Tag
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 269
Kupoprodaja između radnika i firme u kojoj radi
Radim kao ekonom u firmi u razvio sam dobre odnose sa dobavljačima robe i na osnovu tih odnosa dobijam poseban popust. Da li je dozvoljeno da s tim popustom kupujem robu, a potom je prodam svojoj firmi?


Kupoprodaja između radnika i firme u kojoj radi može se odvijati u različitim okolnostima, koje utječu na pravni status te relacije.

Prvo: Ako uposlenik firme ponudi firmi u kojoj radi robu na prodaju i sklopi ugovor sa službenikom ovlaštenim za nabavku, ta relacija je legalna i dozvo
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 248
Da li je grijeh grditi i psovati druge u sebi?
Citat:Dešava se da imam namjeru i želju da neke ljude psujem i grdim, ali to ne učinim naglas, nego samo u sebi. Da li je to grijeh?

Namjera da se kaže nešto ružno i razmišljanje o tome ne smatra se govorom sve dok se stvarno ne izgovori. Kada je objavljen ajet: "Pokazivali vi šta je u dušama vašim ili skrivali, Allah će vas za to pitati, pa će oprostiti kome hoće, a kazniti koga hoće" (El-Bekara, 284), ashabi su došli Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, kleknuli na kol
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 151
Kihanje u namazu
[align=center]
Citat:Kada neko kihne, lijepo je da se zahvali Allahu i kaže "elhamdulillah", kao što je potvrđeno u sunnetu, ali ako se to desi u namazu, da li će isto tako postupiti?

Da li će se onaj ko kihne u namazu zahvaliti Allahu izgovarajući "elhamdulillah" ili ne, da li će to učiniti glasno ili u sebi, ima li razlike ako se radi o obaveznom -- farz ili dobrovoljnom -- nafila-namazu, pitanja su u pogledu kojih se islamski pravnici razilaze.

Prema jednom mišljenju, haram je gla
Autor: Media - Odgovora: 2 - Pregleda: 443
Milijarda muslimana živi u zemljama bijede i očaja
Milijarda muslimana živi u ekonomski neslobodnim ili represivnim zemljama

Najmanje milijarda muslimana živi u zemljama bijede i očaja, a 1.8 milijardi muslimana živi u neslobodnim i opresivnim društvima.

Najmanje milijarda muslimana živi u zemljama bijede i očaja, a 1,8 milijardi muslimana živi u neslobodnim i opresivnim društvima, konstatacija je koja zvuči, zastrašujuće, propagandistički, a u svijetu političke korektnosti, neki bi kazali i šovinistički. No, to je gola istina do koje se d
Autor: Media - Odgovora: 3 - Pregleda: 377
Ibadet žene u specifičnoj situaciji
Ramazan za muslimane predstavlja posebno blagoslovljeno vrijeme čija posebnost je istaknuta na više mjesta u Kur'anu i hadisu.

Vjeruje se da se sva dobra djela učinjena u ramazanu posebno vrednuju. Pored obaveznog posta, vjernici s posebnim poletom i ushitom žure u činjenju dobrih djela vjerujući da ih za to čeka posebna nagrada a napuštaju loša kako ne bi bili od onih za koje je Poslanik kazao da od svog posta imaju samo glad i žeđ.Ono što ramazan čini dodatno značajnim u životima v
Autor: Media - Odgovora: 3 - Pregleda: 362
Metodologija Ebu Hanife u tumačenju hadisa
Za Ebū Hanīfu je bilo svrsishodnije prihvatiti način obavljanja namaza onako kako je vidio da to čine prve generacije nego na osnovu nekog predanja o tome kako je to Poslanik, s.a.v.s., činio. Naime, njemu nije trebalo predanje kako bi utvrdio da li je nešto sastavni dio sunneta naprosto zbog toga što je imao priliku da svjedoči tome kako prve generacije muslimana primjenjuju ono što su naslijedili od Poslanika, s.a.v.s.

Još za života ashaba pojavile su se različite tendencije u tumačenju had
Autor: Boots - Odgovora: 3 - Pregleda: 344
107. Al-Ma’un- Davanje u naruč
107. Al-Ma’un- Davanje u naruč Mekka – 7 ajeta.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. Znaš li ti o­noga koji o­naj svijet poriče?

2. Pa to je o­naj koji grubo odbija siroče,

3. i koji da se nahrani siromah – ne podstiče.

4. A teško o­nima koji, kada molitvu obavljaju,

5. molitvu svoju kako treba ne izvršavaju,

6. koji se samo pretvaraju

7. i nikome ništa ni u naručje ne daju!

(Kur’an Časni)

Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 80
Dojenje djeteta u toku namaza
[align=center]Da li je ženi dozvoljeno da za vrijeme namaza podoji dijete?

Za vrijeme namaza dozvoljeni su pokreti koji nisu sastavni dio namaza ukoliko su mali i neznatni a za njima postoji potreba, kao naprimjer pomjeriti se korak naprijed kako bi se oslobodio prolaz. Islamski učenjaci govorili su o pravilima na osnovu kojih se može znati da li će određeni pokreti u namazu pokvariti namaz ili ne. Imam Nevevi prenoseći stav učenjaka šafijskog mezheba kaže: "Radnja koja nije sastavni dio nama
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 84
Odgoj djece u neislamskim sredinama
[align=center]Želimo vas zamoliti da nam date praktične savjete kako da mi muslimani koji živimo u neislamskim sredinama uspješno odgajamo djecu i zaštitimo ih od negativnih utjecaja sredine.

Odgoj djece u našem, modernom vremenu veliki je izazov za roditelje čak i kada žive u islamskoj sredini, a kada borave u neislamskoj zemlji, taj izazov još je veći. Postoje mnogi praktični koraci koje roditelji mogu poduzeti unutar kuće i van nje, a koji idu u prilog uspješnom odgoju djece, očuvanju vjer
Autor: Media - Odgovora: 1 - Pregleda: 135
Spajanje namaza u različitim okolnostima
[align=center]Neki arapski džemati, kada je kišno, nakon što predaju selam na akšam-namazu, uče drugi ikamet i klanjaju jaciju odmah nakon akšama. Da li je taj postupak ispravan?

Učenjaci hanefijske pravne škole ne dozvoljavaju spajanje namaza zbog kiše i sličnih razloga, kao što ne dozvoljavaju spajanje namaza na putu. Pri tome se pozivaju na argumente koji precizno definiraju namaska vremena i brojne predaje koje ukazuju na to da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, redovno oba