Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Mulk
#21
Komentar dvadesetog trećeg ajeta

Nakon što je Uzvišeni Allah jasno ukazao na razliku između vjere i nevjere, upute i zablude, Svevišnji Allah ponovo se vraća i ukazuje na Sebe i Svoje blagodati, te ponovo kori nevjernike koji su Mu nezahvalni na Njegovim blagodatima. Uzvišeni Allah kaže:
“Reci: ‘On je Taj koji vas stvario i dao vam sluh i vid i pameti, a vi se uistinu malo zahvaljujete!’”
(El-Mulk, 23)

To jest, reci, Allahov Poslaniče: Allah je Taj koji vas je iz ničega stvorio, učinio da vaše začeće i razvoj u majčinom stomaku prolazi kroz nekoliko faza, a zatim je dao da dođete na ovaj svijet, pa vam je dao sluh da njime slušate, vid da njime gledate, i razum da njime shvatate i razumijevate.

“...a vi se uistinu malo zahvaljujete!”

Ali vi ste u osnovi Allahu nezahvalni, vi Allaha poričete i na Njegovo dobročinstvo nezahvalnošću uzvraćate.
Poruke ajeta

• Ajet je od posebnog značenja jer otpočinje riječju: “Reci”.

• Ajet je dokaz da je Uzvišeni Allah Taj koji naređuje i čije se naredbe izvršavaju.

• Također iz ajeta se zaključuje da je Alahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, taj kojem se naređuje i koji se pokorava Allahu. Takav je slučaj i sa svim njegovim istinskim sljedbenicima.

• Ajet je dokaz da je Kur’an Allahov govor, a ne Vjerovjesnikov, sallallahu alejhi ve sellem. Na njemu je bilo samo da dostavi i pojasni Allahov govor ljudima, kao što je to obaveza i njegovim istinskim sljedbenicima.

• Ajet je dokaz da Uzvišeni Allah stvara ljude, te da im On daje sluh, vid i razum.

• Sluh, vid i razum posebne su Allahove blagodati za ljude. Tim blagodatima ljudi mogu da saznaju i uviđaju korisno od štetnog.

• Također, ove blagodati su predmet ispita i provjere hoće li ljudi biti zahvalni ili ne Uzvišenom Allahu na njima, odnosno hoće li ih koristiti u pokornosti Njemu ili u griješenju prema Njemu.

• Upravo zbog toga je ajet i počeo s naredbom dostavljanja i podsjećanja na ove blagodati.

• Iz ajeta se može zaključiti da moramo više slušati, gledati i razmišljati nego govoriti, jer blagodat govora nije uopće spomenuta u ovom ajetu.

• Spomnute blagodati međusobno su povezane. Osoba slušanjem i gledanjem dolazi do novih saznanja, a razum je taj koji rasuđuje jesu li ta saznanja korisna ili ne za tu osobu. Stoga se ove tri blagodati često zajedno i spominju.

• Također, ajet nas podstiče da u pozivu Allahu navodimo Njegove blagodati koje je ukazao ljudima, govorimo o Njegovom gospodarstvu.

• Uzvišeni Allah ove i druge blagodati daje ljudima da ih ispita hoće li Mu biti zahvalni na njima ili ne.

• Nevjernici su nezahvalni Allahu na blagodatima sluha, vida i razuma; ne koriste ih u pokornosti Njemu, Uzvišenom. Čuju i vide Allahova znamenja, ali njihov razum ne zaključuje da se Allahu, Vlasniku tih znamenja, moraju pokoriti.

• Svevišnji Allah kori sve koji Mu nisu zahvalni na Njegovim blagodatima.

• Iz ajeta se može zaključiti da Uzvišeni Allah voli da Mu se zahvaljuje.
Odgovori
#22
Tefsir sure El-Mulk (24–30)

U nekoliko prošlih brojeva komentirali smo suru El-Mulk do 23. ajeta, a u ovom broju donosimo nastavak komentara, od 24. do 30. ajeta.
Komentar dvadeset četvrtog ajeta

Nakon što je u prethodnom ajetu Uzvišeni Allah ukazao na Svoje posebne blagodati kojima je počastio ljude, a one su: sluh, vid i razum, u narednom ajetu pojašnjava da će On sve ljude, ma gdje oni bili, kada nastupi Sudnji dan, dovesti pred Sebe i obračunati ih za podarene im blagodati.

Kaže Uzvišeni Allah: “Reci: ‘On vas je po Zemlji razasuo i pred Njim ćete se sakupiti.’” (24)

Reci, Allahov Poslaniče: Allah je Taj koji vas je – nakon što vas je stvorio iz ničega – razasuo po Zemlji, dao da se umnožavate i da se vaš broj poveća.

“i pred Njim ćete se sakupiti”: a pred Allahom ćete se na Sudnjem danu sakupiti da vas obračuna za vaša djela, nagradi i kazni.

Poruke ajeta

• I ovaj ajet je od posebnog značaja jer počinje riječju “reci”.

• Uzvišeni Allah je Taj koji je dao i omogućio da ljudi mogu živjeti na Zemlji.

• Ajet ukazuje na moć Svevišnjeg Allaha da proživi sve ljude na Sudnjem danu.

• Istinitost Sudnjeg dana dokazuje se prvim stvaranjem ljudi.

• Ajet potvrđuje proživljenje i skupljanje svih ljudi pred Uzvišenim Allahom.

• Iz ajeta se zaključuje da će ljudi biti obračunavani za svoja djela i dobiti ili nagradu ili kaznu, jer će oni zbog toga biti proživljeni.
Komentar dvadeset petog i dvadeset šestog ajeta

Svevišnji Allah, nakon što je u prethodnom ajetu naredio da se nevjernicima dā do znanja da će biti proživljeni iz svojih kaburova na Sudnjem danu, te pred Njim sakupljeni, u narednom ajetu spominje reakciju nevjernika na to obećanje.

Uzvišeni Allah kaže: “A oni govore: ‘Kad će već jednom ta prijetnja, ako istinu govorite?!’ Reci: ‘Uistinu, znanje o tome samo je kod Allaha! I ja sam, doista, samo upozoritelj jasni.’” (25–26)

Nevjernici, poričući Sudnji dan i proživljenje te smatrajući ih nemogućim, govore: “Kada će već jednom taj Sudnji dan? Kada ćemo to biti proživljeni iz svojih kaburova nakon što pomremo i kosti postanemo? Recite nam ako istinu govorite, ako tvrdite da će to doista tako i biti!” Na ovakav način nevjernici su se ismijavali sa Sudnjim danom.

“Reci: ‘Uistinu, znanje o tome samo je kod Allaha!’”,
tj. Allahov Poslaniče, reci nevjernicima koji se ismijavaju sa Sudnjim danom i zapitkuju o vremenu njegovog nastupanja. Samo Allah zna kada će se desiti Sudnji dan, tačno vrijeme njegovog nastupanja poznaje samo Allah i niko drugi. Niko od Njegovih stvorenja ne zna kada će nastupiti Sudnji dan, ni najbliži Mu melek, niti najodabraniji Njegov poslanik. Zato se dalje traži od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da pojasni da i on ne zna kada će nastupiti Sudnji dan.

“I ja sam, doista, samo upozoritelj jasni”,
tj. i ja ne znam kada će se desiti Sudnji dan, pa vam ništa o tome i ne mogu kazati, ali to i nije moja obaveza da znam. Ja sam obavezan da vas obavijestim o neizbježnosti njegovog događanja, da vas upozorim na njega i opomenem njime, te ukažem na posljedice vašega nevjerstva koje vas čekaju na Sudnjem danu. To mi je Svevišnji Allah naredio, a nije mi naredio da vas obavijestim o vremenu nastupanja Sudnjeg dana.
Odgovori
#23
Poruke ajeta

• Ajet nam pojašnjava da mnogobošci Meke nisu vjerovali u nastupanje Sudnjeg dana i proživljenje ljudi iz njihovih kaburova.

• Ajet ukazuje na to da su se nevjernici ismijavali s Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovim ashabima. I takav je slučaj bio sa svim poslanicima i njihovim sljedbenicima.

• Od nevjerničkih metoda kojima pravdaju svoje stanje jeste i utjerivanje vjernika u laž, te ne vide potrebu da prihvate ono čemu ih vjernici pozivaju.

• Iz ajeta se prejasno zaključuje da tačno vrijeme nastupanja Sudnjega dana poznaje jedino Uzvišeni Allah.

• U ajetu se nalazi odgovor svima onima koji tvrde da poznaju ili koji nastoje da saznaju i proračunaju kada će nastupiti Sudnji dan. Niko to od njih, stvorenja, ne može znati.

• Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je čovjek, stvorenje koje je Svevišnji Allah odlikovao poslanicom.

• Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, od gajba je poznavao samo ono o čemu bi ga Sveznajući Allah obavijestio.

• Obaveza poslanika, vjerovjesnika i njihovih sljedbenika je samo da dostave Allahovu riječ nevjernicima, a posebno da ih upozore na njihovo nevjerstvo i posljedice koje ih čekaju za isto.

• Jedan od ciljeva Allahove objave i misije Njegovih poslanika jeste upozorenje na Sudnji dan i stanje nevjernika na njemu.

• Poslanici su bili jasni u dostavljanju Allahove riječi, te takvi trebaju biti i njihovi sljedbenici: biti na jasnoj istini i jasno pozivati njoj.

• Ajet nas podstiče da ono što ne znamo od vjere, znanje o tome pripišemo Uzvišenom Allahu.
Komentar dvadeset sedmog ajeta

Nakon što je Svevišnji Allah spomenuo odnos nevjernika u pogledu Sudnjega dana, njihovo nevjerovanje u njega i ismijavanje sa istim, u narednom ajetu spominje kakvo će biti njihovo stanje kada ga dožive i dožive ono na što su bili upozoreni na dunjaluku. Uzvišeni kaže: “Kad ga izbliza ugledaju, jad će prekriti lica onih koji nisu vjerovali i bit će rečeno:

‘Evo, ovo je ono što ste požurivali!’” (27)
Kad ga izbliza ugledaju, jad će prekriti lica onih koji nisu vjerovali
: kada se nevjernici suoče sa Sudnjim danom i izbliza vide Džehennem, vide kaznu i patnju na koju su bili upozoravani, pa ih zadesi ono što su poricali, shvate da ih čeka neminovno stradanje i završetak u vatri, počet će se žalostiti, njihova lica će pocrnjeti, prašina će ih prekrivati i ružno će izgledati. Toga dana bit će u potpunosti poniženi i osramoćeni! Međutim, u ajetu se spominju lica jer se čovjekova osjećanja najbolje pokazuju na njegovom licu.

“Evo, ovo je ono što ste požurivali!”,
tj. ovo je ono što ste na dunjaluku tražili i ismijavajući se ubrzavali. Ovo je kazna koju ste smatrali nemogućom! Evo vidite da je itekako moguća! Danas vas je snašla! Zadesila ih je kazna koja ih se na dunjaluku nije ticala i na koju nisu računali.

Kao što su se oni ismijavali na dunjaluku prilikom spomena Sudnjega dana i upozorenja na njega, tako će im i ove riječi na Sudnjem danu biti rečene u vidu ismijavanja i prijekora.
Odgovori
#24
Poruke ajeta

• Ajet govori o istinitosti nastupanja Sudnjeg dana i sigurnog stradanja nevjernika tog dana.

• Ajet jasno daje do znanja da će čovjek biti nagrađen ili kažnjen u skladu sa djelima. Nevjernici su se na dunjaluku ismijavali sa Sudnjim danom i bili vedrih, ozarenih lica, pa će na Sudnjem danu biti poniženi i osramoćeni, tuga i jad će prekrivati njihova lica. Na dunjaluku su se ismijavali s vjernicima i utjerivali ih u laž, pa kada se pokaže da je istina bila ono na što su ih vjernici upozoravali, nevjernici će biti ismijani.

• Ajet ukazuje na to da je razlog poniženja i stradanja na Sudnjem danu nevjerstvo i ismijavanje sa Allahovom vjerom.

• Shodno prethodnom, vjernici koji su držali do svoje vjere, na Sudnjem danu bit će sačuvani kazne, uživat će ugled, njihova lica će biti svijetla, bijela i radosna, nazivat će im se selam.

• Već danas, na dunjaluku, odaberi u kakvom stanju želiš sutra, na Sudnjem danu, da se nalaziš: da budeš ugledan ili osramoćen, radostan ili ojađen, svijetlog ili tamnog lica?
Komentar dvadeset osmog ajeta

Nakon što je Uzvišeni Allah obavijestio nevjernike da ih čeka stradanje na drugome svijetu, naređuje Svome Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, da im da do znanja da ih niko od tog stradanja neće moći zaštititi. Uzvišeni Allah kaže: “Reci: ‘Kažite vi meni: ako Allah pošalje smrt meni i onima koji su sa mnom, ili ako nam se smiluje, pa ko će to nevjernike od velike i bolne patnje zaštititi?!’” (28)
“Kažite vi meni: ako Allah pošalje smrt meni i onima koji su sa mnom, ili ako nam se smiluje...”,
tj. o nevjernici, obavijestite me, kažite mi koju korist vi imate ako mi Allah ubrzo dā običnu smrt ili da budem ubijen, kao što vi to želite i iščekujete meni i mojim sljedbenicima, vjernicima; ili ako nam to Allah ne dā, pa se naša smrt odgodi do određenog roka, naš život na ovome svijetu još potraje?!

Povod objave ovoga ajeta jeste priželjkivanje nevjernika da Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i muslimane zadesi smrt.
“...pa ko će to nevjernike od velike i bolne patnje zaštititi?!”
, tj. bilo da umremo ili da nam se Allah smiluje, vi se ni u kojem slučaju nećete spasiti bolne kazne. Ne postoji taj koji će vas, nevjernike, zaštititi od Allahove žestoke kazne. Pitanje ima za cilj negiranje spasa.

Priželjkivanje naše smrti ništa vam neće koristiti na drugome svijetu, već se vi pokajte i Allahovoj vjeri vratite. To će vam biti od koristi. Mi, i pored toga što vjerujemo u Allaha, strahujemo od Njegove kazne, nismo sigurni za sebe, pa kako vi koji ne vjerujete možete biti sigurni da će vas neko zaštititi od Allahove kazne?!

U ajetu se kaže: “...pa ko će to nevjernike od neizdržive patnje zaštititi?!” Prateći kontekst ajeta, bilo je za očekivati da se kaže: “pa ko će to vas od neizdržive patnje zaštititi?!”, međutim Uzvišeni Allah izrazio se na ovakav način da ukaže na prezrenost nevjerstva i da pojasni da je nevjerstvo razlog propasti i stradanja na Sudnjem danu.
Odgovori
#25
Poruke ajeta

• Ajet je od posebnog značaja jer počinje riječju “reci”.

• Ajet pojašnjava mržnju nevjernika prema vjernicima. Oni vjernicima priželjkuju brzu smrt, stradanje, ubistvo; priželjkuju i rade na tome.

• Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, i svi ljudi su smrtnici.

• Vjernici su ti kojima će se Allah smilovati, dok će od nevjernika Allahova milost biti udaljena i kazna će ih obuhvatiti.

• Dug život za vjernika je Allahova milost jer vjernik, što mu je životni vijek duži, više čini dobrih djela.

• Nevjernike niko neće moći zaštititi od Allahove kazne na Sudnjem danu.

• Allahova kazna za nevjernike bit će posebna, velika, bolna i žestoka.

• Nevjerstvo je razlog stradanja na Sudnjem danu.

• Nema spasa od Allahove kazne osim u pokajanju i povratku Uzvišenom Allahu, Njegovoj vjeri i njenom praktikovanju!
Komentar dvadeset devetog ajeta

Uzvišeni Allah naređuje Svome Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, da obavijesti o Njemu, da je On Svemilosni, da u Njega vjeruju Njegov Poslanik i vjernici, te da se samo na Njega oslanjaju: “Reci: ‘On je Svemilosni, u Njega vjerujemo i samo na Njega se oslanjamo, a vi ćete, sigurno, saznati ko je u očitoj zabludi.’” (29)
“Reci: ‘On je Svemilosni, u Njega vjerujemo i samo na Njega se oslanjamo...’”,
tj. Uzvišeni Allah je Svemilosni. Njegova milost obuhvata sva stvorenja, a na Sudnjem danu obuhvatit će samo vjernike. Zato smo mi povjerovali u Njega, slijedimo Njegovu vjeru i samo na Njega se u svim našim postupcima oslanjamo. Ovim riječima se kore mnogobošci koji ne vjeruju u Allaha kako treba pa se u svojim željama i nadanjima oslanjaju na lažna božanstva.
“...a vi ćete, sigurno, saznati ko je to u očitoj zabludi”,
tj. vi ćete, kada vidite svojim očima kaznu koja vas čeka, saznati da li smo mi u zabludi, daleko od istine, ili ste to vi! Saznat ćete je li bilo bolje da vjerujete ili da ne vjerujete! Saznat ćete kome je pripala završnica, nama ili vama. Saznat ćete tada zasigurno hoće li se vama ili nama smilovati Allah na Sudnjem danu!
Poruke ajeta

• Ovim ajetom potvrđuje se Allahovo lijepo ime Er-Rahman i ovaj je ajet ujedno i odgovor mnogobošcima koji su negirali Allahu ovo lijepo ime.

• Ajet nas podstiče da ispoljimo svoj iman, te da se njime suprotstavimo nevjerstvu.

• Iz ajeta se saznaje da je od neizostavnih osobina vjernika istinsko oslanjanje na Uzvišenog Allaha, odnosno da je rezultat ispravnog vjerovanja istinsko oslanjanje na Uzvišenog Allaha. Iako je oslonac na Allaha jedan od ogranaka imana, Svevišnji Allah zasebno ga spominje da ukaže na njegovu bitnost.

• Ajet nam također poručuje da se u svojoj vjeri, njenom praktikovanju i jačanju moramo osloniti na Uzvišenog Allaha.

• Iz ajeta se zaključuje da su ispravno vjerovanje i istinski oslonac na Uzvišenog Allaha razlozi zadobivanja Allahove milosti i zaštite od Allahove kazne.

• Ajet jasno ukazuje na to da su nevjernici u očitoj zabludi.
Odgovori
#26
Komentar tridesetog ajeta

Uzvišeni Allah, kao što je i počeo, završava suru El-Mulk riječima u kojima ukazuje na Svoju svemoć. Svevišnji kaže: “Reci: ‘Šta mislite, ako vam vode presuše – ko će vam tekuću vodu dati?’” (30)

Uzvišeni Allah naređuje Svome Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, da upita nevjernike da ga obavijeste, ako im vode presuše u zemlji, povuku se u zemlju i potpuno nestanu ili odu u dubinu toliko da se ne mognu više crpiti, ko će im to na Zemlji dati vodu pitku? Ko će im to spustiti vodu s neba? Ko će im omogućiti da tu blagodat još koriste? Hoće li im to omogućiti njihova božanstva koja obožavaju mimo Allaha?! Mogu li im to ona učiniti?! Ako im ne mogu spustiti kišu, dati vodu, opskrbiti ih ovom blagodati i milosti, zaštititi od suše i žeđi, pa mogu li im ukazati milost na Sudnjem danu, zaštititi ih od stradanja na Sudnjem danu?!

Samo je Allah moćan to učiniti iz Svoje milosti i dobrote. Zato se ostavite lažnih božanstava, povjerujte u Allaha, Njegovu Knjigu i Njegovog Poslanika, povjerujte u Sudnji dan i proživljenje.

Kao što je Uzvišeni Allah jedini moćan da vam spusti kišu s neba, ili da vam vodu iz zemlje, isto tako je On moćan da vas proživi iz zemlje nakon što mrtvi budete.
Poruke ajeta

• Ajet ukazuje na Allahovu svemoć, te pojašnjava da se sve dešava samo s Njegovom dozvolom, blagodati koje uživamo dolaze i odlaze samo Njegovim davanjem.

• Samim tim ajet ukazuje na našu potrebu i ovisnost o Allahu. Ništa u svom životu ne možemo postići osim sa Allahom, niti postignuto možemo očuvati u svom životu osim sa Allahom.

• Kad god posegneš za vodom, budi svjestan Allahove blagodati koju ti je ukazao dajući ti pitku vodu. Zahvali se Allahu na toj blagodati, jer je mnogima ona uskraćena. I znaj da sa zahvalnošću opstaju blagodati!

Sa ovim tekstom završen je komentar sure El-Mulk. Uzvišenom Allahu pripada sva hvala.
Odgovori


Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Fil Boots 2 666 18-11-2022.11:31
Poslednja Poruka: Media
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Kevser Boots 1 553 18-11-2022.11:28
Poslednja Poruka: Media
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Maun Boots 1 497 18-11-2022.11:27
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: