Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
104. Al-Humaza – Klevetnik
#1
Star 
104. Al-Humaza – Klevetnik Mekka – 9 ajeta.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Teško svakom klevetniku podrugljivcu,

2. koji blago gomila i prebrojava ga,

3. i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti!

4. A ne valja tako! o­n će, sigurno, biti bačen u Džehennem!

5. A znaš li ti šta je Džehennem?

6. Vatra Allahova razbuktana,

7. koja će do srca dopirati.

8. o­na će iznad njih biti zatvorena,

9. plamenim stupovima zasvođena.

(Kur’an Časni)
#2
104. Surah Al-Humazah (The Slanderer)

In the Name of Allah, The Most Gracious, Most Merciful

1. Woe to every slanderer and backbiter.

2. Who has gathered wealth and counted it,

3. He thinks that his wealth will make him last forever!

4. Nay! Verily, he will be thrown into the crushing Fire.

5. And what will make you know what the crushing Fire is?

6. The fire of Allah, kindled,

7. Which leaps up over the hearts,

8. Verily, it shall be closed in on them,

9. In pillars stretched forth (i.e. they will be punished in the Fire with pillars, etc.).


Skoči na Forum: