Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Ес-Сафф (Редови)
#1
Rainbow 
СУРА

“ЕС-САФФ” (“редови”)

Медина - 14 ајети

Во името на Аллах ,Милостивиот Сомилосен!


1. И она што е на небесата и она што е на Земјата - Аллаха го слави! Он е Силен и Мудар!

2. О верници, зошто го зборувате она што не го работите?

3. Е, само колку е гнасно кај Аллах кога го зборувате она што не го работите!

4. Аллах, навистина, ги љуби оние кои се борат на Неговиот пат во редови како да се, токму, бедеми зацврстени!

5. И кога Муса му рече на народот свој: “О народе мој, зошто ме казнувате кога веќе знаете дека сум ви, навистина, Аллахов пејгамбер?”И бидејќи скршнаа настрана Аллах даде да скршнат и срцата нивни. Аллах не го упатува народот расипнички!

6. И кога Иса, синот на Мерјем, рече: О синови Израилови, јас сум ви, навистина, Аллахов пејгамбер, да го потврдам од Теврат она што е меѓу моиве раце, и да донесам радосница за пејгамберот што ќе дојде по мене, чие име ќе му биде Ахмед. И бидејќи им дојде со јаснотии, рекоа: Ова е волшебништво јасно!

7. А кој е поголем зулумќар од оној кој фрла лага врз Аллах а кој е повикан кон Исламот? Аллах не го упатува народот зулумќарски!

8. Оние посакуваат да ја угаснат светлината Аллахова со устите свои. А Аллах ја надополнува светлината Своја, и покрај тоа што го презираат неверниците!

9. Он го испраќа пејгамберот Свој, со Патоказ и со вера вистинска, за да ја изрази над сите други вери, и покрај тоа што го презираат многубошците!

10. О верници, да ви укажам ли на трговијата која ќе ве спаси од казната болна?

11. Верувајте и во Аллах и во пејгамберот Негов и борете се на Аллаховиот пат и со имотите ваши и со животите ваши! Ете, тоа е подобро за вас... само ако знаете!

12. Он ќе ви прости за гревовите ваши и Он ќе ве воведе во бавчите џеннетски низ кои реки течат, и во живеалишта убави меѓу бавчите на Адн. Ете, тоа е победа голема!

13. И други работи што ги сакате: Помошта е од Аллах а и победата блиска. И зарадувај ги верниците!

14. О верници, бидете поддржници Аллахови како, кога им рече синот на Мерјем на Другарите: “Кој ќе биде заради Аллах поддржник Мој?” Рекоа: “Ние сме поддржници на Аллах.” И, ете, така поверува една дружина меѓу синовите Израилови, а една дружина, пак, не поверува. И: оние кои веруваа Ние ги потпомогнавме против непријателите нивни и, ете, станаа победници!
Odgovori


Skoči na Forum: