Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Voda Zem-zem
#1
Rainbow 
Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Najbolja voda na Zemlji je Zemzem-voda, u njoj je hrana koja zasićuje i lijek od bolesti.” (Taberani u svojoj knjizi Kebir, a Albani je rekao da je hadis vjerodostojan, vidjeti: Sahihu Džami’a, br.3322, Albani); “Zemzem-voda je za ono za što se pije.“ (Ahmed, hadis je sahih, vidjeti: Sahihu Džami’a, br.5502, Albani).

Davna istraživanja pakistanskih naučnika i novija istraživanja Instituta za hadždž u Mekki potvrdila su da Zemzem-voda ima specifične i čudne sastojke i da se razlikuje od drugih voda. Predsjednik instituta za hadždž potvrdio je da je Zemzem-voda sve više izvirala kako su pokušavali da je iscrpaju u svrhu postavljanja temelja za proširenje Harema, tako da su morali postaviti tri pumpe za crpljenje vode. Tom prilikom uzet je uzorak vode na samom mjestu izviranja kako bi se utvrdilo postojanje virusa u vodi. Analiza je pokazala da u Zemzemu nema nijednog virusa i da je voda u potpunosti čista, što upućuje na činjenicu da se moguće zagađenje dešava prilikom korištenja posuda i cijevi, tj. zagađenje dolazi od drugih stvari, a ne iz samoga Zemzema. Isto tako jedna od specifičnosti Zemzema jeste da ga ima uvijek, tj., uvijek je izvirao, od vremena Božijeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa sve do današnjega dana. Brojni su primjeri onih koji su se izliječili pijući Zemzem.

Japanski istraživač i naučnik dr. Mesaru Imuti, direktor i predsjednik Instituta za naučna istraživanja ‘’Hadu’’ u Tokiju, koji je posjetio Saudijsku Arabiju i održao predavanje na fakultetu ‘’Darul-hikme’’ za djevojke u Džidi, na skupu gdje je bilo prisutno više od 500 naučnika i istraživača, takoðer je potvrdio kako je izveo nekoliko eksperimenata na Zemzem-vodi (koju je dobio od nekog Arapa), te je rekao:
”Zemzem je doista jedinstvena i posebna voda, razlikuje se od ostalih voda po svom sastavu i kristalnim sastojcima (kristalima) koje sadrži, i svi pokusi koji su izvedeni na Zemzem-vodi nisu izmijenili njene osobine i svojstva, što ukazuje da Zemzem-voda nije obična voda kao ostale.”
Ovaj istaknuti japanski naučnik, osnivač teorije ”kristalizacije atoma vode”, teorije koja je donijela i otvorila nova vrata istraživanjima u naukama o vodi, potvrdio je da izgovaranje ‘bismille’ ima čudan utjecaj na Zemzem-vodu i daje joj posebno savršeno lijepe kristalne oblike.
Takoðer, dr. Mesaru Imuti istakao je da je prilikom izvoðenja eksperimenta na zemzem-vodi puštao kasetu s učenjem Kur’ana u blizini Zemzem-vode što je utjecalo na Zemzem-vodu te je dolazilo do stvaranja posebnih kristalnih oblika u Zemzem-vodi, koji su bili izuzetno čisti i blistavi, i dodao je da mu je to bila jedna od najčudnijih stvari koje su se pojavile prilikom ovog eksperimenta.
Takoðer je rekao da Zemzem-voda ima mogućnost ‘’pamćenja’’, odnosno pohranjivanja podataka u sebi, tako recimo ako bi se učila neka sura kod Zemzem-vode, kasnije bi se tehnologijom moglo otkriti o kojoj se suri radi, stoga što se stvaraju posebni talasi u Zemzem-vodi prilikom učenja Kur’ana, dakako nevidljivi golim okom.

Voda Zemzem je jedan od Allahovih dž.š., znakova na ovom svijetu. Izvor je nastao 4000 godina prije hidžre Džibrilovim, a.s., udarcem i napojio Ismaila, a.s. Svake sekunde iz tog izvora izađe 18 litara vode. Samo izviranje vode iz tih stijena nekoliko hiljada godina bez prestanka predstavlja mu’džizu. Većina naučnika je u dilemi odakle izvire sva ta voda, te su tek nakon kopanja tunela ispod Mekke ustanovili da voda Zemzem dolazi u izvor putevima koji se protežu i na hiljade kilometara udaljenosti od izvora. Na taj način i shvatamo riječi Vjerovjesnika, s.a.v.s., – da je izvor nastao jakim udarom Džibrila, a.s., i stvorio sve te pukotine u zemlji kuda protiče Zemzem.

Božiji Poslanik, s.a.v.s., kaže: ”Najbolja voda na Zemlji je voda Zemzem.” Prema vjerodostojnim hadisima, Džibril, a.s., je u dva navrata otvorio Poslanikova, s.a.v.s., prsa, izvadio njegovo srce i oprao ga Zemzemom, što je dovoljan razlog za posebnost te vode među muslimanima.
Od čega se sastoji Zemzem?

Zemzem se sastoji od rijetkih vrsta minerala, i dok protiče kroz različite vrste stijena u njoj se Allahovom, dž.š., voljom rastapaju različiti elementi što je čine zdravom, hranljivom i izuzetno ljekovitom. U jednom hadisu koji bilježi Muslim u svome ”Sahihu” od Ebu Zerra, r.a. Poslanik, s.a.v.s., kaže: ”Provodio sam nekada i po mjesec dana nemajući tokom dana i noći ništa drugo osim Zemzema.” Iz ovog hadisa se jasno da zaključiti da voda Zemzem u sebi sadrži sve neophodne hranljive elemente od kojih čovjek može da preživi u oskudici. Čak su i mnogi ashabi živjeli na Zemzemu i po mjesec dana ništa ne jedući. Takve osobine ne nalazimo ni u jednoj drugoj vodi. Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: ”Voda Zemzem je hrana lijepog okusa i lijek protiv bolesti.” U hadisu koji navodi Buharija od Aiše, r.a., stoji da je Poslanik, s.a.v.s., često nosio Zemzem sa sobom, posipao ga na bolesne i davao im da ga piju. Ibnul-Kajjim navodi da se lično zahvaljujući Zemzemu više puta izliječio od raznih bolesti. Dakle, Zemzem je lijek, ali za ozdravljenje Allahovom voljom pomoću Zemzema postoji jako važan uslov, a to je čvrsto vjerovanje i oslanjanje na Uzvišenog Allaha, dž.š.

zemzem“Najbolja voda na licu Zemlje je Zemzem. U njoj se krije hrana za gladne i lijek za bolesne (Teberani i Ibn Hibban).

Od Aiše r.a, se prenosi da je koristila vodu Zemzem i da ju je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koristio kao lijek za piće. Polijevao je je bolesnike njome i napajao ih. (Tirmizi)

Džabir r.a, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Voda Zemzem služi za ono što se namijeni.” (Ahmed i Ibn Madždže).

Ibn Qajjim, Allah mu se smilovao, u knjizi Zadu-l-Me’ad, kaže: “Nevjerovatne stvari sam doživio ja i drugi u liječenju Zemzemom. Ovom vodom sam se izliječio od nekoliko bolesti. Ozdravio sam Allahovom voljom. Vidio sam ljude koji su skoro pola mjeseca živjeli samo od Zemzema, ne osjetivši glad.“

Allahovim sebebom Zem-zem voda je veoma ljekovita i kod liječenja sihra.
Odgovori


Skoči na Forum: