Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Sihr uticaj i vrste
#1
Information 
Sihr (sihir, mađija, vradžbina) je svaka stvar čiji se uzročnik sakrije, a sastoji se od čarolija koje se prave posebnim vrstama djelovanja, korištenja riječi i vezivanja čvorova, a što utiče i ostavlja trag na tijelo i srce, čini ljude bolesnima, ubija ih, sastavlja ljude i rastavlja, čini ih voljenim ili omraženim.

Puno je vrsta sihra:

Postoje sihiri koji su obmana, kao npr. da neko leti u vazduhu ili uđe u krug koji je uzak, ili hoda po vodi, ili hoda po užetu, ili pretvori pticu u čovjeka, i slične stvari kojima se iskrivljuje stvarno stanje nečega. Sve je ovo sihr i vradžbija kroz obmanu ljudskih očiju.

Kaže Allah Uzvišeni: I kad oni baciše, oči ljudima začaraše i jako ih prestrašiše, i vradžbinu veliku prirediše. (El-E'araf, 116.)

Postoje i radnje koje se mogu nazvati sihrom jer se oslanjaju na zajedničke postupke kao što su: prizivanje znanja o budućnosti i nevidljivom svijetu, korištenje puteva i načina koji nisu ispravni, praznovjerje, vezivanje za nekoga mimo Allaha. Te radnje su: vračanje, proricanje, razna praznovjerja i sl.
Razlozi širenja sihra

Sihri i sihirbazi su se među ljudima proširi zbog sljedećih razloga:

Neznanje o Allahovoj vjeri i neznanje o stvarnosti sihra, sihirbaza, vračara i sl.
Slabost vjerovanja i manjak svijesti o Allahu, a onaj sahir koji nema vjerovanja daje prednost širku nad vjerovanjem, griješenju nad pokoronošću, ovome svijetu nad onim.
Takvom bavljenje sihrom postane omiljeno i on zarađuje baveći se njime.
Mnoštvo medija koji su puni programa gdje se promovišu sihr, sihirbazi, vračari i sl.
Pohlepa za imetkom od strane sihirbaza i medija koji šire nered.
Želja ljudi za spoznajom budućnosti.
Mnoštvo bolesti i problema koji oboljelog tjeraju da traži izlaz i lijek u svemu što se nudi, pa se tako uzda čak i u lažove i obmanjivače.
Gledanje video sadržaja, filmova koji obiluju nevjerstvom, širkom i sihrom, te lažima, obmanama i prevarama.
Mnoštvo onih koji odlaze sihirbazima i varačarima, s jedne strane, i nepostojanje odgovarajućih sankcija za one koji se tim poslom bave.

Autor: Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri
Prijevod: Senad Muhić
Odgovori
#2
Sihr rastavljanja

Kur'an1 Uzvišeni Allah u suri El-Bekare kaže:
“I povode se za onim što su šejtani o vladavini Sulejmanovoj kazivali. A Sulejman nije bio nevjernik, – šejtani su uznevjerovali učeći ljude vradžbini i onome što je bilo nadahnuto dvojici meleka Harutu i Marutu, u Babilonu. A njih dvojica nisu nikog učili dok mu ne bi rekli: “Mi samo iskušavamo, a ti ne budi nevjernik!” I ljudi su od njih dvojice učili kako će muža od žene rastaviti, ali nisu mogli nikome time bez Allahove volje nauditi. Učili su ono što će im nauditi i od čega nikakve koristi neće imati iako su znali da onaj koji im ovlada neće nikakve sreće na onom svijetu imati. A doista je jadno ono za što su se prodali, kad bi samo znali.“ (El-Bekara, 102)

Od Džabira, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao:
“Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Iblis je svoj prijesto postavio na vodi, a zatim razaslao svoje podanike. Ko od njih posije veću smutnju, bliži mu je po položaju. Tako dođe neki od njih i reče: “Uradio sam to i to” – a na to mu Iblis odgovori: “Ništa ti nisi uradio. Tek kada dođe jedan od njih i reče: “Nisam ga napustio dok ga nisam rastavio od zene.” Toga Iblis približi sebi i kaže: “Jeste, ti.“

Definicija sihra rastavljanja

To je sihr kojim se rastavlja muž od žene ili se njime izaziva neprijateljstvo i mržnja među prijateljima ili poslovnim partnerima.

Vrste sihra rastavljanja:

1. Razdvajanje čovjeka od majke

2. Razdvajanje sina od oca

3. Razdvajanje braće

4. Razdvajanje poslovnih i drugih prijatelja

5. Razdvajanje čovjeka i žene. (Ova vrsta je najopasnija i najraširenija.)

Simptomi sihra rastavljanja:

1. Iznenadno pretvaranje ljubavi u mržnju,

2. Stalno sumnjičenje među supružnicima,

3. Neprihvatanje izvinjenja i opravdanja,

4. Uveličavanje povoda za svađu i raskol iako su oni beznačajni.

5. Mijenjanje muževe slike u očima žene i žene u očima muža, tako da muž vidi svoju ženu u ružnom liku, makar ona bila izrazito lijepa. Razlog je tome što šejtan koji je zadužen za sihr njeno lice čini ružnim, prikazujući svoj lik na njenom licu. Žena vidi svog muža u strašnom i užasavajućem liku.

6. Odvratnost opsihrenog prema svakom djelu koje poduzima njegov supružnik.

7. Odvratnost prema mjestu gdje boravi njegov supružnik. Tako ćete vidjeti čovjeka koji je van kuće sasvim normalan, ali sa samim ulaskom u kuću osjeti žestoku tjeskobu.

Hafiz Ibnu Kesir, Allah mu se smilovao, rekao je:
“Znak utjecaja sihra na razdvajanje muža od žene je u tome da jedno drugo vide u ružnom liku… ili nečemu drugom sličnom tome.“

Kako nastaje sihr rastavljanja

Čovjek koji hoće da napravi nekom sihr, ode kod sihirbaza te od njeg zatraži da određenu osobu rastavi od njegova supružnika. Sihirbaz od njeg zatraži ime čovjeka kome hoće da napravi sihr, ime njegove majke, i nešto od njegovih ličnih stvari (dlaku iz kose, odjevni predmet i dr.). Ako ovaj ne može doći do njegove lične stvari, onda mu napravi sihr na vodu ili nešto drugo i naredi mu da prolije na put onome kome je namijenjen sihr. Kada ovaj nagazi na to, potpadne pod uticaj sihra. Ponekad mu naredi da mu sihr stavi u jelo ili piće.

Liječenje

Liječenje se sastoji iz tri etape:

Prva etapa: Period prije liječenja.

Potrebno je uraditi sljedeće stvari:

1. Osigurati pravu vjersku atmosferu tako što će se izbaciti slike i kipovi iz kuće u kojoj se liječi kako bi se oslobodio pristup melecima.

2. Zatražiti od bolesnog sve zapise i hamajlije koje posjeduje otprije i spaliti ih.

3. Odstraniti iz kuće muziku i muzičke instrumente.

4. Odstraniti sve ono što se kosi sa šerijatom, kao npr. muškarac koji nosi zlato, otkrivena žena ili pušač.

5. Bolesnom i njegovoj porodici održati predavanje o ispravnom vjerovanju s ciljem da se iz njihovih srca odstrani svako oslanjanje na bilo koga drugog osim Allaha, dželle šanuhu.

6. Upoznati se sa njegovim stanjem tako što će mu se postaviti nekoliko pitanja iz kojih će se saznati simptomi ili većina simptoma bolesti kao:

– Vidiš li svoju ženu povremeno u ružnom liku?

– Svađate li se zbog beznačajnih stvari?

– Jesi li smiren izvan kuće, a kad se vratiš osjetiš tegobu u duši?

– Osjeća li neko od njih dvoje tjeskobu prilikom spolnog odnosa?

– Osjeća li neko od njih dvoje uznemirenost ili sanja uznemiravajuće snove?

Nastaviti sa pitanjima, pa ako se nađu dva ili više od nabrojenih simptoma treba početi s liječenjem.

7. Uzeti abdest prije nego što se počne s liječenjem i onima oko sebe narediti to isto.

8. Ako je bolesnik žensko, ne počinjati liječenje dok joj se ne uveže i pričvrsti odjeća da se ne bi otkrila tokom liječenja.

9. Ne liječiti namirisanu, našminkanu, nepokrivenu ženu dok se ne obuće po propisima šerijata.

10. Žensku osobu liječiti samo uz prisustvo mahrema (njenih najbližih muških srodnika).

11. Zatražiti pomoć od Uzvišenog Allaha.

Druga etapa je učenje rukje nad bolesnikom.

Treća etapa je period nakon izliječenja.

Druge dvije etape zavise od stanja u kojem se nađe bolesnik nakon rukje pa će na osnovu bolesnikovog stanja odrediti dalji postupak liječenja..

Prvo stanje:

Bolesnik se onesvijesti i iz njega progovori džin zadužen za sihr.U ovom slučaju će se sa džinom postupati onako kako se postupa sa džinom koji je sam ušao.

Džinu treba postaviti nekoliko pitanja:

1. Kako se zoveš?Koje si vjere?

Kada to saznaš,postupat ćeš s njim prema tome kojoj vjeri pripada.Ako je nemusliman,ponudit ćeš mu Islam,a ako je musliman,objasni mu da se to što radi(tj.,služba sihirbazu)kosi sa Islamom i da to nije dozvoljeno.

2. Upitaj ga za mjesto gdje se nalazi sihr,ali mu nemoj vjerovati dok se ne uvjeriš u istinitost njegovih riječi.Ako ti kaže:˝Sihr je na tom i na tom mjestu˝,pošalji nekog ko će ga donijeti,pa ako ga nađe,dobro je,u protivnom džin je slagao,jer džini inače mnogo lažu.

3. Upitaj ga je li on sam zadužen za sihr,ili sa njim ima još neko.Ako sa njim ima još neko,zatraži od njega da ga dozove.

4. Postoji mogućnost da džin kaže kako je neko blizak bolesniku napravio sihr.U ovom slučaju ne vjeruj džinu,jer on želi da ubaci neprijateljstvo među ljude.Njegovovo svjedočenje se ne prima.On je pokvarenjak,a njegovo pokvarenjaštvo je vidljivo samim tim što je u službi sihirbaza.Uzvišeni Allah kaže: “O vjernici, ako vam nekakav nepošten čovjek donese kakvu vijest, dobro je provjerite, da u neznanju nekome zlo ne učinite, pa da se zbog onoga što ste učinili pokajete.˝(el-Hudžurat:6)

Ako se od džina sazna za mjesto sihra treba ga izvaditi ,a onda na vodu proučiti sljedeće ajete:

I Mi naredismo Musau: “Baci štap svoj!” – i on odjednom proguta sve ono čime su oni bili obmanu izveli. I tako istina na vidjelo izbi i pokaza se da je bilo lažno ono što su oni priredili, i tu oni bijahu pobjeđeni i ostadoše poniženi, a čarobnjaci se licem na tle baciše. “Mi vjerujemo u Gospodara svjetova” – povikaše, “Gospodara Musaova i Harunova!”(el-E’araf,117-122) Zatim 81. i 82. ajet sure Junus,i 69.ajet sure Ta Ha.

Ove ajete proučiti nad vodom da ,tako da dah pada na vodu,u toj vodi potopiti nađeni zapis ,ili neku drugu materiju na kojoj je sihr,raskidati ga,rastopiti i proliti vodu daleko od puta kojim prolaze ljudi.

Na posudu s vodom proučiti ajete koje smo gore napomenuli dodavši tome ajet 102. sure Bekare.Svaki od ovih ajeta proučiti po 7 puta i dati opsihrenom da pije tu vodu sedam dana ujutro i navečer.

Drugo stanje:

Da bolesnik prilikom učenja rukje osjeti vrtoglavicu ili glavobolju,ali se ne onesvijesti.

U ovom slučaju će mu se tri puta ponoviti učenje rukje.Ako se onesvijesti-postupiti s njim,kao u prvom slučaju.Ako se ne onesvijesti,a glavobolja i vrtoglavica počnu smanjivati i utišavati,učiti mu rukju tri,sedam,ili devet dana,te će tako-Allahovom voljom-biti izliječen.Ako ne bude izliječen,uraditi sljedeće:

1. Snimiti mu na kasetu suru Saffat jedanput i ajetul-Kursijj sedamdeset puta,i neka to sluša tri puta dnevno.

2. Neka vodi računa o namazu u džematu.

3. Nakon sabah-namaza neka stotinu puta prouči:

LA ILAHE ILLALLAHU VAHDEHU LA ŠERIKE LEH LEHU-L-MULKU VE LEHU-L-HAMDU VE HUVE ‘ALA KULLI ŠEJ’IN KADIR.

To neka čini mjesec dana,s napomenom da će mu se u prvih deset ili petnaest dana bolovi povećavati,a onda će postepeno popuštati,da bi na kraju mjeseca potpuno iščezli.Tada mu ponovo proučiti rukju i on-Allahovom,dželle šanuhu,voljom,neće ništa osjetiti,što će biti znak da je sihr prestao djelovati.Može se desiti da bol potraje čitav mjesec dana,s tim da ga prati jaka tjeskoba u prsima.U ovom slučaju neka mu se prouči rukja tri puta.To će ga dovesti do nesvjestice.U tom slučaju postupiti kako je spomenuto u prvom slučaju.Kur'an2

Treće stanje:

Bolesnik ne osjeća ništa prilikom učenja rukje.

U ovom slučaju ponovo upitati za simptome njegove bolesti.Ako se ne utvrdi većina simptoma onda pacijent nije opsihren niti bolestan.Da bi se bilo sigurno,ponoviti rukju tri puta.Ako ima simptome,a ne osjeća ništa(a ovo je vrlo rijedak slučaj),onda mu dati sljedeća uputstva:

1.Snimiti na kasetu sure:Ja Sin,ed-Duhan i el-Džinn,te mu narediti da ih sluša tri puta na dan.

2.Neka mnogo uči istigfar(estagfirullah);sto ili više puta dnevno.

3.Neka često izgovara ove riječi: LA HAVLE VE LA KUVVETE ILLA BILLAH(stotinu ili više puta).To neka čini svakodnevno u roku od mjesec dana nakon čega mu treba ponovo proučiti rukju i postupiti sa njim kao u prvom i drugom slučaju.

(preuzeto iz knjige:Oštri mač u borbi protiv zlih sihirbaza-Vehid Abdusselam Bali)
Odgovori
#3
Ljubavni sihr-tiveleh

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:Allah-swt-levha
“Zaista su zapisi (hamajlije) i gatanje širk.”
Prenosi Ebu Davud h. br. 3883 i Ahmed 1/381, El-Albani ga je svrstao u vjerodostojne hadise.

Ibnul-Esir je rekao da je “tiveleh” sihr koji pravi žena svom mužu.

On ga smatra širkom zbog njihovog ubjeđenja da to ima nekog učinka koji je u suprotnosti sa Allahovom odredbom. (tj. da je taj učinak jači od Allahove odredbe).
U djelu En-Nihaje.

Želim da upozorim da naznačeni zapis u prethodnom hadisu jeste onaj koji se sastoji iz traženja ili potpomaganja džinima i šejtanima, ili nečega sličnoga što se smatra širkom. Što se tiče rukje Kur’anom ili propisanim dovama i zikrovima, to je dozvoljeno i u tom se slažu svi islamski pravnici. U Muslimovom “Sahihu” zabilježen je ovaj hadis: “Nije zabranjena rukja ukoliko u sebi nema naznaka širka.”
Prenosi ga Muslim u poglavlju “Selam”.

Simptomi ljubavnog sihra

1. Pretjerana zaljubljenost,

2. Žestoka želja za spolnim općenjem,

3. Nemogućnost podnošenja ženinog odsustva,

4. Pretjerana žudnja za viđenjem žene,

5. Slijepa poslušnost.

Kako nastaje ljubavni sihr?

Često se dešavaju nesuglasice između muža i žene, ali one isto tako brzo nestanu i život se ponovo vrati u normalno prirodno stanje. Ali postoje žene koje se ne mogu strpiti. One u takvim situacijama požure sihirbazima koji će im napraviti sihr kako bi se njime omilile svojim muževima. To je znak nedostatka vjere kod ovakve žene ili njenog neznanja da je to haram. Sihirbaz tada traži od nje nešto što pripada njenom mužu (maramica, kapa, odjeća) pod uslovom da na ovim predmetima budu tragovi muževljeva znoja, tj. ne smije biti nova ili oprana. Treba biti upotrebljavana.

Uzet će iz te odjeće nekoliko konaca i puhnuti u njih, a zatim ih svezati i narediti ženi da ih stavi na skriveno mjesto. Može joj napraviti sihr na vodi ili hrani, a može i na nečisti, što je gore od hrane i vode, ili, još gore, može napraviti na krvi od menstruacije, a zatim joj narediti da tu krv stavi mužu u hranu, piće ili miris.

Kontrareakcija ljubavnog sihra

1. Čovjek može da oboli od ovog sihra. Poznajem čovjeka koji je bolovao tri godine zbog toga.

2. Ovaj sihr može imati suprotno djelovanje, te se desi da čovjek zamrzi svoju ženu. To se dešava kao posljedica nepoznavanja suština sihra od strane sihirbaza.

3. Nekad žena napravi mužu sihr kako bi zamrzio sve žene osim nje, što prouzrokuje mržnju čovjeka prema njegovoj majci, sestrama, tetkama, i svoj ženskoj rodbini.

4. Ponekad se taj sihr preokrene, te čovjek zamrzi sve žene, pa čak i svoju suprugu.

Poznat mi je jedan ovakav slučaj, gdje je čovjek zamrzio svoju ženu i razveo se od nje. Žena je otišla sihirbazu drugi put, ali sada da raskine sihr, međutim, kada je došla, sihirbaz je umro.

(Ko drugom jamu kopa, sam u nju padne.)

Uzroci ljubavnog sihra

1. Pojava nesuglasica među bračnim drugovima.

2. Žudnja žene za imetkom muža, naročito ako je muž bogat.

3. Strah da će se muž oženiti drugom – iako je to po šeriatu dozvoljeno – i u tome nema nikakvog poniženja za nju. Međutim, žene u današnjem vremenu, naročito one koje su pod uticajem masovnih sredstava informisanja, misle da kada njen muž želi da se oženi drugi puta, to znači da je on ne voli. To je kardinalna greška. Postoje mnogi razlozi koji čovjeka mogu navesti na ženidbu drugom, trećom ili četvrtom ženom, a da on ostane pri ljubavi prema svojoj prvoj ženi. Jedan od takvih razloga je želja za velikim brojem djece, ili nemogućnost obuzdavanja spolnog nagona dok je žena u periodu menstruacije ili nifasa (poslije poroda), želja za učvršćivanjem prijateljskih veza sa određenom porodicom i drugi slični razlozi.

Dozvoljeni sihr

Ovo je savjet koji upućujem ženi muslimanki. Radi se o tome da ona može da opčara svoga muža onim što je Allah dozvolio, kao što je kićenje i uljepšavanje samo svome mužu, tako da je nikada ne vidi u ružnom liku i da nikada kod nje ne osjeti ružan miris. Da je uvijek nađe nasmijanu, sa lijepom riječju, lijepim odnosom prema njemu, da čuva njegov imetak, pravilno odgaja djecu i lijepo postupa s njima, da mu uvijek bude poslušna osim ako se radi o grijehu. Ako osmotrimo naše današnje društvo, primjetit ćemo velike apsurde. Vidjet ćemo kako se žena nakiti i nagizda najljepšim što ima i obuće najbolje što ima i takva izađe pred svijet. Tako se oblači kada ide na neku svečanost ili u posjetu svojoj drugarici, a kada se vrati u svoju kuću, skida svu svoju ljepotu. Lišava sav nakit i stavlja ga na posebno mjesto čekajući novu svadbu ili posjetu, a njen jadni muž koji joj je kupio taj nakit i odjeću uskraćen je da uživa u lijepom izgledu svoje vlastite žene. U kući je viđa u staroj odjeći dok iz nje izbija miris kuhinje i crvenog i bijelog luka.

Ako žena malo bolje razmisli, znaće da je njen muž najzaslužniji uživanja u njenom nakitu i ljepoti.

Kada tvoj muž izađe, sestro, požuri sa završavanjem svih kućnih poslova, zatim se operi, nakiti, uljepšaj i čekaj svog muža, tako da, kad se vrati s posla, pred sobom ugleda lijepu ženu, spremljenu hranu i čistu kuću. Povećat će mu se ljubav prema tebi i vaša veza će biti čvršća. To je, tako mi Allaha, dozvoljeni sihr. Naročito onda ako si svojim uljepšavanjem namjeravala poslušnost Allahu i pomogla svoga muža u obaranju pogleda kod harama, jer siti nema potrebe za hranom, ali je želi onaj kome je zabranjena i kome nije dostupna. Razmisli o ovim riječima, one su korisne, sestro.

Praktični primjer liječenja ljubavnog sihra

Čovjek kojim dominira žena

Kaba-Mekka Došao mi je čovjek i ispričao mi kako je imao normalne odnose sa svojom ženom. No, prije nekoliko mjeseci je postao čudan. Kaže: “Ne mogu da se strpim ni na trenutak kada je u pitanju moja žena. Tako da i kad sam na poslu, ja mislim na nju. Kada se vraćam kući s posla i uđem u kuću, ja požurim da što prije pogledam u ženu. Kada sam u društvu s gostima, ostavljam ih i ulazim kod svoje žene da je vidim. Ljubomoran sam na nju više nego što treba, moja ljubomora je neprirodna i veoma često s njom spolno općim. Postalo je tako, kao da ona upravlja mnome. Kada uđe u kuhinju, ja uđem za njom, kada ude u spavaću sobu, ja sam za njom, kada ode da pomete sobu i očisti je, ja sam za njom. Ne znam šta mi se to desilo. Što god ona zatraži od mene, ja požurim da to što prije izvršim…”

Proučio sam ajete iz Allahove Knjige na posudu s vodom i naredio mu da pije iz te posude i da se kupa tri sedmice, a zatim da mi navrati. Poslije naznačenog vremena došao je kod mene i rekao da se njegov problem smanjio, ali da nije potpuno nestao. Ponovio sam liječenje.

Hvala Allahu, čovjek je izliječen. Nema snage ni moći osim u Allaha.
Odgovori
#4
Sihr priviđanja ili obmane

“O Musa, rekoše oni, hoćeš li ti, ili ćemo mi baciti?” “Bacite vi” – reče on. I kada oni baciše, oči ljudima začaraše i jako ih prestrašiše i vradžbinu veliku prirediše. I Mi naredismo Musau: “Baci stap svoj!” – i on odjednom proguta sve ono čime su oni bili vradžbinu izveli. I tako istina na vidjelo izbi i pokaza se da je bilo lažno ono što su oni priredili. I tu oni bijahu pobijeđeni i ostadoše poniženi, a čarobnjaci se licem na tle baciše.

“Mi vjerujemo u Gospodara svjetova” – rekoše. “Gospodara Musaova i Harunova.” (El-E’raf, 115 – 122)

“O Musa, – rekoše oni – hoćeš li ti ili ćemo mi najprije baciti?” “Bacite vi!” – reče on – i odjednom mu se pričini da se konopi njihovi i štapovi njihovi, zbog vradžbine njihove, kreću, i Musa u sebi osjeti zebnju.” (Ta ha, 65 – 66)

 

Simptomi sihra obmane:

1. Čovjek vidi nepomične stvari kako se kreću, a pokretne vidi stabilnim i nepomičnim.

2. Malog vidi velikim, a velikog malim.

3. Sve stvari vidi u suprotnom obliku, kao što su ljudi u doba Musaa vidjeli štapove kako se kreću, a oni se u stvari nisu kretali.

 

Kako nastaje sihr obmane?

Sihirbaz predstavi nešto što ljudi poznaju, zatim izgovori riječi u vidu idolopokloničkih gatanja i nevjerničkih tajnih zapisa, potpomažući se šejtanima. Potom ljudi vide stvari onakvim kakve one u stvari nisu.

Pričao mi je jedan čovjek da je vidio sihirbaza kako je stavio pred njih jaje, zatim ga je začarao i vidio jaje kako se velikom brzinom okreće. Drugi mi je pričao da je vidio sihirbaza kako je donio dva kamena, a zatim je izgovorio tajne riječi, kad ono ta dva kamena se bodu kao da su ovnovi. Ovo sve izvode sihirbazi pred ljudima, ili radi izmamljivanja njihova imetka ili radi zastrašivanja i čuđenja. Ponekad sihirbaz ovu vrstu sihra kombinuje sa drugim vrstama. Tako da u sihru razdvajanja kojeg smo već spomenuli, muž vidi svoju lijepu ženu u ružnom liku, dok u ljubavnom sihru vidi suprotno. Ova vrsta sihra se razlikuje od onoga što se zove mađioničarstvom, a koje se zasniva na brzim pokretima ruke.

Uništenje sihra obmane

Uništenje sihra obmane se vrši svim onim čime se tjeraju šejtani, kao što je: ezan, učenje Ajetul-Kursijj, propisani zikr kojim se tjera šejtan i bismilla. Uvjet je da čovjek bude pod abdestom.

Ako se ovo učini,a ne uništi sihr, onda je to mađioničarski trik koji se zasniva na skrivanju ruke, a ne sihir.

 

Praktični primjer uništenja sihra obmane

Sihirbaz čini da se Mushaf vrti ukrug

U jednom selu je sihirbaz pred ljudima izvodio svoju vještinu. Omotao je Mushaf koncem na kome je bila sura Ja-sin, a onda je zavezao koncem i ključ. Digao je Mushaf i okačio ga o konac. Izgovorio je tajne riječi i naredio Mushafu da se okreće udesno i Mushaf se okretao udesno čudnim i brzim pokretom. Zatim je rekao Mushafu da se okreće ulijevo i Mushaf se okrenuo i počeo se ubrzano okretati ulijevo. Sihirbaz pri tome nije pomicao svoju ruku. Svijet ga je vidio dosta puta kako to čini. Umalo da je tim obmanuo narod i odveo ga u iskušenje u pogledu vjere. Kod svijeta preovladava mišljenje da šejtani ne mogu da dodirnu Mushaf.

Kad sam saznao za njega, otišao sam sa još jednim mladićem do njega. Tada sam radio u osnovnoj školi. Izazvao sam ga pred ljudima da izvede istu scenu sa Mushafom. Izveo je i ljudi su se začudili. Donio je i konac i čvor na kome je ispisan Ja-sin i objesio ga na ključ. Ključ je držao u ruci. Tada sam dozvao svog druga i rekao mu:

Kuran8“Sjedi na jednu stranu, uči Ajetul-Kursijj i ponavljaj je.”

Ja sam sjeo na drugu stranu naspram ljudi i u sebi učio Ajetul-Kursijj. Ljudi su posmatrali scenu. Kada je sihirbaz završio sa izgovaranjem tajnih riječi, rekao je Mushafu: “Okreći se udesno.” Ali se Mushaf nije okretao! Ponovio je izgovaranje tajnih riječi, a zatim ponovo rekao Mushafu: “Okreći se udesno!” Ali se Mushaf nije okretao. Allah ga je ponizio pred svijetom. “Allah će pomoći onoga ko Njega pomaže.“ (El-Hadždž, 40)

Propao je njegov ugled pred ljudima. Hvala Allahu Jedinom, u Njega treba imati povjerenje i na Njega se oslanjati.
Odgovori
#5
Sihr ludosti

Haridž ibnus-Salt prenosi od svoga amidže da je otišao Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i primio Islam. Na putu od njega je naišao pored ljudi kod kojih je vidio ludog čovjeka okovanog željezom. Njegova porodica reče:“Rečeno nam je da je ovaj vaš drug došao s dobrom pa ima li nešto čime biste ga mogli izliječiti?” Proučio sam mu Fatihu i ozdravio je. Dali su mi zbog toga stotinu ovaca. Došao sam Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i obavijestio ga šta mi se desilo, pa mi je rekao: “Da li si rekao nešto drugo osim toga što si učio?” Ne, – rekao sam. On reče: “Uzmi ih. Teško onome ko uzme nešto za neispravnu rukju, ti si uzeo za ispravnu rukju.”

U drugom rivajetu se prenosi: “Učio mu je Fatihu tri dana, ujutro i navečer. Kad god bi je završio sakupio bi zrak i puhnuo“
Hadis prenosi Ebu Davud u poglavlju “Et-tibb” pod brojem 19, a Nevevi kaže da je vjerodostojan i bilježi ga u djelu “El-Ezkar, 87”.

 
Simptomi sihra ludosti:

– odsutnost duha, smetenost i velika pospanost,

– nejasan smušen govor,

– netremično gledanje u jedno mjesto,

– nemogućnost ustrajnosti u jednom poslu,

– u nekim momentima na njegovom licu se pokaže da ne zna gdje ide, a ponekad spava na pustim mjestima gdje niko ne zalazi.

Kako nastaje sihr ludosti?

Džin koji je zadužen za sihr ulazi u opsihrenu osobu i stacionira se u njegovom mozgu, kako mu je naredio sihirbaz. Zatim vrši pritisak na centre u mozgu i to naročito one koji imaju funkciju razmišljanja, sjećanja ili ponašanja. U tom momentu na opsihrenoj osobi se pokazuju simptomi koje smo već ranije naveli. Osoba koja je opsihrena u većini slučajeva je svjesna svega šta se dešava sa njenim tijelom, ali nema nikakvu kontrolu. Rijetko se desi da se osoba ne sjeća ničega.
Odgovori
#6
Simptomi sihra ljenosti:

– želja za samoćom,

– potpuna povučenost u sebe,

– konstantna šutnja,

– odvratnost prema susretima,

– duševna odsutnost,

– stalna bol,

– smirenost, nepokretnost i konstantna ljenost.

Kako nastaje sihr ljenosti?

Sahir šalje džina u osobu kojoj želi sihr i naređuje mu da se instalira u njegovom mozgu i da izazove povučenost i izoliranost. Džin kreće ka izvršenju onoga što se traži od njega i tada se pojavljuju simptomi koje smo gore spomenuli, ovisno o jačini ili slabosti džina koji je zadužen za sihr.
Odgovori
#7
Sihr priviđanja u snu, dozivanja i vriske

Simptomi ovog sihra:

– užasni snovi,

– u snu bolesnik čuje kako ga neko doziva,

– čuje glasove koji ga dozivaju, a ne vidi osobe,

– sugestije (vesvese),

– pretjerane sumnje i u najbliže prijatelje,

– u snu vidi kao da pada sa visokog mjesta,

– vidi životinje koje ga tjeraju.

 

Kako nastaje sihr dozivanja i vriske?

Sihirbaz salje džina i obavezuje ga da se pojavljuje čovjeku u snu i na javi. Džin se pojavljuje pred čovjekom u liku divljih životinja koje ga napadaju u snu i dozivaju kada se probudi. Ponekad je to u vidu glasova koje on možda poznaje, a ponekad su to strani glasovi, koji ga navode na sumnju, pa ne zna da li su blizu ili daleko. Reakcije se razlikuju s obzirom na jačinu sihra. Ponekad se reakcije povećavaju do te mjere da dovode do granice ludosti, a ponekad toliko oslabe da se ne mogu ubrojati u šejtanske vesvese.

 

Liječenje ovog sihra

1. Proučiti rukju nad bolesnikom.

2. Ako se onesvijesti, liječiti ga kako smo ranije spomenuli.

3. Ako se ne onesvijesti, daj mu ova uputstva:

– abdest prije spavanja,

– sastaviti šake, proučiti u njih El-Ihlas, El-Felek i En-Nas i puhnuti u njih a zatim potrati čitavo tijelo tri puta prije spavanja,

– proučiti suru Es-Saffat ujutro i Ed-Duhan prije spavanja ili slušati iste,

– proučiti suru El-Bekara svaka tri dana ili slušati istu,

– reći ujutro i navečer: “Hasbijellahu la ilahe illa huve alejhi tevekkeltu ve huve rabbul-Aršil-azim.” – sedam puta

– učiti zadnja dva ajeta sure El-Bekare prije spavanja,

– reći prije spavanja:Kurani-Kerim1

بِسْمِ اللَّهِ وَضَعْتُ جَنْبِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَأَخْسِئْ شَيْطَانِي وَفُكَّ رِهَانِي وَاجْعَلْنِي فِي النَّدِيِّ الأَعْلَى

“Bismillahi veda’tu dženbi, Allahumgfirli zenbi ve ahsie šejtani ve fukke rihani vedž’alni fin-nedijjil-e’ala.”

(U ime Allaha liježem, Bože moj oprosti mi moj grijeh, ponizi mog šejtana, oslobodi me dugova i udruži me sa najboljim društvom).

Neka se drži svih ovih upustava i neka ih praktikuje mjesec dana i ozdravit će, inšaAllah.
Odgovori
#8
Sihr bolesti

Simptomi

1. Stalan bol u jednom od udova,

2. Periodični napadi (živčani grčevi),

3. Paraliza nekog od dijelova tijela,

4. Prestanak rada nekog od čula.

Želim da napomenem da su neki od ovih simptoma slični simptomima izazvanih fizičkom bolešću tjelesnih organa. Da bismo ih razlikovali, to ćemo postići učenjem rukje nad bolesnikom, pa ako bolesnik prilikom slušanja rukje osjeti nesvjesticu, ili vrtoglavicu, ili drhtavicu, ili glavobolju, ili tresenje u djelovima tijela, ili bilo koju promjenu na tijelu, onda se kod njega radi o bolesti koju smo već spomenuli. Ako nema tih osjećaja, onda je kod njega u pitanju bolest tjelesnih organa, i treba se liječiti kod ljekara.


Kako nastaje sihr bolesti?

Poznato je da je mozak kontrolor nad čitavim tijelom u smislu da svako ljudsko čulo ima svoj centar u mozgu odakle prima uputstva. Kada približimo prst vatri, on veoma brzo šalje znak centru čula u mozgu iz kojeg mu dolazi naredba da se brzo udalji od izvora opasnosti i ruka bi se udaljila od vatre. To je lijepo prikazano ovim ajetom: “To je Allahovo djelo, a pokažite mi šta su drugi mimo Njega stvorili.“ (Lukman, 11)

Kada čovjek bude pogođen sihrom bolesti, džin se stacionira u mozgu kod centra za koji je zadužen od strane sihirbaza. On se učvrsti u centru sluha ili vida ili centru za pokretanje ruke ili noge. Tada je organ u jednom od slijedeća tri stanja:

1. Allahovom moći džin onemogući dolazak uputstava za organ te tako dotični organ ne može funkcionisati. Bolesnik oslijepi ili ogluhne ili zanijemi ili mu se paralizuje dio tijela.

2. Nekad džin onemogući dolazak uputstava iz mozga, a ponekad ih dozvoli, pa se desi da određeni organ nekad funkcioniše, a nekad ne.

3. Nekad džin učini da mozak šalje veoma brza i neprestana uputstva bez povoda, pa se desi da se organ ukruti i ne može se kretati iako pri tome nije paralizovan.

Uzvišeni Allah kaže o sihirbazima: “…oni nikome bez Allahove dozvole nisu mogli naštetiti.“

Time je potvrdio da je moguće da sihirbaz nanese štetu opsihrenom, ali ju je uslovio Svojom voljom, i tome se ne treba čuditi. Veliki broj ljekara nisu nikada mogli priznati niti povjerovati sve dok nisu svojim očima vidjeli brojna stanja ovakvih bolesti. Tada su morali povjerovati i predati se Allahovom emru (Moćnom i Uzvišenom).

Kazaću vam jedan svoj slučaj,gdje sam liječio jednu djevojku,u prisustvu njenog mahrema,oca.Ne znam jesam li čestito i započeo rukju,djevojka je odmah bila gurnuta unatrag,otac ju je dohvatio i spustili smo je na pod.Sva se je tresla vikala,plakala,cerekala se,poprskao sam je naučenom vodom,namirisao crnim miskom po licu,tad je zavrištao jedan džin iz nje.Pitao sam ga koje je vjere ,gdje se nalazi u tijelu,na čemu je bio sihr.Kazao je na crvenom koncu.Pitao sam ga da se pokaje i da dadne Allahu zakletvu da će izaći i da se neće vraćati,kazao je da bi rado izašao ali da će ga ubiti drugi džinni ,koji se nalaze u djevojci.

Pitao sam ga koliko ih ima,nije mi smio kazati.Zatim sam dozvao džina koji je glavni u tijelu te djevojke nad tim džinima,odazvao se.Predstavio se imenom Džibr.Bio je veoma arogantan i nabusit,rugao se,vikao ne možeš nam ništa.

Počeo sam ponovo učiti rukju,primjenio sam udarce,htio je da nas ugrize,stade me proklinjati.Pitam ga koliko vas ima u njoj.Kaže:”Ima nas deset!Prije ćemo umrijeti nego izaći.”Svi su bili stacionirani u stomaku i materici(nisu joj dali da ima redovan menstrualni ciklus,imala je ciklus samo dva puta godišnje)željeli su da ostane sterilna,a jedni su bili u nogama,želeći da joj paralizuju i oduzmu noge .Dok sam prskao djevojku po licu naučenom vodom,stao se cerekati od muke,pa onda je počeo plakati kao malo dijete,govorio je da stanemo; voda i misk će ga spaliti.

Taj dan nije nijedan izašao.Uglavnom da ne dužim priču,nakon desetak dana jake terapije na vodu,medu,maslinovom i ćurokotom ulju,nakon kupanja svake noći naučenom vodom,nakon urađenih hidžama,svaki dan smo učili rukju,otprilike deseti dan kad smo učili rukju,pitao sam Džibra koliko ih u njoj ima,rekao je da je samo on ostao,da su svi ostali spaljeni hidžamom i terapijom.

Naredio sam mu da izađe,kazao je da ne može da je velik u tijelu,da će izlaziti dio po dio,rekao je da je izašao 60 posto.Rekao je da će izaći putem vjetra i mokraće nakon rukje.Djevojka je nakon rukje zaista išla u wc i rekla je da je osjetila da nesto izlazi iz nje nevidljivo,kazala je da vjetar nema mirisa.Sutradan smo proučili još jednu rukju,rekao je da je zavezan za sihr,da se boji sihirbaza,da je sihr na nekom crvenom koncu na čvoru,proučio sam ajete za razvezivanje sihra,kojima je svezan za tijelo,pokajao se i izašao je.Allahu ekber!

Sutradan,lice djevojke je bilo skroz crveno i u plikovima,prokleti sihirbazi su poslali džinne da ureknu ovu djevojku,kada su osjetili da je sihr Allahovom voljom uništen.Učio sam rukju protiv uroka,uglavnom,saznao sam da joj je deset džinna bacilo urok na lice,subhanallah!Nakon par dana učenja rukje i umivanja lica naučenom vodom,urok je se povukao.Allah je milostiv!Zaista i džinni mogu ureći ljude,da nas Allah sačuva takvog iskušenja!Amin!
Odgovori
#9
Sihr odgađanja ženidbe (udaje)

Kako nastaje sihr odgađanja ženidbe?

Pokvaren i zavidan čovjek ode kod odvratnog sihirbaza i traži od njega da napravi sihr kćeri neke osobe kako se ona ne bi udala. Sihirbaz zatraži njezino ime, ime njene majke i neku ličnu stvar, te zaduži jednog ili više džina ovim sihrom. Džin od tada neprestano prati djevojku dok ne nade pogodan trenutak da uđe u nju. Prilika mu se pruža u jednom od četiri već spomenuta stanja:

1. veliki strah,

2. jaka srdžba,

3. velika opuštenost (nemar) u vjeri,

4. odavanje strastima.

 

Džin ima dvije mogućnosti:

– da uđe u djevojku i učini da ona osjeti tegobu prilikom svake bračne ponude zbog čega je ona odbija.

– da ne bude u stanju ući u nju pa joj pravi spletke izvana. Tako muškarcu prikaže da je ona ružna i ubacuje mu razne loše misli. To isto radi i sa djevojkom. Tako će svaki mladić koji ponudi brak ovakvoj djevojci odustati, iako u početku pristane. Nakon nekoliko dana preispita se, a to preispitivanje pod šejtanskim je uticajem. U teškim slučajevima ovakvog sihra naći ćemo da muškarac, samo što prekorači kućni prag opsihrene djevojke, osjeti jaku tegobu i život mu se učini tako crnim da se više ne vrati da je traži. U tom periodu džin povremeno izaziva jake glavobolje kod djevojke.

 

Simptomi ovog sihra:

– povremena glavobolja koja ne prestaje sa uzimanjem medicinskog lijeka,

– jaka tegoba u predjelu prsa, naročito poslije ikindije pa do kasno u noć,

– viđenje zaručnika u ružnom liku,

– često razmišljanje (psihička odsutnost),

– nemiran san,

– u nekim slučajevima se javlja stalan bol u želucu,

– bol u krstima.

 

Praktični primjer liječenja sihra odgađanja ženidbe

Djevojka pristaje na udaju, a ujutro to opovrgava

Došao mi je mladić i rekao:
“Doveli smo djevojku koja je bila u jako čudnom stanju. Kad god bi joj došao neki mladić i ponudio joj brak, pristala bi sva sretna. Ali kada bi legla da spava, osvanula bi drugačijeg mišljenja i kategorično odbijala i pomisao na udaju bez navođenja ikakvog razloga. Ovo se ponovilo već mnogo puta pa smo počeli sumnjati.”

“Šta ti misliš o tome?” – upitali su me.Kuran-i-prsten

Kada sam joj proučio rukju, onesvijestila se i džin je progovorio iz nje.

Upitao sam: – “Ko si ti?”

Odgovorila je: – “Ta i ta” (ne sjećam se imena).

– Zašto si ušla u ovu djevojku?

– Zato što je volim.

– Ona tebe ne voli, šta hoćeš od nje?

– Neću dozvoliti da se uda.

– Šta si joj radila do sada?

– Kad god bi joj došao mladić da je oženi, te ona pristala, zaprijetila bih joj u snu da ću, ako se uda, uraditi joj to i to.

– Koje si vjere?

– Muslimanka.

– Ovo je šerijatom zabranjeno. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Zabranjeno je nanositi nekom štetu i zabranjeno je uzvraćati štetu štetom.” A ovo je nanošenje štete muslimanki, i to je šerijatom zabranjeno.

Ubijedio sam je, te je izašla, a djevojka se probudila iz nesvijesti.

Hvala Allahu! Nema snage ni moći osim u Allaha.

 

Važne napomene vezane za sihr:

bracno-prstenje-i-ruža1. Postoji mogućnost da se pomješaju simptomi sihra i simptomi “messa”, džinskog dodira ili (samovoljnog ulaska džina u osobu bez uticaja sihirbaza).

2. Neprestan bol u želucu upućuje na to da je sihr pojeden ili popijen.

3. Liječenje Kur’anom uspijeva uz ispunjenje dva uslova:

a) ustrajnost liječnika u izvršavanju vjerskih obaveza.

b) uvjerenje i sigurnost bolesnika da je Kur’an lijek.

4. Većina vrsta sihra sadrži ovaj simptom tj., osjećaj tjeskobe u grudima, naročito uvečer.

5. Na dva načina može se saznati gdje se nalazi sihr:

– priznanjem džina zaduženog za sihr. Stim da mu se ne smije vjerovati dok se ne pošalje neko da nađe sihr na spomenutom mjestu. Ako ga ovaj nađe, onda je džin rekao istinu, a ako ga ne nađe, treba znati da džini mnogo lažu.

– bolesnik ili liječnik treba da klanjaju dva rekata iskreno, predano, smireno sa strahopoštovanjem, u zadnjoj trećini noći, i da zamole Allaha da im pokaže mjesto sihra. Ako se ovo desi, treba uvećati svoju zahvalnost Allahu, dželle šanuhu.

6. Može se proučiti rukja na ulje čurukota i narediti bolesniku da njime maže bolno mjesto ujutro i navečer. Ovo se koristi za sve vrste sihra.

U El-Buharijevom “Sahihu” je od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, potvrđeno:
“Čurukot je lijek za svaku bolest osim smrti.”

 

Bolesnica kojoj je Uzvišeni Allah pokazao mjesto sihra

Došla mi je djevojka kojoj sam proučio rukju i ispostavilo se da joj je napravljen težak sihr. U polusnu je viđala čudovišta. Njenoj porodici sam preporučio lijek koji će joj davati i rekao da će sihr, Allahovom voljom, prestati djelovati. Upitali su me: “Ima li načina da saznamo gdje se nalazi sihr?“. “Ima” – rekao sam. “Ponizna dova upućena Allahu, naročito u zadnjoj trećini noći kada Gospodar nebesa i Zemlje silazi na zemaljsko nebo i kada se dove primaju.“

I zaista, bolesnica je ustala, klanjala i molila Allaha, dželle šanuhu, ponizno – kako su mi to ispričali – i u snu vidjela kako je neko uzeo za ruku i odveo do jednog mjesta u kući i rekao joj da je na tom mjestu zakopan sihr. Ujutro je ustala i ispričala svojima san. Otišli su na to mjesto i našli sihr. Izvadili su ga i uništili, te je djevojka ozdravila. Neka je hvala Allahu, Gospodaru svjetova.
Odgovori
#10
Sihr neplodnosti

Zaista prokleti sihirbazi ne miruju ,činivši sve,kako bi rasturili bračnu zajednicu i porodicu,pa tako šalju vojske poganih džina da bi spriječili rađanje,Allah im spletke i planove uništio,amin!

Sterilnost kod muškarca

Postoje dvije vrste sterilnosti(neplodnosti):

-Prva je prirodna neplodnost koja se liječi kod ljekara(ako joj ima lijeka).

-Druga vrsta je neplodnost nastala uzrokom džina koji je ušao u organizam,i ovo se liječi Kur’anom,dovama i zikrom.

Poznato je da funkcija rađanja uspijeva-Allahovom voljom-ako je broj spermatozoida u jednom kvadratnom centimetru sperme kod čovjeka veći od dvadeset miliona.Ponekad se desi da šejtan djeluje na testis muškarca koji luči spermatozoide time što ga pritišće ili na drugi način te tako uzrokuje da lučenje spermatozoida bude manje od prosječnog i tako ne uspijeva funkcija oplodnje.

Prilikom prelaska iz testisa u spermin kanalić,spermatozoidima je potrebna sluzava tečnost koju luči tzv.“Kuperova žlijezda“ i izliva je u spermin kanalić odakle se hrane spermatozoidi koji su stacionirani u njemu.Na ovom mjestu šejtan poduzima drugi dio svog posla,a to je da spriječi „Kuperovu žlijezdu“da luči tečnost.Tada spermatozoidi pohranjeni u sperminom kanaliću ne nalaze hranu i umiru,zbog čega nisu u stanju da oplode.

Kako razlikovati prirodnu sterilnost i onu nastalu uzrokom džina?

Sterilnost koju uzrokuju džini prate slijedeći simptomi:

1.Tjeskoba u prsima,narocito nakon ikindije do kasno u noć,Kurani-Kerim

2.Rasijanost,

3.Bol u krstima,

4.Nemiran san,

5.Sanjanje strašnih snova,

Sterilnost kod žena

I kod žene postoje dvije vrste sterilnosti:

Prva: Prirodna sterilnost(Allah dželle šanuhu,ju je stvorio neplodnu)

Druga: Sterilnost uzrokavana od strane džina nastanjenog u materici žene gdje kvari jajnu ćeliju koja nakon toga nije u stanju da izvrši produkciju.Nekada pusti da oplodnja uspije,ali prekine trudnoću prije nego što plod sazrije.To čini tako što prekine venu u materici i izazove krvarenje te tako nastane pobačaj.Često se pobačaj,uzrokovan od strane džina,ponavlja.Ovakvi slučajevi se uz Allahovu pomoć uspješno liječe.

U oba „Sahiha“potvrđeno je da:“Šejtan kola ljudskim tijelom putem krvi“.
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Rainbow Vrste i načini liječenja bolesti Media 3 921 29-12-2023.20:48
Poslednja Poruka: Media
Rainbow Lijek za sihr i šejtanski dodir Media 3 829 29-12-2023.20:35
Poslednja Poruka: Media
Question Sihr- uticaj i vrste Media 4 393 08-01-2023.09:22
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: