Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Podne namaz
#1
Rainbow 
Vrijeme i odlike podne namaza

Podne namaz se klanja kada Sunce prođe polovinu neba i traje sve dok se sjena ne udvostruči. Podne namaz je u ljetnom periodu bolje klanjati malo kasnije, dok je u zimskom bolje klanjati u prvom vremenu. Lijepo je na podne namazu učiti malo duže sure.

Kako se klanja podne namaz?

Podne namaz ima 10 rekata, i to 4 sunneta, 4 farza i 2 sunsunneta.

Nijjet podnevskog sunneta glasi: NEVEJTU EN USALLIJE LILLĀHI TE’ĀLA SALĀTE SUNNETI-Z-ZUHRI EDĀEN MUSTAKBILE-L-KIBLETI ALLĀHU EKBER.

Nijjet podnevskog farza glasi: NEVEJTU EN USALLIJE LILLĀHI TE’ĀLA SALĀTE FARDI-Z-ZUHRI EDĀEN MUSTAKBILE-L-KIBLETI ALLĀHU EKBER.

Nijjet podnevskog sunsunneta glasi: NEVEJTU EN NEVEJTU EN USALLIJE LILLĀHI TE’ĀLA SALĀTE SUNSUNNETI-Z-ZUHRI EDĀEN MUSTAKBILE-L-KIBLETI ALLĀHU EKBER.
SUNNET FARZ SUNSUNNET
1. REKAT SUBHANEKE,

 

EU’ZA, BISMILLA,

FATIHA I SURE
SUBHANEKE,

 

EU’ZA, BISMILLA,

FATIHA I SURE
SUBHANEKE,

 

EU’ZA, BISMILLA,

FATIHA I SURE
2. REKAT BISMILLA,

 

FATIHA I SURE
BISMILLA,

 

FATIHA I SURE
BISMILLA,

 

FATIHA I SURE
SJEDENJE ET-TEHIJJATU ET-TEHIJJATU ET-TEHIJJATU,

 

SALAVATI, DOVA I

SELAM
3. REKAT BISMILLA,

 

FATIHA I SURE
BISMILLA I FATIHA  
4. REKAT BISMILLA,

 

FATIHA I SURE
BISMILLA I FATIHA  
SJEDENJE ET-TEHIJJATU,

 

SALAVATI, DOVA I

SELAM
ET-TEHIJJATU,

 

SALAVATI, DOVA I

SELAM
 

Detaljno objašnjenje podne namaza

– Podnevski sunnet

Nakon što se okrenemo prema kibli i stanemo mirno, zanijetimo i izgovorimo tekbir ALLAHU EKBER, dižući ruke naspram ušiju, mušskarci, a žene naspram ramena, a zatim ih vežemo na pojasu, muškarci, a žene na prsima. Gledamo ispred sebe i učimo: Subhaneke, E’uza, Bismilla, Fatiha i jedno sure.

Nakon što smo proučili sve ovo izgovaramo tekbir ALLAHU EKBER i pregibamo se na ruku (naklon pri kome šake stavljamo na koljena, a glavu poravnjavamo sa zadnjim dijelom leđa), te gledajući u nožne prste izgovaramo

3 puta SUBHANE RABBIJEL AZIM

 a onda se vraćamo u uspravan položaj (ali ne vežemo ruke nego stojimo u stavu “mirno”) i uz kraće zadržavanje učimo

SEMI ALLAHU LIMEN HAMIDEH RABBENA LEKEL HAMD.

Zatim se sa tekbirom ALLAHU EKBER spuštamo se na sedždu (prvo koljena, pa dlanove, a između dlanova lice, razmak između dlanova 20-30 cm kod muškaraca, te laktovi podignuti od tla, a kod žena razmak između dlanova tek toliki da lice može stati između i laktovi spušteni na tle, stopala na sedždi stoje uspravno, a nožni prsti povijeni unaprijed i u takvom položaju, na sedždi izgovaramo

3 puta SUBHANE RABBIJEL EALA

Zatim izgovarajući ponovo tekbir ALLAHU EKBER podignemo se sa sedžde i na trenutak sjednemo na koljena gledajući preda se, a potom na isti način sa tekbirom ALLAHU EKBER učinimo još jednu sedždu čime smo klanjali prvi rekat. Poslije druge sedžde izgovarajući tekbir ustajemo na drugi rekat vežemo ruke i učimo Bismillu, Fatihu i suru, a zatim na isti način učinimo ruku i dvije sedžde, a potom sjednemo na koljena (ruke stavimo na noge) i gledajući preda se učimo: Et-tehijjatu.

Nakon proučenog Et-tehijjatu, izgovaramo ALLAHU EKBER i ustajemo na treći rekat gdje učimo Bismillu, Fatihu i suru. Kada smo sve ovo proučili izgovaramo tekbir ALLAHU EKBER i činimo sve isto kao nakon učenja prvom rekatu.

Na četvrtom rekatu učimo Bismillu, Fatihu i suru, a onda izgovaramo tekbir ALLAHU EKBER i činimo sve isto kao i nakon učenja na drugom rekatu, stim što na sjedenju pored Et tehijjatu učimo još salevate i dovu.

Kada smo sve proučili predajemo selam, prvo na desnu, pa na lijevu stranu izgovarajući

ESSELAMU ALEJKUM VE RAHMETULLAH

a poslije toga potaremo lice rukama izgovarajući

ALLAHUNE ENTE SSELAMU VE MINKE SSELAM TEBAREKTE JA ZEL DŽELALI VEL IKRAM.

Ovim smo završili klanjanje podnevskog sunneta.

– Podnevski farz 

Nakon što smo klanjali četiri rekata sunneta ustajemo da klanjamo podnevski farz. Prije nego zanijetimo muškarci će proučiti ikamet. Prva dva rekata podnevskog farza ćemo klanjati isto kao što smo klanjali i prva dva rekata podnevskog sunneta. Na trećem i četvrtom rekatu podnevskog farza učimo Bismillu i Fatihu, a što se tiče ostalog sve je isto kao i kod trećeg i četvrtog rekata podnevskog sunneta. Podnevski farz se završava predajom selama na desnu i lijevu stranu, a nakon toga ustajemo i klanjamo podnevski sunsunnet.

– Podnevski sunsunnet

Podnevski sunsunnet se klanja isto kao i sabahski sunnet ili sabahski farz, samo se drugačije zanijeti.
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Rainbow Teravih namaz Media 1 279 25-10-2022.13:32
Poslednja Poruka: Media
Rainbow Nafila namaz Media 2 323 25-10-2022.13:29
Poslednja Poruka: Media
Thumbs Up Bajram namaz Media 0 228 25-10-2022.13:28
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: