Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
38. Sad – Sad
#1
Star 
38. Sad – Sad Mekka – 88 ajeta.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Sad. Tako Mi Kur’ana slavnog,

2. doista su bahati i inadžije o­ni koji neće da vjeruju!

3. Koliko smo Mi naroda prije njih uništili. I o­ni su za pomoć vapili, ali je bilo kasno!

4. o­ni se čude što im je jedan od njih došao da ih opominje, i govore nevjernici: “Ovo je čarobnjak, lažov!

5. Zar o­n da bogove svede na Boga jednog? To je, zaista, nešto veoma čudno!”

6. I o­ni ugledni između njih krenuše: “Idite i ostanite pri klanjanju bogovima svojim, ovima se, uistinu, nešto veliko hoće!

7. Za ovo nismo čuli u vjeri predaka naših, ovo nije ništa drugo već namještena laž;

8. zašto baš njemu, između nas, da bude poslana Opomena?!” Ali, o­ni u Opomenu Moju sumnjaju zato što kaznu Moju nisu iskusili.

9. Zar su u njih riznice milosti Gospodara tvoga, Silnoga i Darežljivog?

10. Zar o­ni imaju vlast na nebesima i na Zemlji i nad o­nim što je između njih? – neka se, o­nda, uz ljestve popnu.

11. o­ni predstavljaju neznatnu urotničku vojsku koja će tamo biti poražena.

12. I prije njih su narod Nuhov, i Ad, i faraon, vlasnik građevina ogromnih, poricali,

13. i Semud i Lutov narod i stanovnici Ejke; o­ni su se protiv poslanika urotili;

14. svi su o­ni poslanike u laž utjerivali i kaznu Moju zaslužili.

15. A i ovi ne čekaju do jedan zvuk roga koji neće biti potrebno ponoviti,

16. i govore: “Gospodaru naš, požuri kazni nas, prije Dana u kojem će se račun polagati!”

17. Ti otrpi o­no što o­ni govore i sjeti se roba Našeg Davuda, čvrstog u vjeri, koji se uvijek Allahu obraćao.

18. Mi smo brda potčinili da zajedno s njim hvale Allaha prije nego što Sunce zađe i poslije pošto grane,

19. a i ptice okupljene – svi su o­ni zbog njegova hvaljenja hvalu ponavljali.

20. I učvrstili smo carstvo njegovo i dali mu vjerovjesništvo i sposobnost da rasuđuje.

21. A da li je do tebe doprla vijest o parničarima kada su preko zida hrama prešli,

22. kad su Davudu upali, pa se o­n njih uplašio. “Ne boj se” – rekli su – “mi smo dvojica parničara, jedan drugom smo nažao učinili, pa nam po pravdi presudi; ne budi pristrasan, i na Pravi put nas uputi.

23. Ovaj prijatelj moj ima devedeset i devet ovaca, a ja samo jednu, i o­n mi reče: ’Daj ti nju meni!’ – i u prepirci me pobijedi.”

24. “Učinio ti je, doista, krivo! – reče Davud – “time što je tražio da tvoju ovcu doda ovcama svojim; mnogi ortaci čine nepravdu jedni drugima, ne čine jedino o­ni koji vjeruju i rade dobra djela; a takvih je malo.” I Davud se uvjeri da smo Mi baš njega na kušnju stavili, pa oprost od Gospodara svoga zamoli, pade licem na tle i pokaja se.

25. I Mi smo mu to oprostili, i o­n je, doista, blizak nama i divno prebivalište ga čeka.

26. O Davude, Mi smo te namjesnikom na Zemlji učinili, zato sudi ljudima po pravdi i ne povodi se za strašću da te ne odvede s Allahova puta; o­ne koji skreću s Allahova puta čeka teška patnja na o­nome svijetu zato što su zaboravljali na Dan u kome će se račun polagati.

27. Mi nismo uzalud stvorili nebo i Zemlju i o­no što je između njih; tako misle nevjernici, pa teško nevjernicima kad budu u vatri!

28. Zar ćemo postupiti s o­nima koji vjeruju i čine dobro kao s o­nima koji prave nered na Zemlji, ili, zar ćemo postupiti s o­nima koji se grijeha klone isto kao i s grješnicima?

29. Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi o­ni o riječima njezinim razmislili i da bi o­ni koji su razumom obdareni pouku primili.

30. Mi smo Davudu poklonili Sulejmana, divan je o­n rob bio, i mnogo se kajao!

31. Kad su jedne večeri preda nj bili izvedeni punokrvni konji koji su na tri noge stajali, a četvrtom jedva zemlju doticali,

32. o­n reče: “Umjesto da mislim na Gospodara svoga, ja pokazujem ljubav prema blagu!” – i o­ni se izgubiše iz vida.

33. “Vratite mi ih!” – i o­n ih poče gladiti po nogama i vratovima.

34. Mi smo Sulejmana u iskušenje doveli i njegovo bolesno tijelo na prijestolju zadržali, ali je poslije ozdravio.

35. “Gospodaru moj,” – rekao je – “oprosti mi i daruj mi vlast kakvu niko, osim mene, neće imati! Ti uistinu, bogato daruješ!”

36. I Mi smo dali da mu služe: vjetar – koji je prema zapovijedi njegovoj blago puhao o­namo kuda je o­n htio -

37. i šejtani, sve graditelji i gnjurci,

38. i drugi u bukagije okovani.

39. “Ovo je Naš dar, pa ti oslobodi ili zadrži, nečeš zbog toga odgovarati!”

40. o­n je, doista, blizak Nama i čeka ga krasno prebivalište.

41. I sjeti se roba Našeg Ejjuba kada je Gospodaru svome zavapio: “Šejtan me na zlo navraća i misli lažne mi uliva!”

42. “Udri nogom o zemlju – eto hladne vode za kupanje i piće!” -

43. i Mi smo mu iz milosti Naše čeljad njegovu darovali i još toliko uz njih, da bude pouka za o­ne koji imaju pameti -

44. “I uzmi rukom svojom snop i njime udari, samo zakletvu ne prekrši!” Mi smo znali da je o­n izdržljiv; divan je rob o­n bio i mnogo se kajao!*

45. I sjeti se robova Naših Ibrahima i Ishaka i Ja‘kuba, sve u vjeri čvrstih i dalekovidnih.

46. Mi ih posebno obdarismo vrlinom jednom: da im je uvijek bio na umu o­naj svijet;

47. i o­ni su, zaista, u Nas od o­nih odabranih dobrih ljudi.

48. I sjeti se Ismaila i Eljese‘a i Zulkifla, svi su o­ni bili dobri.

49. Ovo je lijep spomen! A o­ne koji se grijeha budu klonili čeka divno prebivalište:

50. edenski vrtovi, čije će kapije biti za njih otvorene,

51. u kojima će se odmarati, i raznovrsno voće i piće tražiti.

52. Pored njih biće hurije, istih godina, koje će preda se gledati.

53. “To je o­no što vam se obećava za Dan u kome će se račun polagati;

54. to će, doista, blagodat Naša biti, koja nikada neće prestajati!”

55. Eto toliko! A o­ne koji budu zlo činili čeka najgore prebivalište:

56. Džehennem, u kojem će gorjeti; a grozne li postelje!

57. Eto toliko! Pa neka okušaju vodu ključalu i kapljevinu smrdljivu

58. i druge slične ovima muke, mnogostruke.

59. “Ova gomila će zajedno s vama tiskajući se u Džehennem ući!” – “Ne bilo im prostrano! U vatri će o­ni, doista, gorjeti!”

60. “Vama ne bilo prostrano!” – reći će o­ni – “vi ste nam ovo pripremili, a grozna li boravišta!”

61. “Gospodaru naš,” – reći će – “udvostruči patnju u vatri o­nima koji su nam ovo priredili!”

62. I govoriće: “Zašto ne vidimo ljude koje smo u zle ubrajali

63. i koje smo ismijavali? Da nam se nisu iz vida izgubili?”

64. Istina je, sigurno, da će se stanovnici Džehennema među sobom raspravljati.

65. Reci: “Ja samo opominjem; nema boga osim Allaha, Jedinoga i Moćnog,

66. Gospodara nebesa i Zemlje i o­noga što je između njih, Silnoga, o­noga koji prašta,”

67. Reci: “Ovo je vijest velika,

68. a vi od nje glave okrećete.

69. Ja nisam ništa znao o melekima uzvišenim kada su se prepirali -

70. meni se objavljuje samo da jasno opominjem” -

71. i kad je melekima Gospodar tvoj rekao: “Stvoriću čovjeka od ilovače,

72. pa kad mu savršen oblik dam i život u nj udahnem, vi mu se poklonite!”

73. meleki su se, svi do posljednjeg, zajedno poklonili

74. osim Iblisa; o­n se uzoholio i postao nevjernik.

75. “O Iblisu!” – rekao je o­n – “šta te navelo da se ne pokloniš o­nome koga sam sobom stvorio? Jesi li se uzoholio ili misliš da si uzvišen?”

76. “Bolji sam od njega” – rekao je o­n – “mene si stvorio od vatre a njega od ilovače.”

77. “E, izlazi o­nda iz Dženneta! – reče o­n – “proklet da si!

78. Moje prokletstvo će te do Sudnjeg dana pratiti!”

79. “Gospodaru moj!” – reče o­n – “daj mi vremena do Dana kada će o­ni oživljeni biti!”

80. “Dajem ti” – reče o­n -

81.”do Dana već određenog.”

82. “E tako mi dostojanstva Tvoga,” – reče – “sigurno ću ih sve na stranputicu navesti,

83. osim Tvojih među njima robova iskrenih!”

84. “Istinom se kunem i istinu govorim” – reče Allah -

85. “sigurno ću sa svima, tobom i o­nima koji se budu poveli za tobom, Džehennem napuniti!”

86. Reci: “Ne tražim ja od vas za ovo nikakvu nagradu i ja nisam izvještačen,

87. Kur’an je doista svijetu cijelome opomena! -

88. i vi ćete uskoro saznati njegovu poruku!”

(Kur’an Časni)
#2
38. Surah Saad

In the Name of Allah, The Most Gracious, Most Merciful

1. Sad

[These letters (Sad etc.) are one of the miracles of the Qur'an and none but Allah (Alone) knows their meanings]. By the Qur'an full of reminding.

2. Nay, those who desbelieve are in false pride and opposition.

3. How many a generation We have destroyed before them, and they cried out when there was no longer time for escape!

4. And they (Arab pagans) wonder that a warner (Prophet Muhammad ) has come to them from among themselves! And the disbelievers say: "This (Prophet Muhammad ) is a sorcerer, a liar.

5. "Has he made the aliha (gods) (all) into One Ilah (God - Allah). Verily, this is a curious thing!"

6. And the leaders among them went about (saying): "Go on, and remain constant to your aliha (gods)! Verily, This is a thing designed (against you)!

7. "We have not heard (the like) of this among the people of these later days. This is nothing but an invention!

8. "Has the Reminder been sent down to him (alone) from among us?" Nay! but they are in doubt about My Reminder (this Qur'an)! Nay, but they have not tasted (My) Torment!

9. Or have they the treasures of the Mercy of your Lord, the All-Mighty, the Real Bestower?

10. Or is it that the dominion of the heavens and the earth and all that is between them is theirs? If so, let them ascend up with means (to the heavens)!

11. (As they denied Allah's Message) they will be a defeated host like the confederates of the old times (who were defeated).

12. Before them (were many who) belied Messengers, the people of Nuh (Noah); and 'Ad; and Fir'aun (Pharaoh) the man of stakes (with which he used to punish the people),

13. And Thamud, and the people of Lout (Lot), and the dwellers of the wood; such were the confederates.

14. Not one of them but belied the Messengers, therefore My Torment was justified,

15. And these only wait for a single Saihah [shout (i.e. the blowing of the Trumpet by the angel Israfil Sarafil)] there will be no pause or ending thereto [till everything will perish except Allah (the only God full of Majesty, Bounty and Honour)].

16. They say: "Our Lord! Hasten to us Qittana (i.e. our Record of good and bad deeds so that we see it) before the Day of Reckoning!"

17. Be patient (O Muhammad ) of what they say, and remember Our slave Dawud (David), endued with power. Verily, he was ever oft-returning in all matters and in repentance (toward Allah).

18. Verily, We made the mountains to glorify Our Praises with him [Dawud (David)] in the 'Ashi (i.e. after the mid-day till sunset) and Ishraq (i.e. after the sunrise till mid-day).

19. And (so did) the birds assembled: all with him [Dawud (David)] did turn (to Allah i.e. glorified His Praises).

20. We made his kingdom strong and gave him Al-Hikmah (Prophethood, etc.) and sound judgement in speech and decision.

21. And has the news of the litigants reached you? When they climbed over the wall into (his) Mihrab (a praying place or a private room,).

22. When they entered in upon Dawud (David), he was terrified of them, they said: "Fear not! (We are) two litigants, one of whom has wronged the other, therefore judge between us with truth, and treat us not with injustice, and guide us to the Right Way.

23. Verily, this my brother (in religion) has ninety nine ewes, while I have (only) one ewe, and he says: "Hand it over to me, and he overpowered me in speech."

24. [Dawud (David)] said (immediately without listening to the opponent): "He has wronged you in demanding your ewe in addition to his ewes. And, verily, many partners oppress one another, except those who believe and do righteous good deeds, and they are few." And Dawud (David) guessed that We have tried him and he sought Forgiveness of his Lord, and he fell down prostrate and turned (to Allah) in repentance.

25. So We forgave him that, and verily, for him is a near access to Us, and a good place of (final) return (Paradise).

26. O Dawud (David)! Verily! We have placed you as a successor on earth, so judge you between men in truth (and justice) and follow not your desire for it will mislead you from the Path of Allah. Verily! Those who wander astray from the Path of Allah (shall) have a severe torment, because they forgot the Day of Reckoning.

27. And We created not the heaven and the earth and all that is between them without purpose! That is the consideration of those who disbelieve! Then woe to those who disbelieve (in Islamic Monotheism) from the Fire!

28. Shall We treat those who believe (in the Oneness of Allah Islamic Monotheism) and do righteous good deeds, as Mufsidun (those who associate partners in worship with Allah and commit crimes) on earth? Or shall We treat the Muttaqun (pious - see V.2:2), as the Fujjar (criminals, disbelievers, wicked, etc)?

29. (This is) a Book (the Qur'an) which We have sent down to you, full of blessings that they may ponder over its Verses, and that men of understanding may remember.

30. And to Dawud (David) We gave Sulaiman (Solomon). How excellent (a) slave! Verily, he was ever oft-returning in repentance (to Us)!

31. When there were displayed before him, in the afternoon, well trained horses of the highest breed [for Jihad (holy fighting in Allah's Cause)].

32. And he said: "Alas! I did love the good (these horses) instead of remembering my Lord (in my 'Asr prayer)" till the time was over, and (the sun) had hidden in the veil (of night).

33. Then he said "Bring them (horses) back to me." Then he began to pass his hand over their legs and their necks (till the end of the display).

34. And, indeed We did try Sulaiman (Solomon) and We placed on his throne Jasadan (a devil, so he lost his kingdom for a while) but he did return (to his throne and kingdom by the Grace of Allah and he did return) to Allah with obedience and in repentance.

35. He said: "My Lord! Forgive me, and bestow upon me a kingdom such as shall not belong to any other after me: Verily, You are the Bestower."

36. So, We subjected to him the wind, it blew gently to his order whithersoever he willed,

37. And also the Shayatin (devils) from the jinns (including) every kind of builder and diver,

38. And also others bound in fetters.

39. [Saying of Allah to Sulaiman (Solomon)]: "This is Our gift, so spend you or withhold, no account will be asked."

40. And verily, he enjoyed a near access to Us, and a good final return (Paradise).

41. And remember Our slave Ayub (Job), when he invoked his Lord (saying): "Verily! Shaitan (Satan) has touched me with distress (by losing my health) and torment (by losing my wealth)!

42. (Allah said to him): "Strike the ground with your foot: This is a spring of water to wash in, cool and a (refreshing) drink."

43. And We gave him (back) his family, and along with them the like thereof, as a Mercy from Us, and a Reminder for those who understand.

44. "And take in your hand a bundle of thin grass and strike therewith (your wife), and break not your oath . Truly! We found him patient. How excellent (a) slave! Verily, he was ever oft-returning in repentance (to Us)!

45. And remember Our slaves, Ibrahim (Abraham), Ishaque (Isaac), and Ya'qub (Jacob), (all) owners of strength (in worshipping Us) and (also) of religious understanding.

46. Verily, We did choose them by granting them (a good thing, i.e.) the remembrance of the home [in the Hereafter and they used to make the people remember it, and also they used to invite the people to obey Allah and to do good deeds for the Hereafter].

47. And they are with Us, verily, of the chosen and the best!

48. And remember Isma'il (Ishmael), Al-Yasa'a (Elisha), and Dhul-Kifl (Isaiah), all are among the best.

49. This is a Reminder, and verily, for the Muttaqun (pious and righteous persons - see V.2:2) is a good final return (Paradise), -,

50. 'Adn (Edn) Paradise (everlasting Gardens), whose doors will be open for them, [It is said (in Tafsir At-Tabari, Part 23, Page 174) that one can speak to the doors, just one tells it to open and close, and it will open or close as it is ordered].

51. Therein they will recline; therein they will call for fruits in abundance and drinks;

52. And beside them will be chaste females (virgins) restraining their glances only for their husbands, (and) of equal ages.

53. This it is what you (Al-Muttaqun - the pious) are promised for the Day of Reckoning!

54. (It will be said to them)! Verily, this is Our Provision which will never finish;

55. This is so! And for the Taghun (transgressors, disobedient to Allah and His Messenger - disbelievers in the Oneness of Allah, criminals, etc.), will be an evil final return (Fire),

56. Hell! Where they will burn, and worst (indeed) is that place to rest!

57. This is so! Then let them taste it, a boiling fluid and dirty wound discharges.

58. And other torments of similar kind, all together!

59. This is a troop entering with you (in Hell), no welcome for them! Verily, they shall burn in the Fire!

60. (The followers of the misleaders will say): "Nay, you (too)! No welcome for you! It is you (misleaders) who brought this upon us (because you misled us in the world), so evil is this place to stay in!"

61. They will say: "Our Lord! Whoever brought this upon us, add to him a double torment in the Fire!"

62. And they will say: "What is the matter with us that we see not men whom we used to count among the bad ones?"

63. Did we take them as an object of mockery, or have (our) eyes failed to perceive them?"

64. Verily, that is the very truth, the mutual dispute of the people of the Fire!

65. Say (O Muhammad ): "I am only a warner and there is no Ilah (God) except Allah (none has the right to be worshipped but Allah) the One, the Irresistible,

66. "The Lord of the heavens and the earth and all that is between them, the All-Mighty, the Oft-Forgiving."

67. Say: "That (this Qur'an) is a great news,

68. "From which you turn away!

69. "I had no knowledge of the chiefs (angels) on high when they were disputing and discussing (about the creation of Adam).

70. "Only this has been inspired to me, that I am a plain warner."

71. (Remember) when your Lord said to the angels: "Truly, I am going to create man from clay".

72. So when I have fashioned him and breathed into him (his) soul created by Me, then you fall down prostrate to him."

73. So the angels prostrated themselves, all of them:

74. Except Iblis (Satan) he was proud and was one of the disbelievers.

75. (Allah) said: "O Iblis (Satan)! What prevents you from prostrating yourself to one whom I have created with Both My Hands. Are you too proud (to fall prostrate to Adam) or are you one of the high exalted?"

76. [Iblis (Satan)] said: "I am better than he, You created me from fire, and You created him from clay."

77. (Allah) said: "Then get out from here, for verily, you are outcast.

78. "And verily!, My Curse is on you till the Day of Recompense."

79. [Iblis (Satan)] said: "My Lord! Give me then respite till the Day the (dead) are resurrected."

80. (Allah) said: "Verily! You are of those allowed respite

81. "Till the Day of the time appointed."

82. [Iblis (Satan)] said: "By Your Might, then I will surely mislead them all,

83. "Except Your chosen slaves amongst them (faithful, obedient, true believers of Islamic Monotheism)."

84. (Allah) said: "The Truth is, and the Truth I say,

85. That I will fill Hell with you [Iblis (Satan)] and those of them (mankind) that follow you, together."

86. Say (O Muhammad ): "No wage do I ask of you for this (the Qur'an), nor am I one of the Mutakallifun (those who pretend and fabricate things which do not exist).

87. "It (this Qur'an) is only a Reminder for all the 'Alamin (mankind and jinns).

88. "And you shall certainly know the truth of it after a while."


Skoči na Forum: