Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Tefsir Ibn Kesir - Sura Abasa
#1
Heart 
"On se namrštio i okrenuo" /1/ "zato što je slijepac njemu prišao." /2/ "A šta ti znaš, možda će se on očistiti",/3/ "ili opomenuti, pa da mu Opomena koristi." /4/ A što se tiče onoga koji je bogat", /5/ " ti se njemu okrećeš", /6/ "a ti nisi odgovoran da se on ne očisti." /7/ "A što se tiče onoga koji ti je došao žureći", /8/ "a on se boji", /9/ "ti njega zanemaruješ." /10/ "Ne čini tako! Zbilja je to pouka", /11/ "pa ko hoće, opomenut će se (time)", /12/ "na listovima je cijenjenim" /13/ "uzvišenim, čistim", /14/ "u rukama izaslanika" /15/ "časnih, čestitih." /16/

Više komentatora Kur'ana navodi /575/ da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., jednog dana razgovarao sa kurejšijskim prvacima, po verziji koju prenosi Enes, r.a., sa Ubejj ibn Halefom, a po drugoj, od Ibn-Abbasa, sa Utbetom ibn Rebiom, Ebu-Džehlom ibn Hišamom i El-Abbas ibn Abdul-Muttalibom. On im se često izlagao u želji da prime islam, pa mu je prišao slijepac po imenu Abdullah ibn Ummi-Mektum i počeo moliti Vjerovjesnika, s.a.v.s., da ga pouči nekom ajetu iz Kur'ana riječima: "O Allahov Poslaniče, pouči me nečemu čemu je tebe Allah poučio!" Na to se Allahov Poslanik, s.a.v.s., od njega okrenuo, namrštio se i nije mu se svidio njegov govor te se primakao drugima. Kada je Allahov Poslanik, s.a.v.s., s njima završio razgovor i počeo se vraćati kući, Allah ga je malo zaslijepio pa ga je obuzeo drijemež.

Zatim je Allah Uzvišeni objavio: "On se namrštio i okrenuo zato što je slijepac njemu prišao. Ali šta ti znaš, možda će se on očistiti, ili opomenuti pa da mu opomena koristi.” Međutim, Poslanik, s.a.v.s., htio je da Abdullah ibn Ummi-Mektum samo malo sačeka dok on ne završi razgovor sa ovim ljudima, u želji da ih uputi. "On se namrštio i okrenuo zato što je slijepac njemu prišao. A šta ti znaš, možda će se on očistiti", tj. da postigne duhovnu čistotu "ili opomenuti pa da mu opomena koristi", tj. primit će pouku i klonut će se zabrana. "A što se tiče onoga koji je bogat, ti se njemu okrećeš", tj. ti se bogatom, koji se oglušuje o tvoj poziv, obraćaš ne bi li ga uputio, "a ti nisi odgovoran, da se on ne očisti"; tj. ti nećeš odgovarati ako se on ne očisti. "A što se tiče onoga koji ti je došao žureći, a on se boji", tj. nastoji ti se približiti i tvojim savjetom uputiti, "ti njega zanemaruješ", tj. praviš se zauzetim. Zato je Allah Uzvišeni, nakon ovoga, Svome Poslaniku, s.a.v.s., naredio da nikoga ne izdvaja u opominjanju, već da u tome svi budu jednaki, a na Allahu je da uputi koga hoće na pravi put. Nakon ovoga. Vjerovjesnik, s.a.v.s. je ukazivao dužne počasti.

Ibn Ummi Mektumu, a on je bio jedan od mujezina Allahovog Poslanika s.a.v.s., koji je govorio :/576/ "Bilal uči noćni ezan, pa jedite i pijte dok ne čujete ezan Ibn Ummi Mektuma!" Opće je poznato da mu je ime bilo Abdullah. Neki, pak, kažu Amr. Allah najbolje zna! "Ne čini tako! Zbilja je to pouka", tj.ova sura, ili izjednačavanje ljudi, uglednih i neuglednih, u poučavanju vjeri. "pa ko hoće opomenut će se." "...na listovima je cijenjenim, uzvišenim, čistim", tj. ovo poglavlje ili pouka, a i jedno i drugo tijesno su povezani, jer je cio Kur'an na listovima cijenjenim, uzvišenim i čistim. "Uzvišenim", tj. visoko cijenjenim, "čistim", tj. nepodložnim oskrvnuću i bilo kakvom dodavanju ili oduzimanju. "...u rukama izaslanika", tj. meleka koji su izaslanici između Allaha Uzvišenog i Njegovih stvorenja. "...časnih, čestitih", tj. plemenite naravi i besprijekorno čistih i dobrih djela. Toga treba biti svjestan svaki učač Kur'ana i pokušavati da takav bude u svojim riječima i djelima. Ahmed od Aiše, r.a., bilježi da je rekla: "Onaj koji vješto uči Kur'an u društvu je meleka, časnih i čestitih izaslanika, a onome koji ga uči s naporom pripadaju dvije nagrade." Ovaj hadis bilježi više autora zbirki hadisa preko Katade.

"Proklet neka je čovjek! Koliko je samo on nezahvalan!" /17/ "Od čega ga On stvara?" /18/ "Od kapi sjemena ga stvara, pa mu određuje ono što hoće." /19/ "i pravi put mu dostupnim učini", /20/ "zatim mu život oduzme i učini da bude sahranjen", /21/ "i poslije će ga, kada On bude htio, oživiti." /22/ "Uistinu! On još nije ispunio ono što mu je On naredio!" /23/ "Neka čovjek pogleda u hranu svoju": /24/ "Mi obilnu kišu prolijevamo", /25/ "zatim zemlju pukotinama cijepamo" /26/ "i činimo da iz nje žito izrasta" /27/ "i grožđe i povrće", /28/ "i masline i palme" /29/ "i bašče guste", /30/ "i voće i trave", /31/ "na uživanje vama i stoci vašoj." /32/

Allah ukorava one ljude koji poriču proživljenje: "Proklet neka je čovjek! Koliko je samo on nezahvalan!" Dakle, On proklinje čovjeka, tj. onu vrstu ljudi koji bez ikakva osnova, jedino zato što su nevjernici i neznalice, uporno poriču proživljenje. "Koliko je samo on nezahvalan!", tj. koliko je on samo uporan u svome nevjerstvu. Uzvišeni zatim opisuje kako je tog istog čovjeka stvorio od bezvrijedne tvari i da je to On kadar ponovo učiniti, pa kaže: "Od čega ga On stvara? Od kapi sjemena ga stvara, pa mu određuje ono što hoće", tj. odredio mu je koliko će živjeti, kakva će mu nafaka biti i kakva djela će činiti, te hoće li biti od onih koji su sretni, ili nesretni. "...i pravi put mu dostupnim učini", tj. olakšao mu je dolazak na Ovaj svijet i izlazak iz majčine utrobe. Mudžahid kaže da je ovo poput riječi Uzvišenog: "Mi mu na pravi put ukazujemo, a njegovo je da li će zahvalan ili nezahvalan biti." (76:3), tj. Mi smo mu pokazali, objasnili i učinili dostupnim šta i kako treba raditi.
Odgovori


Poruke U Ovoj Temi
Tefsir Ibn Kesir - Sura Abasa - od Boots - 04-10-2022.20:59

Verovatno Povezane Teme…
Tema Autor Odgovora Pregleda Poslednja Poruka
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Mulk Boots 25 2.451 29-12-2022.22:03
Poslednja Poruka: Media
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Fil Boots 2 649 18-11-2022.11:31
Poslednja Poruka: Media
Heart Tefsir Ibn Kesir - Sura Al-Kevser Boots 1 540 18-11-2022.11:28
Poslednja Poruka: Media

Skoči na Forum: