Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Korisna pravila za sretan bračni život (2 dio)
#1
Heart 
Preveo: Fahrudin ef. Haseljić

Olakšavajte jedno drugom, a nemojte otežavati, i slažite se, a nemojte se razilaziti: Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Neka vjernik ne prezire vjernicu! Ako mu se nešto od njenog ponašanja ne sviđa, sigurno ima drugih postupaka kojima je zadovoljan.” (Muslim)[1] Imam Nevevi, rahimehullah, rekao je: “Tj. ne treba da je prezire, jer ako mu se nešto od njenog ponašanja ne sviđa, sigurno ima drugih stvari i postupaka kojima je zadovoljan. Žena može biti drske naravi, ali pobožna i lijepa, ili čedna, ili ljubazna prema njemu i sl.”

Uzvišeni Allah kaže: “S njima lijepo živite! A ako prema njima odvratnost osjetite, moguće je da baš u onome prema čemu odvratnost osjećate Allah veliko dobro dao.” (En-Nisa, 19.)

Isti je slučaj i u odnosu supruge prema mužu.

 

Kaže pjesnik:

Ko je taj kome su lijepe osobine sve

Dosta je čovjeku počasti da mu se mahane pobroje.

Kaže drugi:

Ko je taj koji nikad loše učinio nije

I iz kojeg samo dobro može da izbije.

Postepeno rješavanje ženine neposlušnosti

Uzvišeni Allah je rekao: “A one čijih se neposlušnosti pribojavate, vi posavjetujte, a onda se od njih u postelji rastavite, pa ih i udarite; kad vam postanu poslušne, onda im zulum ne činite! Allah je, zaista, uzvišen i velik!” (En-Nisa, 34.)

Pravni propis: Nije dozvoljeno rastavljanje u postelji prije negoli se supruzi uputi savjet, shodno riječima Uzvišenog Allaha u navedenom ajetu.

Er-Razi kaže: “Tekst ajeta jasno upućuje na to da Uzvišeni na prvo mjesto stavlja savjet, a potom prelazi na rastavljanje u postelji, a potom prelazi na fizičko kažnjavanje. Pa ako se cilj postigne blažim načinom, obaveza je tu se zaustaviti, i nije dozvoljeno primijeniti teži.”

Poslanik, sallallahu alehi ve sellem, kaže: “Muslimanu nije dozvoljeno da ne govori sa svojim bratom muslimanom duže od tri dana. Ko svoga brata bude izbjegavao duže od tri dana, a potom umre, ući će u Vatru.” (Ebu Davud)[2]

Zato izbjegavanje dolazi poslije savjeta.

Pravni propis: Nije dozvoljeno fizički kažnjavati suprugu prije nego se primijeni rastavljanje u postelji, shodno navedenom ajetu.

Kaže Er-Razi: “…i nije dozvoljeno primijeniti teži metod.”

Allah je dozvolio samo fizičko kažnjavanje koje ne nanosi ozljede i to nakon prethodno spomenute postupnosti, kao i zbog općenitosti riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Musliman je onaj od čijeg su jezika i ruku mirni drugi muslimani.” (Buhari)[3] Ako nakon rastavljanja u postelji primijeniš fizičko kažnjavanje, onda ne udaraj po licu!

 

Ne žuri da ispuniš šejtanovu želju!

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Iblis ima prijesto na vodi odakle šalje svoje čete. Najbliži mu je onaj ko najviše smutnje posije. Dolaze mu i govore: ‘Uradio sam to i to’, a on odgovori: ‘Nisi ti ništa uradio.’ Onda mu drugi dođe i kaže: ‘Nisam ga ostavio sve dok ga nisam rastavio od žene’, a onda tog sebi primakne i kaže: ‘E, ti dobro radiš!’” (Muslim)

 

Pazi! Pazi! Pazi…!

Davanje razvoda supruzi ne spada u dobročinstvo prema roditeljima

Muž nije obavezan razvesti suprugu ako to od njega traži njegova majka.

Šejhul-islam Ibn Tejmijje, Allah mu se smilovao, rekao je: “Nije mu dozvoljeno da je pusti na zahtjev svoje majke, već majci treba činiti dobročinstvo, a puštanje žene nije od dobročinstva prema majci.

To zato jer majku nadvladaju emocije i tada suprugu svoga sina poredi sa inoćom. Još davno su neke majke rekle: ‘Ja sam ga odgajala, a drugoj ga pripremila.’

Dobar i bogobojazan otac, koji se drži Allahovih propisa, gleda dalje i ljepše se odnosi. On uzima u obzir ono što je najbolje za njegovog sina, pa ako mu on naredi da ženu pusti, sin je dužan da mu se pokori, jer mu naređuje dobro. Kao što je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio Ibn Omeru, radijallahu anhu, rekavši: “Poslušaj svoga oca i razvedi se od žene!” (Tirmizi, Albani ga ocijenio dobrim)[4]

Kao što je i Ismail, alejhis-selam, poslušao savjet svoga oca Ibrahima Halila, alejhis-salatu ves-selam, pa se razveo od svoje žene. (Buhari)[5]

Ali, ako otac nije poput spomenutih, tada sin nije obavezan da ga posluša po pitanju braka, niti se u tom slučaju odustajanje od očevog zahtjeva ubraja u nepokornost roditeljima.

 

Zabrana razvoda dok je žena u hajzu

Uzvišeni Allah je rekao: “Kad htjednete žene da pustite, vi ih u vrijeme kad su čiste pustite.” (Et-Talak, 1.)

Šejhul-islam Ibn Tejmijje, Allah mu se smilovao, rekao je: “Razvod braka u vrijeme mjesečnog pranja zabranjen je Kur’anom, sunnetom i konsenzusom učenjaka.”

Ibn Abbas, radijallahu anhuma, kaže: “Zabranjeni razvod jeste da je razvede dok je u hajzu.”

A od Abdullaha b. Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je svoju suprugu razveo u vrijeme hajza, pa se Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naljutio. (Buhari)[6]
Odgovori
#2
Zabrana razvoda u vrijeme čistoće tokom koje je muž imao intimni odnos sa suprugom

Ibn Abbas, radijallahu anhuma, kaže: “Zabranjeni razvod jeste da je razvede dok je u hajzu ili u vrijeme čistoće u kojoj je imao odnos s njom, pa ne zna je li zanijela ili nije.”

Rekao je šejhul-islam Ibn Tejmijje, Allah mu se smilovao: “Taj postupak je zabranjen Kur’anom, sunnetom i konsenzusom učenjaka.”

Ibn Kesir u komentaru spomenutog ajeta: “…vi ih u vrijeme kad su čiste pustite”, kaže: “Razvod je zabranjen kada je pusti dok je u hajzu, ili u vrijeme čistoće u kojoj su imali odnos, pa ne zna je li trudna ili nije.”

 

Zabrana izlaska raspuštenice iz muževog doma

Uzvišeni Allah kaže: “…a i one neka ne izlaze, osim ako očito sramno djelo učine. To su Allahovi propisi. Onaj koji Allahove propise krši – sam sebi nepravdu čini.” (Et-Talak, 1.)

Reko je ‘Ata: “Ako joj muž dozvoli da vrijeme pričeka provede negdje mimo njegove kuće, pa makar to bilo i kod njenih roditelja, postaje saučesnik u grijehu.”

Mudžahid kaže: “‘Očito sramno djelo’ je blud.”

Kurtubi kaže: “Muž nema pravo da je istjera iz doma u kojem su živjeli sve dok je u pričeku, kao što ni njoj nije dozvoljeno da izađe.”

Mudrost zabrane izlaska za raspuštenice iz muževog doma Uzvišeni Allah je pojasnio na kraju ajeta: “Ti ne znaš, Allah može poslije toga priliku pružiti” (Et-Talak, 1).

Kaže Ibn Kesir: “Tj. ostavili smo raspuštenicu u muževom domu dok traje vrijeme pričeka ne bi li se muž pokajao zbog razvoda i kako bi Uzvišeni Allah u njegovo srce ubacio odluku da je vrati, a to je lakše i jednostavnije.”

 

Zar u Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, nemaš lijep uzor?

Uzvišeni Allah je rekao: “Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu.” (El-Ahzab, 21.)

O ovom ajetu hafiz Ibn Kesir kaže: “Ovaj ajet je veliki temelj za slijeđenje Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u njegovim riječima, djelima i stanjima.”

Sufjan b. Ujejne kaže: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je najveće mjerilo i prema njemu se sve poredi, prema njegovom moralu, životopisu i uputi. Ono što je u skladu s tim, ispravno je, a ono što je u suprotnosti, neispravno je.”

Rekao je Ibn Kajjim: “Njegov životopis, sallallahu alejhi ve sellem, vezan za bračni život ispunjen je lijepim odnosom i moralom, i znao je reći, sallallahu alejhi ve sellem: “Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim porodicama, a ja sam među vama najbolji prema svojoj porodici.” (Tirmizi, a Albani ga je ocijenio vjerodostojnim)[7]


Naslov originala: El-Kava‘idu el-mufide lil-hajati ez-zevdžijeti es-se‘ide

( القواعد المفيدة للحياة الزوجية السعيدة ) – Korisna pravila za sretan bračni život

Serijal: U okrilju bračne ljubavi

Knjiga br. 1

Autor: Adnan Abdul-Kadir

Preveo: hfz. Fahrudin Haseljić

Redaktura prijevoda: mr. Ahmed Purdić, Abdulvaris Ribo, prof.

Lektor i korektor: Sumeja Đurić, prof.
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Heart Korisna pravila za sretan bračni život (1 dio) Media 2 713 25-10-2022.14:39
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: