Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vrijednost noćnog namaza
#1
Rainbow 
Vjerujemo da se sve dešava sa Božijim određenjem, Allah nekom daje sihr kao iskušenje, nekom kao kaznu, a nekom kao opomenu, jer sihirbazi su obične gnjide i hajvani, ne mogu nikom nauditi, osim ako to Allah dž.š.hoće. Dokaz za to su riječi našeg Gospodara svih svjetova: ...ali oni nisu mogli nikome bez Allahove volje nauditi.“(dio 102.ajeta sure Bekare). Zapitajmo se, braćo moja i sestre moje,koliko mi dajemo Allahu,a samo išćemo od Allaha:Daj ,daj,daj!-a nigdje namaza ,nigdje zikra,nigdje sadake,hranimo se haramom,živimo haram,pa nije onda ni čudo što šejtanske vojske i njihovi sihri imaju toliki učinak na nas.I nemojmo uvijek govoriti kriv je onaj ko nam pravi; kriv je ovaj,onaj,a mi melaiće ljudi.Trebamo krenuti od sebe i kazati:Kriv sam ,Allahu,učini me boljim robom Svojim.Sve dok ne budemo klanjali,čuvali se harama,sami smo sebi najveći sihirbazi.Allah dž.š. kaže:
A onaj ko okrene glavu od Knjige Moje, taj će teškim životom živjeti i na Sudnjem danu ćemo ga slijep oživjeti. «Gospodaru moj», – reći će – «zašto si me slijepa oživio kad sam vid imao?» «Evo zašto» – reći će On: «Dokazi Naši su ti dolazili, ali si ih zaboravljao, pa ćeš danas ti isto tako biti zaboravljen.» (Kur’an, sura: Ta-Ha, ajeti 124-126)
Noćni namaz se klanja kao 2 rekeata sabahskog sunneta,skrušeno,sa što dužim kijamom ,ruku’om i sedždom.Ko može neka klanja više puta po 2 rekeata iste noći,a kome je teško nek klanja samo 2 rekeata noćnog namaza,ali da ga klanja sa slašću u srcu.Kada se preda selam,treba pasti na sedždu,donijeti salavate na Muhammeda s.a.w.s.,puno učiti estagfirullah,i na svom jeziku moliti Allaha da nas izliječi ,da nam pokaže mjesto sihra,da nam ukaže ko nam pravi,da nam da nafaku i berićet u namazu porodici i kući,uglavnom molimo za sve ono što je halal.I neće proći ni mjesec dana redovnog klanjanja noćnog namaza,Allahov robe,vidjećeš pozitivne pomake na sebi.

Napomena:  Kad se klanja noćni namaz,obavezno sačekati i sabahsko vrijeme,klanjati sabah,klanjati redovno sve vakat namaze.UPAMTITE: Bez redovnih 5 vakat namaza nemate ništa,to vam je oročena štednja za Ahiret!

Bilježe Buharija i Muslim u svojim Sahihima od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejih ve sellem, rekao: “Silazi naš Gospodar, tebareke ve te’ala, svake noći na zemaljsko nebo kada ostane zadnja trećina noći, kaže: Ko će mi dovu uputiti pa da mu se odazovem, ko će od mene (nešto) tražiti pa da mu dam, ko će Mi istigfar činiti pa da mu oprostim.”

Izračunajte koliko ima vremena od nastupanja jacije namaza pa sve do nastupanja zore,onda to podijelite na 3,tako ćete sebi odrediti kada je zadnja trećina noći.

Rekao je Resulullah, s. a. v. s.: “Najbolji namaz nakon fard-namaza je namaz u tmini noći.” (Muslim). Noćni namaz je, dakle, jedan od najboljih znakova pokornosti Allahu, s. v. t., nakon izvršenja fardova, tj. obaveza. Noćni namaz i bdijenje noću radi ibadeta doživljavaju i osjećaju samo istinski vjernici, oni koji osjećaju najveći užitak i slast u zikru, tj. spominjanju Allaha, s. v. t.

Kaže Uzvišeni Gospodar svih svjetova: “I veličaj Ga noću i poslije obavljenih molitvi” (Kaf, 40.).
“…I veličaj Ga i hvali Gospodara svoga kad ustaješ i noću Ga veličaj, i kad se zvijezde gube” (Tur, 48.-49.).

Tumačeći ovaj ajet, El-Kasimij je rekao: “To znači, spominji Ga i obožavaj kroz učenje Kur’ ana u noćnom namazu.”

Arapski izraz za vrijeme i trenutak neposredno pred zoru jest sehar (sehur). To je vrijeme utihnuća noći i vrijeme okupljanja vjerničkih srca i tihog šapata u dovi. To je najbolje vrijeme otvaranja nebeskih kapija, primanja dove, iznošenja potreba pred Allaha, s. v. t. To je vrijeme spuštanja milosti i prisustva meleka. “Zaista molitvi u zoru prisustvuju mnogi (meleci).”
Ebu-Malik el-Ešari prenosi da je Resul, s. a. v. s., rekao: “U Džennetu imaju sobe čija se vanjština vidi iznutra i unutrašnjost izvana. Allah ih je pripremio za one koji dijele hranu drugima, šire međusobno selam i klanjaju dok drugi ljudi spavaju.” Ibn-Hibban i Albani kažu da je hadis sahih.

Ahmed ibn-Hanbel navodi u knjizi o zuhdu da je Davud, a. s., pitao Džibrila, a. s.: “Koja je noć najbolja?”, a Džibril mu je odgovorio: “Ne znam, osim što znam da se Arš, Allahov prijesto, zatresa u zoru.” U jednoj predaji stoji da je Jakub, a. s., nakon što su mu sinovi, koji su učinili nasilje Jusufu, a. s., rekli: “Moli Allaha da nam oprosti”, odgodio to do zore i rekao: “Molit ću svog Gospodara za vas”.
Najveličanstveniji trenutak u namazu je sedžda, jer je to stanje kad je čovjek najbliži Allahu. Stanje srca na sedždi ne da se opisati ljudskim riječima, jer to čovjek samo treba i može osjetiti i doživjeti.

Poslanik, s.a.v.s., na sedždi u toku noćnog namaza bi učio dovu: “Gospodaru moj, sedždu Ti čini moje lice, i vjeruje u Tebe moje srce, opskrbi me znanjem koje će mi koristiti i djelom koje će me uzvisiti.”

Opisujući to stanje bogobojaznih, Allah, s. v. t., kaže: “Noću su malo spavali i u praskozorje za oprost od grijeha molili.”

Razmislite o ovim ajetima koji govore o onima koji noću malo spavaju i bdiju u ibadetu i mnogo traže oprost kao da su najveći griješnici. Međutim, oni to čine radi lijepog odnosa prema Allahu. U drugom ajetu Allah dž.š. veli: “Bokovi njihovi se postelja lišavaju i oni se Gospodaru svome iz straha i želje klanjaju, a dio onog što im Mi dajemo udjeljuju.” (Es-Sedžde, 16.)

 

Važnost noćnog namaza

Prenosi se od Vehba ibn-Verda, da je rekao: “Obavješteni smo da je Iblis došao Jahjau, a. s., i rekao mu: ‘Hoćeš li da te posavjetujem?’ Jahja mu reče: ‘Ti si lažac i od tebe ne primam savjet, nego me obavijesti o stanju sinova Ademovih?’ Iblis mu reče:

‘Oni su kod nas podijeljeni na tri skupine.

– Prva skupina je za nas najteža i najgora, a to su oni koje mi zavodimo na razne načine i koji radi toga upadaju u grijeh, ali se poslije toga brzo pokaju i pribjegnu tevbi i istigfaru i pokvare nam sve što smo radili.

– Druga skupina je u našim rukama na stepenu igrački u rukama vaše djece, i mi se sa njima igramo kako hoćemo

– Treća skupina su oni poput tebe, mi nemamo mogućnost da vam priđemo.’kijamu-lejl

‘A jesi li ikada uspio?‘, upita Jahja, a. s. ‘Jesam jedanput, kad si se malo više prejeo i nisi ustao na noćni namaz’.

‘E ja se više nikad neću prejesti‘, reče Jahja, a. s. ‘A ja tebe više nikad neću savjetovati‘, reče Iblis, l. a.” (Mervezi – o noćnom namazu).

Muhammed, s. a. v. s., bdio je i klanjao noću toliko da su mu noge oticale. Posebno je to činio u zadnjoj trećini ramazana. Prenosi se od Aiše, r. a., da je rekla: “Resul, s. a. v. s., provodio je zadnjih deset noći ramazana u ibadetu više nego u drugim noćima”. (Muslim). “Kada bi nastupila posljednja trećina ramazana, Resul, s. a. v. s., provodio bi noći u ibadetu. Budio bi se sa svojom porodicom i posebno bi se pripremao za taj period” (Mutefekun alejhi).

Prenosi Selman r.a. da je Poslanik s.a.v.s. rekao: “Zaista je Allah Stidljiv i Plemenit. On se stidi da ruke Njegovog roba, koji ih je podigao prema Njemu, vrati prazne.” (Ibn Madždže)
Odgovori


Skoči na Forum: