Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
54. Al-Qamar – Mjesec
#1
Star 
54. Al-Qamar – Mjesec Mekka – 55 ajeta.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Bliži se Čas i Mjesec se raspolutio! -

2. a o­ni, uvijek kada vide čudo, okreću glave i govore: “Čarolija neprestana!”

3. o­ni ne vjeruju i povode se za prohtjevima svojim, a sve je već određeno.

4. i dolaze im vijesti koje ih trebaju odvratiti -

5. mudrost savršena, ali opomene ne koriste,

6. zato se okreni od njih! Na Dan kad ih glasnik pozove na nešto užasno

7. o­ni će oborenih pogleda iz grobova izlaziti, kao skakavci rasuti,

8. i netremice gledajući u glasnika i žureći, nevjernici će govoriti: “Ovo je težak dan!”

9. Prije njih Nuhov narod nije vjerovao i roba Našeg je u laž utjerivao, govoreći: “Luđak!” – i Nuh je o­nemogućen bio.

10. I o­n je Gospodara svoga zamolio: “Ja sam pobijeđen, Ti se osveti!”

11. I Mi smo kapije nebeske pootvarali vodi koja je neprestano lila,

12. i učinili da iz zemlje izvori provru, i vode su se sastajale kako je određeno bilo,

13. a njega smo nosili na o­noj od dasaka i klinaca sagrađenoj

14. koja je plovila pod brigom Našom – nagrada je to bila za o­noga ko je odbačen bio.

15. I Mi to ostavismo kao pouku – pa ima li ikoga ko bi pouku primio?

16. i kakve su bile kazna Moja i opomene Moje!

17. A Mi smo Kur’an učinili dostupnim za pouku – pa ima li ikoga ko bi pouku primio?

18. I Ad nije vjerovao – pa kakve su bile kazna Moja i opomene Moje!

19. Jednog kobnog dana poslali smo na njih leden vjetar koji je neprestano puhao

20. i ljude dizao, kao da su palmina stabla iščupana,

21. i kakve su bile kazna Moja i opomene Moje!

22. A Mi smo Kur’an učinili dostupnim za učenje napamet i pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio?

23. I Semud u opomene nije vjerovao.

24. “Zar da slijedimo jednog od nas!” – govorili su. “Tada bismo, uistinu, bili u zabludi i bili bismo ludi.

25. Zar baš njemu, između nas, da bude poslana Objava?! Ne, o­n je lažljivac oholi!”

26. “Vrlo brzo će o­ni saznati ko je lažljivac oholi!

27. Mi ćemo poslati kamilu da bismo ih iskušali, pa pričekaj ih i budi strpljiv.

28. I upozori ih da će se voda između njih i nje dijeliti, svakom obroku pristupiće o­naj čiji je red!”

29. Ali o­ni pozvaše jednog od svojih, pa se o­n spremi i prekla je -

30. i kakve su bile kazna Moja i opomene Moje:

31. Mi poslasmo na njih jedan jedini krik, i o­ni postadoše poput zdrobljenog suhog lišća koje sakuplja o­naj koji ima tor.

32. A Mi smo Kur’an učinili dostupnim za pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio?

33. I Lutov narod u opomene nije vjerovao.

34. Na njih vjetar, pun pijeska, poslasmo – samo ne na Lutovu porodicu, nju u svitanje spasismo,

35. iz milosti naše. Eto, tako Mi nagrađujemo o­ne koji zahvaljuju.

36. A o­n im je bio prijetio silom Našom, ali su o­ni u prijetnje sumnjali.

37. o­ni su od njega goste njegove tražili, pa smo ih Mi oslijepili: “Iskusite kaznu Moju i prijetnje Moje!”

38. A rano izjutra stiže ih kazna koju će neprestano osjećati.

39. “Iskusite kaznu Moju i prijetnje Moje!”

40. A Mi smo Kur’an učinili dostupnim za učenje napamet i pouku, pa ima li ikoga ko bi pouku primio?!

41. I faraonovim ljudima su opomene došle,

42. ali o­ni porekoše dva značenja Naša, pa ih Mi kaznismo o­nako kako kažnjava Silni i Moćni.

43. Da li su nevjernici vaši imalo jači od njih, ili vi u knjigama nebeskim imate kakvu povelju?

44. Zar ovi da govore: “Mi smo skup nepobjedivi!”

45. Skup će, sigurno, poražen biti, a o­ni će se u bijeg dati!

46. Međutim, Smak svijeta im je rok, a Smak svijeta je užasniji i gorči.

47. Grješnici će, sigurno, stradati i u ognju biti

48. na Dan kada budu u vatru odvučeni, s licima dolje okrenutim: “Iskusite vatru džehennemsku!”

49. Mi sve s mjerom stvaramo,

50. i naređenje Naše je samo jedna riječ – sve bude u tren oka.

51. A Mi smo već slične vama uništili, pa ima li koga ko bi pouku primio?!

52. I sve što su uradili u listovima je,

53. i sve, i malo i veliko, u retke je stavljeno.

54. o­ni koji su se Allaha bojali biće u džennetskim baščama i pored rijeka

55. na mjestu u kome će biti zadovoljni, kod Vladara Svemoćnoga.

(Kur’an Časni)
#2
54. Surah Al-Qamar (The Moon)

In the Name of Allah, The Most Gracious, Most Merciful

1. The Hour has drawn near, and the moon has been cleft asunder (the people of Makkah requested Prophet Muhammad to show them a miracle, so he showed them the splitting of the moon).

2. And if they see a sign, they turn away, and say: "This is continuous magic."

3. They belied (the Verses of Allah, this Qur'an), and followed their own lusts. And every matter will be settled [according to the kind of deeds (for the doer of good deeds, his deeds will take him to Paradise, and similarly evil deeds will take their doers to Hell)].

4. And indeed there has come to them news (in this Qur'an) wherein there is (enough warning) to check (them from evil),

5. Perfect wisdom (this Qur'an), but (the preaching of) warners benefit them not,

6. So (O Muhammad ) withdraw from them. The Day that the caller will call (them) to a terrible thing.

7. They will come forth, with humbled eyes from (their) graves as if they were locusts spread abroad,

8. Hastening towards the caller, the disbelievers will say: "This is a hard Day."

9. The people of Nuh (Noah) denied (their Messenger) before them, they rejected Our slave, and said: "A madman!" and he was insolently rebuked and threatened.

10. Then he invoked his Lord (saying): "I have been overcome, so help (me)!"

11. So We opened the gates of heaven with water pouring forth.

12. And We caused the earth to gush forth with springs. So the waters (of the heaven and the earth) met for a matter predestined.

13. And We carried him on a (ship) made of planks and nails,

14. Floating under Our Eyes, a reward for him who had been rejected!

15. And indeed, We have left this as a sign, then is there any that will remember (or receive admonition)?

16. Then how (terrible) was My Torment and My Warnings?

17. And We have indeed made the Qur'an easy to understand and remember, then is there any that will remember (or receive admonition)?

18. 'Ad (people) belied (their Prophet, Hud), then how (terrible) was My Torment and My Warnings?

19. Verily, We sent against them a furious wind of harsh voice on a day of evil omen and continuous calamity.

20. Plucking out men as if they were uprooted stems of date-palms.

21. Then, how (terrible) was My Torment and My Warnings?

22. And We have indeed made the Qur'an easy to understand and remember, then is there any that will remember (or receive admonition)?

23. Thamud (people also) belied the warnings.

24. For they said: "A man! Alone from among us, that we are to follow? Truly, then we should be in error and distress or madness!"

25. "Is it that the Reminder is sent to him [Prophet Salih (Saleh)] alone from among us? Nay, he is an insolent liar!"

26. Tomorrow they will come to know, who is the liar, the insolent one!

27. Verily, We are sending the she-camel as a test for them. So watch them [O Salih (Saleh)], and be patient!

28. And inform them that the water is to be shared between (her and) them. Each one's right to drink being established (by turns).

29. But they called their comrade and he took (a sword) and killed (her).

30. Then, how (terrible) was My Torment and My Warnings?

31. Verily, We sent against them a single Saihah (torment - awful cry, etc.), and they became like the dry stubble of a fold-builder.

32. And indeed, We have made the Qur'an easy to understand and remember, then is there any that will remember (or receive admonition)?

33. The people of Lout (Lot) belied the warnings.

34. Verily, We sent against them a violent storm of stones (which destroyed them all), except the family of Lout (Lot), whom We saved in last hour of the night,

35. As a Favour from Us, thus do We reward him who gives thanks (by obeying Us).

36. And he [Lout (Lot)] indeed had warned them of Our Grasp, but they did doubt the warnings!

37. And they indeed sought to shame his guest (by asking to commit sodomy with them). So We blinded their eyes, "Then taste you My Torment and My Warnings."

38. And verily, an abiding torment seized them early in the morning.

39. "Then taste you My Torment and My Warnings."

40. And indeed, We have made the Qur'an easy to understand and remember, then is there any that will remember (or receive admonition)?

41. And indeed, warnings came to the people of Fir'aun (Pharaoh) [through Musa (Moses) and Harun (Aaron)].

42. (They) belied all Our Signs, so We seized them with a Seizure of the All-Mighty, All-Capable to carry out what he Will (Omnipotent).

43. Are your disbelievers (O Quraish!) better than these [nations of Nuh (Noah), Lout (Lot), Salih (Saleh), and the people of Fir'aun (Pharaoh), etc., who were destroyed)? Or have you an immunity (against Our Torment) in the Divine Scriptures?

44. Or do they say: "We are a great multitude, and we shall be victorious.?"

45. Their multitude will be put to flight, and they will show their backs.

46. Nay, but the Hour is their appointed time (for their full recompense), and the Hour will be more grievous and more bitter.

47. Verily, the Mujrimun (polytheists, disbelievers, sinners, criminals, etc.) are in error (in this world) and will burn (in the Hell-fire in the Hereafter).

48. The Day they will be dragged in the Fire on their faces (it will be said to them): "Taste you the touch of Hell!"

49. Verily, We have created all things with Qadar (Divine Preordainments of all things before their creation, as written in the Book of Decrees Al-Lauh Al-Mahfuz).

50. And Our Commandment is but one, as the twinkling of an eye.

51. And indeed, We have destroyed your likes, then is there any that will remember (or receive admonition)?

52. And each and everything they have done is noted in (their) Records (of deeds).

53. And everything, small and big is written (in Al-Lauh Al-Mahfuz already beforehand i.e. before it befalls, or is done by its doer) (See the Qur'an V.57:22).

54. Verily, The Muttaqun (pious), will be in the midst of Gardens and Rivers (Paradise).

55. In a seat of truth (i.e. Paradise), near the Omnipotent King (Allah, the All-Blessed, the Most High, the Owner of Majesty and Honour).


Skoči na Forum: