Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Kupovina stana na rate, a stan je još u izgradnji
#1
Rainbow 
Da li je, sa aspekta islamskog prava, dozvoljeno kupiti stan plaćajući na rate, ako je stan još uvijek u fazi gradnje, a rok za primopredaju će biti tek nakon godinu ili dvije?

Dozvoljeno je kupiti stan prije nego što bude izgrađen, ako se precizno definira kako će izgledati i utvrde svi detalji koji mogu utjecati na cijenu i kvalitet tako da ne ostane nikakvih nejasnoća. Prilikom takve kupovine dozvoljeno da se iznos isplati trenutno ili na odgodu. Ovakav ugovor jedna je od formi ugovora koji se u islamskom pravu naziva istisna – izrada (po narudžbi).

Akademija islamskog prava pri Svjetskoj islamskoj ligi sprovela je studiju o modelima finansiranja za kupovinu nekretnina, a u svom zaključku, između ostalog, naveli su: “Postoje legitimni načini kupovine stana ili kuće koji mogu adekvatno zamijeniti zabranjene modele, a neki od njih su:

Da se dođe u posjed stana putem ugovora o izradi (istisna), tretirajući taj ugovor obavezujućim. Na takav način stan će biti kupljen prije nego što bude izgrađen, i to na osnovu preciznog opisa koji će otkloniti sve nepoznanice koje bi mogle rezultirati nesuglasicama i konfliktom. Nije obavezno da se ukupna cijena isplati unaprijed, nego je moguće odgoditi isplatu i plaćati u ratama oko kojih bi se ugovorne strane saglasile. Pri tome je nužno da se uzmu u obzir uvjeti i okolnosti koje ugovor o izradi nalaže kod islamskih pravnika koji ovaj ugovor diferenciraju od ugovora o kupovini putem plaćanja unaprijed (selem).” (Medželletul-medžma, zaključak br. 6/1/52)

U drugom zaključku Akademije islamskog prava elaborirani su uvjeti da bi ugovor o izradi bio validan, a to su:

“Prvo: Ugovor o izradi, a to je ugovor koji se odnosi na djelo i predmet izrade koji trenutno ne postoji, obavezujući je za obje strane ugovora kada se svi njegovi temeljni elementi i preduvjeti ostvare.

Drugo: Da bi ugovor o izradi bio validan, uvjetuje se:

a) da se definira vrsta proizvoda koji se izrađuje, podvrsta, količina i sva bitna svojstva;

b) da se u tom ugovoru odredi rok u kojem će proizvod biti finaliziran.

Treće: Dozvoljeno je da se u ugovoru o izradi cijena u potpunosti isplati naknadno, jednokratno ili na rate određene visine u određenim vremenskim rokovima.

Četvrto: Dozvoljeno je da ugovor o izradi sadrži stavku o ugovornoj kazni koju će strane ugovora definirati (u slučaju da izvođač ne obavi posao u skladu sa ugovorom i na vrijeme), osim ako bi termin bio prekoračen usljed nepredvidivih okolnosti...” (Medželletul-medžma, zaklkjučak br. 7/3/67)

Rezime: Dozvoljeno je kupiti stan koji još uvijek nije izgrađen, plaćajući na odgodu ili u ratama, uz uvjet da sve bude precizno definirano tako da ne ostane prostora za špekulacije i nejasnoće i da se odredi vrijeme kada će stan biti preuzet. A Allah najbolje zna.
Odgovori


Skoči na Forum: