Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ezan i Ikamet
#1
Rainbow 
Upoznavanje sa ezanom

Riječ ezan znači oglas ili poziv. Definicija ezana glasi: “Ezan je poziv na namaz, u namaskom vremenu, određenim riječima.”

Allah dž.š. kaže: “O vjernici, kada se u petak na molitvu pozove, kupoporodaju ostavite i pođite molitvu obaviti; to vam je bolje, neka znate!”

Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: “Kada nastupi namaz, neka vam neko prouči ezan, a u namazu neka vas predvodi najstariji među vama”

Ezan po dužnosti spada u prtvrđeni sunnet. Ezan se ne uči kod obavljanja vitr-namaza, bajram-namaza, dženaza-namaza i nafila.

Kako glasi ezan?

Allahu ekber! 4x

Ešhedu en la ilahe illallah! 2x

Ešhedu enne Muhammeden resulullah! 2x

Hajje ‘ales-salah! 2x

Hajje ‘alel-felah! 2x

Es salatu hajrun mine nnevm 2x (samo kod sabahskog ezana)

Allahu ekber! 2x

La ilahe illallah!

Kako je nastao tekst ezana?

Nakon Hidžre i dolaska Poslanika, s.a.v.s., u Medinu, muslimani su počeli razmišljati kako da najavljuju početak namaskog vremena. Jedni su govorili da bi postavili bajrak i na taj način obznanili početak namaskog vremena. Drugi su predlagali da se koristi nešto poput roga u koji bi puhnuli. Neko je spominjao i korištenje zvona. Svi ti prijedlozi nisu oduševili Poslanika, s.a.v.s. Nakon toga je Poslaniku, s.a.v.s., došao ashab Abdullah ibn Zejd El-Ensari, r.a., i rekao: “Dok sam bio u stanju između sna i jave vidio sam nekog čovjeka u dva zelena ogrtača, ustao je i proučio ezan, a zatim je sjeo. Nakon toga ponovo ustade i izgovori isti tekst s tim što je još dodao riječi: “Kad kameti-s-salah” (ikamet).” Tada Poslanik, s.a.v.s., reče: -Poduči Bilala tim riječima, pa je Bilal prvi počeo učiti ezan. Kada bi on bio odsutan onda bi učio Ibn Ummi Mektum, a ako ni njega ne bi bilo onda bi ezan učio Ebu Mahzure.”
Odgovori
#2
Vrijednosti ezana

– Ezan je najljepši govor

Allah kaže: “A ko govori ljepše od onoga ko koji poziva Allahu…”

– Mujezini će na Sudnjem danu imati najduže vratove

Poslanik a.s. kaže: “Mujezini će, između svih ljudi, na Sudnjem danu imati najduže vratove.”

– Ezan tjera i udaljava šejtana

Allahov Poslanik a.s. je rekao: “Kada se oglašava poziv za namaz, šejtan se dadne u bijeg bučno puštajući vjetrove, a sve to kako ne bi slušao ezan. Kada mujezin završi učenje ezana, on se vrati. Kada se uči ikamet, on ponovno pobjegne, a kada se ikamet prouči, on se ponovno vrati kako bi čovjekove misli odvraćao od namaza, govoreći mu: ’Sjeti se toga i toga, misli o tome i tome’ – a ničega od toga nije se mogao sjetiti ranije. Tako šejtan čini sve dok čovjek ne zaboravi koliko je rekata namaza klanjao.”

– Kad bi ljudi znali kolika je vrijednost u učenju ezana natjecali bi se ko će ga učiti

Poslanik a.s. je rekao: “Kada bi ljudi znali kolika je vrijednost ezana i prvog safa, oni bi, kada na drugi način osim bacanjem kocke ne bi mogli odrediti ko će učiti ezan ili klanjati u prvom safu – tako i uradili.”

– Mujezinu se grijesi praštaju dokle god dopire njegov glas

Poslanik a.s. je rekao: “Allah i Njegovi meleki blagosiljaju one koji klanjaju u prvim safovima. A mujezinu će biti oprošteno onoliko koliko dopire njegov glas, njegove riječi potvrđuje sve što ga čuje, a što je živo i mrtvo, te će imati nagradu sličnu onoj koju će imati svi koji klanjaju s njim.”

– Učenjem ezana čovjek dobija džennet i mnoge nagrade

Poslanik a.s. je rekao: “Ko dvanaest godina bude učio ezan, zajamčen mu je džennet, za učenje ezana upisano mu je svakoga dana šezdeset dobrih djela, i za svaki ikamet trideset dobrih djela.”

Ko uči ezan?

Čovjek koji uči ezan zove se mujezin. Da bi neko bio mujezin lijepo je ispunjavati sljedeće uvjete:

1.Da je duševno zdrav i muškarac

2.Da je pošten i bogobojazan

3.Da poznaje sunnete ezana i namaska vremena

4.Da uči ezan pod abdestom

5.Da ima lijep glas

6.Da uči ezan u samo jednoj džamiji za jedno namasko vrijeme

7.Da je osoba starija od 7 godina

Uvjeti za učenje ezana

1.Nastupanje namaskog vremena

2.Učenje ezana na arapskom jeziku

3.Da ezan čuje dio džemata, ako ga ne uči pojedinac koji će klanjati sam

4.Poštivanje redoslijeda riječi u ezanu

5.Da ezan uči jedna osoba

Sunneti ezana

– Da mujezin ezan uči povišenim i melodičnim glasom

– Da mujezin ezan uči polahko, praveći pauzu između rečenica

– Da se mujezin, prilikom učenja ezana, okrene prema Kibli

– Pri izgovaranju riječi hajje ‘ale-s-salah mujezin će okrenuti glavu na desnu stranu, dok će, pri izgovaranju riječi hajje ‘ale-l-felah okrenuti glavu na lijevu stranu

– Da mujezin ezan uči stojeći na munari ili povišenom mjestu

– Da mujezin, prilikom učenja ezana, stavi prste u uši

– Da se ezan prouči na početku namaskog vremena, kako bi se ljudi pripremili za obavljanje namaza

Mekruhi ezana

– Iskrivaljavanje ezana riječima ili melodijom koja se koristi za pjesme

– Učiti ezan bez abdesta

– Učiti ezan u stanju džunupluka

– Da ezan uči dijete ispod 7 godina

– Da ezan uči pijanica

– Da ezan uči luđak

– Da ezan uči žena

– Da ezan uči veliki griješnik

– Da ezan učimo sjedavši

– Da ezan uči više od jedne osobe

– Učenje ezana preko trake, CD-a i sl.
Odgovori
#3
Kako postupati za vrijeme učenja ezana?

Ostaviti sve druge radnje i ponavljati za mujezinom. Izgovarati: Ve la havle ve la kuvvete illa billahi alijjil azim, nakon što mujezin prouči: Hajje ales salah i Hajje alel felah. Izgovarati: Sadakte ve bererte ili Mašallah, nakon što mujezin prouči: Es salatu hajrun mine nnevm. Poslije ezana proučiti dovu posle ezana.

Ikamet

Kao i ezan i ikamet spada u prtvrđeni sunnet. Ikamet uče muškarci prije farza pet dnevnih namaza i džume namaza. Ikamet se uči i kad klanjamo sami i u džematu. Ezan i ikamet se uče novorođečetu na uho, ezan na desno, ikamet na lijevo uho. Ikamet je prvi proučio Abdullah ibn Zejd.

Kako glasi ikamet?

Allahu ekber! 4x

Ešhedu en la ilahe illallah! 2x

Ešhedu enne Muhammeden resulullah! 2x

Hajje ‘ales-salah! 2x

Hajje ‘alel-felah! 2x

Kad kameti ssalah 2x

Allahu ekber! 2x

La ilahe illallah!

Propisi vezani za ikamet

Propisi koji se odnose na ezan važe i za ikamet, osim u sljedećim slučajevima:

1.Ikamet učimo brže od ezana

2.Spajamo rečenice ikameta

3.Ikamet učimo nižim tonom

4.Prilikom učenja ikameta ne stavljamo prste u uši

5.Najbolje je da ikamet uči onaj ko uči i ezan

6.Kada mujezin kod ikameta izgovori hajje alel felah, klanjači će ustati
Odgovori
#4
Pjesmica: Ezan

Srce moje zatreperi,
Kao lišće po vrh grana,
I zakuca malo brže,
Kad začuje glas ezana.

Umilan je poziv ovaj,
Što čujemo sa munare,
Sedždu Rabu da èinimo,
On poziva mlade, stare.

Srce moje željno čeka,
Izviruje, osluškuje,
Radosno je kao dijete,
Kad ezana glas začuje.

Moje srce samo želi,
Da u miru dalje kuca,
I da ezan sada udje,
I u neka druga srca.

A u srcu još je želja,
Da imamo malo mira,
I da ezan odjekuje,
Da se čuje do svemira.
Odgovori
#5
Dova poslije ezana

Posle učenja ezana lijepo je proučiti sljedeću dovu:

ALLAHUMME RABBE HAZIHI–D-DA‘VETI-T-TAMMETI VE-S-SALATI-L-KAIMETI.
ATI MUHAMMEDENI-L -VESILETE VE-L-FADILETE VE-D-DEREDŽETE-R-REFI‘ATE
VEB’ASHU MEKAMEN MAHMUDENILLEZI VE’ADTEH.
INNEKE LA TUHLIFU-L-MI‘AD.

Prijevod dove:

Allahu moj, Gospodaru ovog savršenog poziva i nastupajućeg namaza. Podari Muhammedu veliki stepen u Džennetu i posebno dobro i uzdigni ga na uzvišeno mjesto koje si mu obećao. Ti doista ne kršiš obećanje Svoje.

Ko ovu dovu bude učio poslije ezana Muhammed, a.s., će mu biti šefadžija (zauzimat će se za njega) na Sudnjem danu.
Odgovori


Skoči na Forum: