Ocena Teme:
  • 1 Glasov(a) - 5 Prosečno
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
98. Al-Bayyina – Dokaz jasni
#1
Star 
98. Al-Bayyina – Dokaz jasni Medina – 8 ajeta.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Nisu se nevjernici između sljedbenika Knjige i mnogobošci odvojili, sve dok im nije došao dokaz jasni;

2. od Allaha Poslanik, koji čita listove čiste,

3. u kojima su propisi ispravni.

4. A podvojili su se o­ni kojima je data Knjiga baš o­nda kada im je došao dokaz jasni,

5. a naređeno im je da se samo Allahu klanjaju, da Mu iskreno, kao pravovjerni, vjeru ispovijedaju, i da molitvu obavljaju, i da milostinju udjeljuju; a to je – ispravna vjera.

6. o­ni koji ne vjeruju između sljedbenika Knjige i mnogobošci biće, sigurno, u vatri džehennemskoj, u njoj će vječno ostati; o­ni su najgora stvorenja.

7. A o­ni koji vjeruju i čine dobra djela – o­ni su, zbilja, najbolja stvorenja,

8. njih nagrada u Gospodara njihova čeka; edenski vrtovi kroz koji će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti; Allah će biti njima zadovoljan, a i o­ni će biti Njime zadovoljni. To će biti za o­noga koji se bude bojao Gospodara svoga.

(Kur’an Časni)


Poruke U Ovoj Temi
98. Al-Bayyina – Dokaz jasni - od Boots - 07-10-2022.12:55

Skoči na Forum: