su sjedele pa ih je Alahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poselamio svojom rukom. Tirmizi kaže: ”Ovaj hadis je hasen – dobar.”

Što se pak tiče nazivanje selama muškarcima od strane žena imam Buhari i Muslim bilježe Od Umu Hani da je došla Allahovom Poslaniku, sallAllahu alejhi ve sellem, u godini osvajanja Mekke, te ga zatekla kako se kupa dok ga je Fatima zastirala. Kaže Ummu Hani: Pa sam mu nazvala selam ….

Rezime gore navedenog bi bilo da je u osnovi dozvoljeno muškarcima da nazivaju selam ženama i da žene nazivaju selam muškarcima kada ne postoji bojazan od fitne, poput nazivanja selama muškaraca ženama kojima su oni mahremi i obratno, ili kada se radi o strajim ženama. A kada postoji bojazan od fitne, poput primjera koje su učenjaci spomenuli a koji su gore prethodili onda se selam ne treba nazivati.

A Allah najbolje zna.
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Question Da li može žena predvoditi namaz ženama Media 0 441 06-01-2023.23:44
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: