TEME POMOĆI KLIK: (OVDE) ZA REGISTRACIJU: ( OVDE ) x


Ocena Teme:
  • 0 Glasov(a) - 0 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Izvori ljudskih prava u islamu
#1
Lightbulb 
Kad govorimo o ljudskim pravima u islamu mi, ustvari, mislimo na prava koja je ljudima dodijelio Bog i da to nisu prava koja je priznao neki kralj ili zakonodavna skupština.

Prava priznata od strane kralja ili zakonodavne skupštine mogu biti ukinuta na isti način na koji su donesena. Isti je slučaj i s pravima koja svojim podanicima priznaju diktatori. Oni ih mogu dodjeliti kada su zadovoljni, ili ih ukinuti kada da su nezadovoljni, a mogu ih i otvoreno kršiti kad god im je volja. No, s obzirom da ljudska prava u islamu dodjeljuje Bog, to znači da nikakva zakonodavna skupština, niti vlada na Zemlji nema pravo, ni vlast usvojiti amandmane na, od Boga, garantovana pravā. Niko nema moć da ih ukine i ograniči.

Osnovna ljudska prava u islamu nisu priznata samo na papiru i ne služe samo za pokazivanje, dok se u isto vrijeme u stvarnom životu ukidaju i krše. To nije ni filozofski koncept koji nema nikakve sankcije iza sebe. Povelje Ujedinjenih Naroda, razne proklamacije i rezolucije ne mogu se porediti s pravima koja je Bog odobrio i potvrdio. To je zbog toga što povelje, rezolucije i proklamacije nisu kod ljudi primjenjive, a u Božije naredbe vjeruju svi vjernici. One su sastavni dio islamske vjere. Svaki musliman, ili svaka vlada koja za sebe tvrdi da je muslimanska, dužna je prihvati ih, priznati i primjeniti. Ako ih ne bi primjenili, ili ako bi počeli da ukidaju od Boga garantovana, ili ako bi usvojili amandmane na njih, ili ih zamijenili drugim, ili ako bi ih u praksi kršili dajući pri tom prazna obećanja o njihovom poštivanju, sustigla bi ih jasna i nedvosmislena kur’anska osuda: “A oni koji ne sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nevjernici.”[1] “A oni koji ne sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi nasilnici.”[2] “A oni koji ne sude prema onome što je Allah objavio, oni su pravi griješnici.”[3] Drugim riječima, ako svjetovne vlasti smatraju da su njihove riječi i odredbe ispravne, a Božije odredbe pogrešene, oni su nevjernici. Odnosno, ako vjeruju da su Božije decizije ispravne, ali ih oni ne prihvataju i primjenjuju kao sopstvene, tada su oni griješnici koji rade protiv istine

Osnovna prava

U vezi s osnovnim ljudskim pravima islam propisuje određena prava čovjeku kao ljudskom biću. To znači da svaki čovjek, bez obzira da li je državljanin ove ili one države, da li je vjernik ili nevjernik, da li živi u gustoj šumi ili u pustinji, tj., bez obzira na bilo kakve okolnosti posjeduje osnovna ljudska prava jednostavno zbog toga što je ljudsko biće. Svaki musliman dužan je da ih prizna i da njihovo poštivanje shvati kao dužnost koju je obavezan ispuniti.

  

Pravo na život

Prvo i najvažnije pravo je pravo na život i uvažavanje ljudskog života. Kur’an o tome kaže: “Ne ubijajte onoga koga je Allah zabranio ubiti, osim kada to Pravda zahtjeva.”[4] Niko nema pravo da lično oduzme nekome život. Kada neko ubije nedužno ljudsko biće, kao da je sve ljude poubijao. Kur’an Časni propisuje: “Ako neko ubije nekog ko nije ubio nikog, ili onoga koji na Zemlji nered ne čini – kao da je sve ljude poubijao.”[5]

Ovdje je također bitno napomenuti da se samoubistvo ne razlikuje od ubistva. Allahov Poslanik, a.s., je rekao kako je samoubistvo jedan od najvećih grijeha bliskih politeizmu. Vjerovjesnik, a.s., je rekao: “Najteži grijesi su idolopoklonstvo i ubistvo.” U svim kur’anskim ajetima i hadisima Božijeg Poslanika, a.s., o ovoj temi, termin nefs (osoba) koristi se u općenitom značenju bez bilo kakve distinkcije ili odvajanja, pa je zgodno objasniti kako ni jedna osoba, bez obzira kojem narodu, državi, rasi ili religiji pripadala, ne smije biti ubijena. Naredba se odnosi na sve ljude. Destrukcija ljudskog života je sama po sebi zabranjena.

Dā se primjetiti da neki ljudi, kada govore o ljudskim pravima, ako su ih uopšte pomenuli u državnim ustavima, impliciraju kako su ta prava primjenjiva samo na njihove građane, ili su državni ustavi sastavljeni tako da štite samo određene kategorije ljudi. Povijest je prepuna takvih primjera. U Australiji su domoroci bili proganjani i ubijani poput životinja. Slično se desilo i u Sjevernoj Americi gdje je domorodačka populacija bila sistematski uništavana, a oni koji su uspjeli preživjeti genocid zatvoreni su u posebna područja pod nazivom “Rezervati”. Bijelci su također prodrli duboko u Afriku gdje su ljude lovili kao divlje zvijeri. Navedeni primjeri idu ka tome da dokažu kako u to doba među bijelcima nije bilo respekta prema ljudskom životu, a ako ga je i bilo, to se uglavnom odnosilo na njihove sunarodnjake, ljude njihove boje kože i rase. S druge strane islam priznaje prava svim ljudima, pa čak i ako neko pripada primitivnom ili divljem plemenu, islam ga tretira kao i svako drugo ljudsko biće.
Odgovori
Hvala dao:


Poruke U Ovoj Temi
Izvori ljudskih prava u islamu - od Media - 27-10-2022.20:35

Skoči na Forum: