Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Je Jezus Božji sin?
#1
Rainbow 
Ali je vera v Jezusa (mir z njim) kot Božjega sina res smiselna?

Kaj natančno pomeni ‘Božji sin’?

Ali resnično Božje odrešenje res lahko pride preko kaznovanje nekoga drugega, ki je nedolžen teh zločinov, kot da bi bil kriv?

Ali Bog potrebuje nekoga, da trpi hudo kazen, kljub njegovem vsakodnevnem trudu?

Ali je Jezus (mir z njim) ljudem naročil, naj ga vzamejo za Boga ali da naj ga častijo?

Poiščimo odgovore na ta in druga pomembna vprašanja o naravi Jezusa v krščanstvu in islamu.
Pogled v Spise

Za začetek naredimo vzorčno primerjavo naukov Svetih knjig Vsemogočnega Boga.Kur’an

Reci: “O, sužnji Moji, ki ste pretirano grešili nad seboj, ne obupajte nad Allahovo milostjo. Resnično Allah odpušča vse grehe. On je zares Tisti, Ki odpušča, in je Najbolj Usmiljeni. [Plemeniti Kur’an 39:53]

In kdor stori kaj slabega ali samemu sebi stori krivico in nato poišče odpuščanje od Allaha, bo našel Allaha, da Največ odpušča in da je Najbolj Usmiljen. [Plemeniti Kur’an 4:110]

O, ljudje, častite vašega Gospodarja, ki je ustvaril vas in tiste pred vami, da bi lahko bili bogaboječi. [Plemeniti Kur’an 2:21]“Ne boš našel ljudi, ki verujejo v Allaha in v Poslednji dan, da bi izkazovali ljubezen tistemu, ki nasprotuje Allahu in Njegovemu Poslancu, četudi bi bili to njihovi očetje ali njihovi sinovi ali njihovi bratje ali njihovi rojaki. Takim je Allah vsadil v srca vero in jih podprl s svetlobo in sprejel jih bo v rajske vrtove, skozi katere tečejo reke, in v njih bodo ostali večno. Allah bo zadovoljen z njimi in oni bodo zadovoljni z Njim. Ti so Allahovi zavezniki, in Allahovi zavezniki bodo resnično uspeli! [Plemeniti Kur’an 58:22]
Nova zaveza

“Kaj mi praviš, da sem dober?! Nihče ni dober razen enega, Boga! [Marko 10:18]

“Ne mislite, da sem prišel razvezat postavo ali preroke; ne razvezat, temveč dopolnit sem jih prišel. Resnično, povem vam: Dokler ne preideta nebo in zemlja, ne bo prešla niti ena črka ali ena črtica postave, dokler se vse ne zgodi. Kdor bo torej kršil eno od teh, pa čeprav najmanjših zapovedi in bo tako ljudi učil, bo najmanjši v nebeškem kraljestvu. Kdor pa jih bo izpolnjeval in učil, bo imenovan velik v nebeškem kraljestvu.” [Matej 5:17-19]

“Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi: ‘Gospod, Gospod,’ ampak kdor uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih. Veliko mi jih bo reklo tisti dan: ‘Gospod, Gospod, ali nismo v tvojem imenu prerokovali in v tvojem imenu izganjali demonov in v tvojem imenu storili veliko mogočnih del?’ In takrat jim bom naznanil: ‘Nikoli vas nisem poznal. Pojdite proč od mene, kateri ravnate nepostavno!'”

Nekateri voditelji so trdili, da se to verjetno nanaša na mormone ali na nekoga drugega. Naj vas ne skrbi.

Ta bo velik in se bo imenoval Sin Najvišjega. Gospod Bog mu bo dal prestol njegovega očeta Davida in kraljeval bo v Jakobovi hiši vekomaj..” [Luka 1:32]

“Enóš je bil Setov sin, ta Adamov, Adam pa Božji. [Luka 3:38]

Opomba: Adam, ne Jezus, je v tem Jezusovem rodovniku naveden kot Božji sin.

Kasneje duhovniki sprašujejo Jezusa (mir z njim), če on trdi, da je Božji sin. Ta jim pove, da so to le njihove trditve.

“Vi pravite, da sem.”

Janezov evangelij se največkrat sklicuje na ‘božjega sina’.

Jezus govori v tretji osebi o ‘Božjemu sinu v [Janez 3:17 – Janez 5:24 – Janez 11: 4 – Janez 11:27]

Marta, ena od sledilcev, kliče Jezusa (mir z njim) Mesija, Božji sin.

“Jezus Mesija, Božji Sin.” [Janez 20:31]

Toda noben verz ne daje jasne izjave: “Jezus je Božji sin in kot tak je Bog ali je božanski.”
Kur’an

O, pripadniki Knjige! Ne pretiravajte ali popuščajte v vaši veri in ne govorite o Allahu ničesar, razen resnice. Mesija, Jezus, Marijin sin, je le Allahov Poslanec in njegova beseda, ki jo je poslal Mariji, in od njega (vdihnjena) duša. Zato verujte v Allaha in njegove poslance. In ne recite: “Trije (so).” Prenehajte, bolje je tako za vas. Resnično, Allah je le en Bog. Vzvišen je On (nad tem), da bi imel otroka. Pripada mu vse, kar je v nebesih, in vse, kar je na Zemlji, in Allah je zadosten Zaščitnik. [Plemeniti Kur’an 4:171]

Opazite v Bibliji pogosto povezavo med statusom Jezusa kot Mesije in njem kot Božjim sinom.

Izraz ‘Božji sin’ sam po sebi ne more biti dovolj, da bi o Jezusu (mir z njim) trdili karkoli edinstvenega, saj se ta izraz uporablja za številne ljudi, ki so omenjeni v Stari in Novi zavezi.

Glej zgoraj [Luka 3:38]

Tudi v [Izaija 63:8] se omenja celotno Izraelovo hišo kot Božje sine.

Pavel pripoveduje o tistih, ki jih vodi Duh:

“kajti vsi, ki se dajo voditi Božjemu Duhu, so Božji sinovi.” [Rimljanom 8:14]

Beseda ‘Mesija’ je tista, za katero se zdi, da zastopa status osebe, prihod katere se napoveduje in katera bo vodila ljudi do zmage nad tem svetom.

Oxfordski spremljevalec Biblije pravi, da so judi pred Jezusom (mir z njim) upali na napovedanega vladarja, ki bo kraljeval z večno pravičnostjo, mirom in varnostjo za “sinove Izraelove.”
Odgovori
#2
Stara zaveza

“Mladika požene iz Jesejeve korenike, poganjek obrodi iz njegove korenine. Na njem bo počival GospodOV duh: duh modrosti in razumnosti, duh svéta in moči, duh spoznanja in strahu Gospodovega.” [Izaija 11:1-2]

“Glej, pridejo dnevi, govori Gospod, ko izpolnim obljubo, ki sem jo dal Izraelovi in Judovi hiši. Tiste dni in tisti čas storim, da požene Davidu mladika pravičnosti; delala bo prav in pravično v deželi. Tiste dni bo Juda rešen in Jeruzalem bo prebival na varnem. Takole pa jo bodo imenovali: “Gospod, naša pravičnost.” Kajti tako govori Gospod: Ne bo odstranjen nobeden izmed Davidovih mož, ki bodo sedeli na prestolu Izraelove hiše. Tudi izmed levitskih duhovnikov ne bo nobeden odstranjen izpred mojega obličja, da ne bi daroval žgalne daritve, zažigal jedilne daritve in vse dni opravljal klavne daritve.” [Jeremija 33:14-18]

“Moj služabnik David bo kralj nad njimi; vsi bodo imeli enega pastirja. Po mojih odlokih se bodo ravnali in mojih zakonov se bodo držali in jih izpolnjevali. 25 Prebivali bodo v deželi, ki sem jo dal svojemu služabniku Jakobu in so v njej prebivali njihovi očetje. Prebivali bodo v njej sami, njihovi otroci in otroci njihovih otrok na veke; moj služabnik David bo njihov knez na veke. 26 Z njimi bom sklenil zavezo miru: to bo večna zaveza z njimi. Utrdil jih bom in jih namnožil ter postavil svoje svetišče v njihovi sredi na veke. 27 Moje prebivališče bo pri njih, njihov Bog bom in oni bodo moje ljudstvo. 28 Tedaj bodo narodi spoznali, da jaz, Gospod, posvečujem Izraela, ko bo moje svetišče med njimi na veke.” [Ezekiel 37:24-28]

“Ne bo se umaknilo žezlo od Juda, ne vladarska palica izmed njegovih nog, dokler ne pride tisti, ki mu pripada, in njemu bodo ljudstva pokorna.” [Geneza 49:10]

“Vidim ga, pa ne sedaj, gledam ga, pa ne blizu. Zvezda vzhaja iz Jakoba in žezlo se vzdiguje iz Izraela, strl bo senca Moábcev
in lobanjo vsem Setovim sinovom. Edóm postane last drugega, Seír bo last svojih sovragov, Izrael pa pridobiva moč. Nekdo iz Jakoba bo zavladal in uničil preživele iz mesta.” [Numeri 24:17-19]
Bog se je utelesil? NE TUKAJ
Biblija

Prerok Natan (Salomonov sin) je rekel:

“Ko se ti dopolnijo dnevi in boš legel k svojim očetom, bom povzdignil tvojega potomca, ki bo izšel iz tvojega telesa, in bom utrdil njegovo kraljestvo. 13 Ta bo sezidal hišo mojemu imenu in prestol njegovega kraljestva bom utrdil na veke. 14 Jaz mu bom oče in on mi bo sin.”

(Nova zaveza, Pismo Hebrejcem se ustavi tu)

Samuel nadaljuje:

“Če se pregreši, ga bom kaznoval s človeško šibo in z udarci človeških sinov. A svoje milosti mu ne bom odtegnil, kakor sem jo odtegnil Savlu, ki sem ga odstranil pred teboj.” [2 Samuel 7:12-15]

“Ti si moj sin, danes sem te rodil.” [Hebrejcem 1:5]

Ali to podpira primer nauka, da je Jezus (mir z njim) “rojeni sin Božji”?
Stara zaveza

David navaja, kaj je Bog rekel glede Davidovega odnosa do Boga.

Razglasil bom GospodOV zakon. Rekel mi je: “Ti si moj sin, danes sem te rodil.” [Psalmi 2:7]

Opomba: Nova mednarodna različica pravi, da bi lahko verz prevedli v slovenščino ali grščino bodisi kot “postal tvoj Oče” ali kot “rodil sem te”
Nova zaveza

“..imenovan bo Božji Sin.” [Luka 1:35]

Opomba: Ta trditev ne navaja, da on “je” sin, temveč, da bo “imenovan” božji sin.

Ali pa je bil on “tisti maziljen, da prinaša blagovest ubogim,” katerega je napovedal Izaija in Mesija, ki ga je razglasil Gabrijel, sledilci Jezusa (mir z njim), Jezus sam in preostanek Nove zaveze, očitno ni bil Bog.
Nova zaveza

“Resnično, resnično, povem vam: Preden se je Abraham rodil, jaz sem.” [Janez 8:58]

“Jaz sem” je izraz, ki se uporablja za identifikacijo Boga Mojzesu (mir z njim).
Nova zaveza

“Bog je namreč svet tako vzljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje.” [Janez 3:16]

To v resnici ne opredeljuje Jezusa (mir z njim) kot Boga ali Mesijo ali preroka.

Opomba: Ta verz je bil pravzaprav v 4. stoletju spremenjen, in sicer ga je spremenil Hieronim.

Arij (zgodnja zgodovina cerkve) priljubljen voditelj iz Aleksandrije v Egiptu je se ni strinjal, da je bil Jezus (mir z njim) ustvarjen in ne spočet. Obtožen je bil krivoverstva, Cerkev pa je na grozen način zatirala njegove sledilce.

Potem, ko so bile stvari odločene in potrjene v Nicejskem koncilu leta 325 v prizadevanju za utrditev obeh prepričanj, je Hieronim spremenil prvotno različico Janezovega evangelija 3:16, tako da je spremenil besedo momonogenes (edinstveno) in nadomestil z besedo ingenious, kar pomeni “edini rojen”.

Katere druge interpretacije si je zgodnja cerkev še izmislila, da bi upravičila svoje trditve o božanski naravi Jezusa (mir z njim)?

Dobro vprašanje.
Odgovori
#3
Nova zaveza

“če pa jih opravljam, verjemite delom, če že ne verjamete meni, da boste spoznali in spoznavali, da je Oče v meni in jaz v Očetu.” [Janez 10:38]

“Mar ne veruješ, da sem jaz v Očetu in Oče v meni? Besed, ki vam jih govorim, ne govorim sam od sebe; ampak Oče, ki ostaja v meni, opravlja svoja dela.” [Janez 14:10]

Toda nadaljnjo branje v tem istem poglavju:

“Tisti dan boste spoznali, da sem jaz v Očetu in vi v meni in jaz v vas.” [Janez 14:20]

Kako torej živi v svojih učencih in kako oni živijo v njem? In če je temu tako, ali so tudi oni Božji sinovi ali bogovi?

Še eno dobro vprašanje.

“V tistem pa, ki se drži njegove besede, je Božja ljubezen resnično postala popolna. Po tem spoznavamo, da smo v njem. Kdor pravi, da ostaja v njem, je dolžan tudi sam živeti tako, kakor je živel on.” [1 Janez 2:5-6]

(To je epistol (pismo). Ki ga je napisal drugi Janez, ne Janez, ki je napisal evangelij, niti Janez Krstnik)

Opomba: To kaže, da živeti v Bogu pomeni uboganje Božjih zapovedi in sledenje Jezusovi poti (mir z njim)

Dvakrat v Novi zavezi, Jezus (mir z njim) svojim sledilcem pove, kako naj molijo, rekoč: “Ko molite, recite…”
In besede so zelo jasne, “Zgôdi se tvoja volja
kakor v nebesih tako na zemlji”
Biblija

“In jaz sem jim dal veličastvo, ki si ga dal meni, da bi bili eno, kakor sva midva eno: jaz v njih in ti v meni, da bi bili popolnoma eno. Naj svet spozna, da si me ti poslal in da si jih ljubil, kakor si ljubil mene.” [Janez 17:22-23]

Beseda, uporabljena v poglavjih 10 in 17 za enotnost ali eno je bila ista, in sicer ‘heis’, ki pomeni številka ena. Obstaja druga beseda, in sicer ‘hen’, ki pomeni enotnost bistva. Vendar besede ‘hen’ ni nikjer v teh poglavjih.

Opomba: Zaključek je, da je to Jezusova molitev Bogu, da bi vsi njegovi sledilci imeli enak odnos, kot ga je imel on (Jezus).

Razumevanje pomena besede ‘ena’ pomeni razumevanje rabe te besede. Na primer moški in ženska postaneta ‘eno’, ko se poročita ali nekdo lahko reče, smo eno v neki odločitvi.

Jezus (mir z njim) naj bi rekel: “Če ste me videli, ste videli Očeta.” V delu Biblije najdemo verz, v katerem Jezus pripoveduje svojim učencem, če so sprejeli majhnega otroka, potem so oni sprejeti tudi Jezusa. Seveda s tem ni mislil, da je otrok Bog ali da je on bil otrok.

Kristjani so zgodaj v svojem življenju učeni, da tisti, ki dela dobre stvari in služi ljudem, dejansko omogoča drugim, da vidijo Jezusa v njem.
Odgovori
#4
Zakaj se držimo doktrine tako strogo, kljub temu, da se zavedamo nekaterih napačnih in lažnih naukov?

Še eno dobro vprašanje.

Biblija jasno uči, da je Jezus moški rojen iz ženske brez očeta, okrepljen z Svetim Duhom (Gabrijelom), ki ga je Bog poslal, da bi Izraelove otroke naučil pravega pomena vere in pravilnih dejanj (Zapovedi), katere bo Bog sprejel od njih in kot tako, njihovo pot do odrešenja.

Še enkrat:
Biblija

V začetku je bila Beseda in Beseda je bila pri Bogu in Beseda je bila Bog.[Janez 1:1]

Jezus (mir z njim) je bil sama “Božja beseda”
Kur’an

O, pripadniki Knjige! Ne pretiravajte ali popuščajte v vaši veri in ne govorite o Allahu ničesar, razen resnice. Mesija, Jezus, Marijin sin, je le Allahov Poslanec in njegova beseda, ki jo je poslal Mariji, in od njega (vdihnjena) duša. Zato verujte v Allaha in njegove poslance. In ne recite: “Trije (so).” Prenehajte, bolje je tako za vas. [Plemeniti Kur’an 4:171]

Težko nam je priznati, da so nas številni ljudje, nekateri nam zelo blizu in dragi, toliko časa varali. Resnica je, da nam je nekdo lagal – namenoma.

Prav tako je težko pomisliti o posledicah izgube bere v nauk Cerkve iz strahu pred izgubo vere v Boga.

Vendar obstaja čudovito upanje, milost, usmiljenje in odrešenje za tiste, ki sledijo pravilnemu verovanju in izpolnijo zapovedi.
Modrost ali beseda?

Oxfordov spremljevalec Biblije

Besedi ‘modrost’ in ‘beseda’ sta bila sinonima (povsem enaki besedi) v času Jezusa v judovskih naukih.
Stara zaveza

“Gospod me je imel v začetku svojih poti, pred svojimi pradavnimi deli. Bila sem zasnovana od vekomaj, od začetka, preden je bila zemlja. Bila sem spočeta, ko še ni bilo pravodovja, ko še ni bilo zbiralnikov, polnih vodá. Preden so bile utrjene gore, pred hribi sem bila spočeta, ko še ni naredil zemlje in pokrajin, ne prvine prahu sveta. Ko je pripravljal nebo, sem bila tam, ko je zarisoval obzorje nad pravodovjem, ko je zgoraj krepil oblake in utrjeval zbiralnike pravodovja, ko je postavljal morju njegovo mejo,da vode ne prestopijo njegovega obrežja, ko je zarisoval temelje zemlje, sem kot njegov ljubljenček bila ob njem, se veselila dan za dnem,
se ves čas igrala pred njim. [Pregovori 8:22-30]

“Gospod je z modrostjo postavil zemljo,
z razumnostjo utrdil nebo, z njegovim nanjem se odpirajo pravodovja in oblaki spuščajo roso.” [Pregovori 3:19]
Apokrifni spisi (skriti spisi Sv. pisma)

Modrost I in Modrost II

Sirah (imenovan tudi Ecclesiasticus) je napisal Jezus (ben) Sirah, jeruzalemski Jud, 200 let pri Kristusom. Ti spisi so bili del Sv. Pisma vse do časa kalvinistov in protestantske reformacije (od tod beseda – protest).

Spisi, najdeni v Vadi Kumranu in Masadi, potrjujejo, da so bili vedno del starodavne različice Sv. pisma, a protestanti niso želeli imeti ničesar s tem.
Odgovori
#5
Modrost izjavlja:

“Modrost poveličuje sama sebe, sredi svojega ljudstva se hvali. V občestvu Najvišjega odpira svoja usta, pred njegovimi trumami se hvali:”Jaz sem izšla iz ust Najvišjega in kakor megla prekrila zemljo. Jaz sem na nebeških višavah postavila svoj šotor, moj prestol je stal na oblačnem stebru. Sama sem prehodila nebesni obok, sprehodila sem se po globinah brezen. Nad valove morja, nad vse kopno, nad vsa ljudstva in narode je segala moja oblast. Pri vseh teh sem iskala počitek,na čigavi dediščini bi se utaborila. Tedaj mi je zapovedal Stvarnik vsega, moj Stvarnik mi je odkazal prostor za šotor. Rekel je: ‘V Jakobu postavi svoj šotor, v Izraelu prevzemi svojo dediščino!’ Pred vekom, od začetka, me je ustvaril in na veke ne bom nehala biti. V svetem šotoru sem pred njim opravljala službo, potem sem se utrdila na gori Sion. Tako mi je dal, da počivam v ljubljenem mestu, v Jeruzalemu je moja oblast. V poveličanem ljudstvu sem se zakoreninila,
v Gospodovem deležu, v njegovi dediščini. [Sirah 24:1-12]

“Ona je namreč dih Božje moči, izžarevanje veličastva Vladarja vsega, zato se vanjo ne more prikrasti nič nečistega. Ona je odsev večne Luči, čisto ogledalo Božjega delovanja, podoba njegove dobrote. Čeprav je sama, zmore vse, ostaja v sebi, a obnavlja vse reči. In ko od roda do roda prehaja v svete duše, jih oblikuje v Božje prijatelje in preroke. [Knjiga modrosti 7:25-27]

Ali je začetek Janezovega evangelija nakazuje, da je Janez verjel, da je Bog poslal Duha k Jezusu, da je bil Dud Modrosti, Duh prerokbe, poslan vsem prerokom z enakimi zapovedmi in modrostjo?

Ali je Duh modrosti z Bogom od začetka stvarstva? Ali je bil morda Duh ‘Božja beseda’, ki je bila izrečena ali vdihnjena od Boga na začetku in se nato nadaljevala skupaj z Bogom v preostalem stvarstvu.
Biblijska apokrifa

“poučila pa me je modrost, umetnica vsega.” [Knjiga modrosti 7:21]

Ali je lahko Duh modrosti Sveti Duh, ki je Mariji oznanil otroka? In isti Sveti Duh, ki se je spustil nanj pri krstu?
Biblija

“In Janez je izpričal:’Videl sem Duha, ki se je spuščal z neba kakor golob in ostal nad njim. In jaz ga nisem poznal’; tisti, ki me je poslal krščevat v vodi, mi je rekel: ‘Na kogar boš videl prihajati Duha in ostati nad njim, tisti krščuje v Svetem Duhu.” [Janez 1:32]

Vse to brez dvoma potrjuje, da so bili pisci Stare in Nove zaveze zagotovo na preži za Mesijo ali izbranim voditeljem poti do odrešenja v tem in naslednjim življenjem.

Beseda v hebrejščini za ’tistega, ki je izbran’ ali ’tisti, ki je maziljen’ je Mesija. Beseda v koinski grščini za Mesijo je Christos (katera je postala Kristus). Beseda v arabščini zanjo pa je Masih.

Je Jezus (mir z njim) prosil ljudi naj molijo k njemu ali molijo z njim k Bogu, kateri ga je poslal?

Je Jezus (mir z njim) trdil, da je Bog?

Ali lahko izraz ‘Božji sin’ v slovenščini res predstavlja pomen, ki so ga nameravali pisci Svetega pisma?
Zaključek

S sočutjem in modrostjo v naših srcih naredimo primerjavo. Kateri od dveh konceptov je najbolj smiseln, med islamom in krščanstvom, ko govorimo o Jezusu?

Naredimo primerjavo med obema in poglejmo, kaj na govorita naša modrost in zdrav razum:

Pa naukih iz Kur’ana in zadnjega poslanca (preroka) Muhammada (naj bo mir in blagoslov z njim) je bil Jezus, Marijin sin napovedan in prišel na Zemljo kot novorojenec iz matere in brez očeta. Opravljal je neverjetne čudeže z dovoljenjem Allaha; celo obudil mrtve. Svojim sledilcem je izkazal najlepše vedenje in poslušnost Božjih zapovedi. In kot potrjuje Sveto pismo je osebno molil in prosil Boga, naj ga reši usode križa.

Sveto pismo navaja, da so Jezusove molitve v Getsemaniju ostale brez odgovora, čeprav je v solzah bedel vso noč in prosil Boga: “Če hočeš, daj, da gre ta kelih mimo mene, toda ne moja volja, ampak tvoja naj se zgodi.”

Vendar po naukih Kur’ana je Vsemogočni Bog odgovoril na njegove molitve. Ni šel na križ, ampak je bila njegova podobnost dana nekomu drugemu, ki je šel na križ in Vsemogočni Bog je storil, da je bil Jezus (mir z njim) rešen in zaščiten. On je pri Bogu in se bo vrnil v Zadnjih dneh in vodil prave vernike k zmagi nad zlom.

Nekateri so celo ugibali, da je bil tisti na križu Juda Iškarijot, ki je Jezusa in njegove učence izdal za trideset srebrnikov.
Odgovori


Skoči na Forum: