Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Vrste dužnosti
#1
Rainbow 
Put do pravog vjernika vodi preko moralnih težnji i ostvarenja moralnih vrijednosti. Osnovu islamskih moralnih vrijednosti čini učenje o ljudskim dužnostima:

Dužnosti prema Allahu;
Dužnosti prema sebi;
Dužnosti prema roditeljima;
Dužnosti prema komšijama;
Dužnosti muža i žene;
Dužnosti roditelja prema djeci;
Dužnosti prema rodbini;
Dužnosti prema domovini;
Dužnosti prema Islamskoj zajednici;
Dužnosti prema životinjama i prirodi koja nas okružuje.

Dužnosti prema Allahu

Allah je naš Stvoritelj i Gospodar, te smo prema njemu dužni:

Vjerovati u Allaha, voljeti Ga i stalno Ga se sjećati;
Izvršavati ono što je On naredio;
Kloniti se onoga što je On zabranio;
Stalno Mu zahvaljivati i moliti Ga za oprost;
Kajati se zbog počinjenih grijeha.

Dužnosti prema sebi

Čovjek treba da ima na umu da sve što posjeduje na ovom svijetu, počevši od svog života, zdravlja, materiajalnih stvari…jeste Allahov dar njemu. Stoga on nema pravo da se prema tome odnosi onako kako on hoće, već u skladu sa pravilima koja mu je Allah odredio. Tako je čovje dužan:

Čuvati život i zdravlje;
Liječiti se u slučaju bolesti;
Raditi i privređivati
Hraniti se i odijevati
Izučavati korisne nauke;
Moralno se usavršavati;
Kad odrastemo zasnovati vlastitu porodicu.

Dužnosti prema roditeljima

Nakon što ispuni svoje dužnosti prema Bogu čovjek je dužan ispuniti i svoje dužnosti prema roditeljima, a one su:

Da ih volimo, poštujemo i pomažemo;
Da im budemo blagi, poslušni i zahvalni;
Da ih izdržavamo, ako su siromašni
Da ih liječimo i njegujemo, ako su bolesni
Da umrlim roditeljima klanjamo džennazu i spominjemo ih dovom;
Da nastavimo prijateljstvo sa njihovim prijateljima.

Dužnosti prema komšijama

Poslanik a.s. je toliko isticao komšiju i njegova prava da su ashabi pomislili da će komšija komšiju nasljeđivati. Zbog ovolike važnosti komšije Allah dž.š. je čovjeku propisao određene dužnosti koje on mora ispuniti prema svom komšiji, a to su:

Da ih u susretu pozdravimo;
Da ih ne vrijeđamo;
Da čuvamo njihovu čast, porodicu i imovinu;
Da ih pomažemo;
Da učestvujemo u njihovoj dženazi.

Dužnosti muža i žene

Porodica je stub društva. Ako je porodica zdrava, zdravo je i društvo, ako porodica nije zdrva nije zdrvao ni društvo. A da bi porodica bila zdrava mora se imati zdrav odnos između muža i žene, koji se temelji na ispunjavanju dužnosti jednih prema drugim koje im je Allah propisao. Neke od tih dužnosti su:

Da se međusobno paze, vole i poštuju;
Da čuvaju bračnu vjernost;
Da se međusobno pomažu i nasljeđuju;
Muž je dužan pristojno izdržavati svoju ženu;
Da sa njom pristojno i uljudno postupa;
Žena je dužna slušati muža u svemu što nije grijeh;
Čuvati njegovu čast i imovinu.

Dužnosti roditelja prema djeci

Jedna pjesmica kaže da su djeca ukras svijeta i zaista je to tako, ako roditelji ispune svoje dužnosti prema svojoj djeci, u suprotnom djeca mogu postati teret kako svojim roditeljima tako i široj zajednici. Neke od dužnosti koje su roditelji dužni prema djeci su:

Da im nadiju lijepo muslimansko ime;
Da se brinu za njihovo zdravlje i život;
Da ih poduče vjerskim propisima;
Da ih islamski odgoje;
Da ih školuju ili dadnu na zanat;
Kad odrastu da im pomognu da zasnuju vlastitu porodicu.

Dužnosti prema rodbini

Rodbina može biti bliža i dalja. U bližu rodbinu spadaju: braća, sestre, tetka, dajdže, amidže i od svih nabrojanih njihova djeca. Sva ostala rodbina spada u dalju rodbinu. Allah je propisao određena pravila ponašanja, dužnosti, i prema njima, pa smo tako prema rodbini dužni:

Da ih pazimo;
Da ih pomažemo;
Da ih posjećujemo.

Dužnosti prema domovini

Domovina je zemlja u kojoj smo se rodili i u kojoj živimo, koju u srcu nosimo. Čovjek prema domovini mora imati poseban odnos, jer domovina štiti i osigurava našu slobodu i prava. Ali da bi domovina mogla izvršiti svoju obavezu prema nama, mi moramo ispuniti svoje dužnosti prema domovini, a one su:

Da je volimo i branimo od neprijatelja;
Da poštujemo njene zakone;
Da izvršavamo obaveze prema njoj;
Da radimo sve ono što je korisno za domovinu.

Dužnosti prema islamskoj zajednici

Islamska zajednica je zajednica muslimana koji su prihvatili sistem života i rada po Kur’anu i sunnetu. Islamaska zajednica ima obavezu da organizuje vjerski život i da odgaja i podučava mlada generacije u duhu islama. Da bi uspjela u ovom zadatku pripadnici islamske zajednice su dužni:

Klanjati propisane namaze u džematu;
Odgajati svoju djecu u islamskom duhu;
Stalno joj pružati materijalnu pomoć;
Voditi računa da sve njene ustanove pravilno funkcionišu;
Učestvovati u radu i organiziaciji islamske zajednice.

Dužnosti prema životinjama i prirodi koja nas okružuje

Allah je Stvoritelj svega, pa tako i životinja i prirode koja nas okružuje. Čovjek kao Božiji namjesnik na Zemlji je dužan:

Da ih sa svrhom koristimo;
Da ih čuvamo;
Da obrađujemo zemljište;
Da sadimo drveće;
Da imamo lijep odnos prema njima;
Da se o njima brinemo.
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Heart Glavne islamske dužnosti Media 8 1.272 06-10-2022.16:39
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: