Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
97. Al-Qadr – Noć Kadr
#1
Star 
97. Al-Qadr – Noć Kadr Mekka – 5 ajeta.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Mi smo ga počeli objavljivati u Noći Kadr

2. a šta ti misliš šta je Noć Kadr?

3. Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci

4. meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake,

5. sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.

(Kur’an Časni)

#2
97. Surah Al-Qadr (The Night of Decree)

In the Name of Allah, The Most Gracious, Most Merciful

1. Verily! We have sent it (this Qur'an) down in the night of Al-Qadr (Decree)

2. And what will make you know what the night of Al-Qadr (Decree) is?

3. The night of Al-Qadr (Decree) is better than a thousand months (i.e. worshipping Allah in that night is better than worshipping Him a thousand months, i.e. 83 years and 4 months).

4. Therein descend the angels and the Ruh [Jibrael (Gabriel)] by Allah's Permission with all Decrees,

5. Peace! (All that night, there is Peace and Goodness from Allah to His believing slaves) until the appearance of dawn.
#3
97. Sura Al-Qadr (Noč odloka)

V imenu Allaha, najbolj usmiljenega, najbolj usmiljenega

1. Resnično! Poslali smo ga (ta Kur'an) v noči Al-Kadra (Odlok)

2. In po čem boste vedeli, kaj je noč Al-Kadr (odlok)?

3. Noč Al-Qadr (Odlok) je boljša od tisoč mesecev (tj. čaščenje Allaha v tej noči je boljše od čaščenja Njega tisoč mesecev, tj. 83 let in 4 mesece).

4. Tam se spustijo angeli in Ruh [Jibrael (Gabriel)] z Allahovim dovoljenjem z vsemi odredbami,

5. Mir! (Vso to noč je mir in dobrota od Allaha njegovim vernim sužnjem) do pojava zore.
#4
Transkripcija sure Kadr

Citat:1 – Inna enzelnahu fi lejletil kadr
2 – Ve ma edrake ma lejletul kadr
3 – Lejletul kadri hajrum mine elfi shehr
4 – Tenezzelul melaiketu ve rruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emr
5 – Selamun hije hatta matle il fedzr

Prijevod sure Kadr

Citat:1 – Mi smo ga objavili u noći Kadr,
2 – a šta ti znaš šta je noć Kadr?
3 – Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci,
4 – meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake,
5 – spas je u njoj sve dok zora ne svane.

Tefsir sure Kadr

“Mi smo ga objavili u noći Kadr”, /1/ “a šta ti znaš šta je noć Kadr?” /2/ “Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci”, /3/ “meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake”, /4/ “spas je u njoj sve dok zora ne svane.” /5/

“Mi smo ga objavili u noći Kadr”, tj. Mi smo Kur’an objavili u blagoslovljenoj noći Kadr koja se nalazi u blagoslovljenom mjesecu ramazanu. Kur’an je odjednom iz Pomno čuvane ploče /Levhi-mahfuza/ u cjelini spuštan na nama najbliže nebo, a odatle po potrebi, prema događajima u toku dvadeset i tri godine objavljivan Božijem Poslaniku, s.a.v.s. “…a šta ti misliš šta je noć Kadr?” Ovo je veličanje značaja ove noći u kojoj je Allah objavio Kur’an, a.š., naročito što je ona “…bolja od hiljadu mjeseci”, tj. dobro djelo učinjeno u njoj je bolje od pobožnosti u trajanju od hiljadu mjeseci u kojima ne bi bilo noći Kadr. U tom smislu Allahov Poslanik, s.a.v.s., kaže: /663/ “Jedna noć borbe /držanja straže/ na Allahovom putu je bolja od hiljadu noći provedenih na nekom drugom mjestu.” Ovaj hadis navodi Ahmed. Ebu-Hurejre prenosi: “Kad je došao ramazan, Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: /664/ “Došao vam je mjesec ramazan, blagoslovljeni mjesec u kome vam je Allah propisao post.


Skoči na Forum: