Tag
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 238
Dova se upućuje samo Allahu
[align=center]«Moj Bože, koje podložniji propasti i pogrešci od mene, a ko je dostojniji oprostu i poklonu od Tebe! Ti si me stvorio slabašnim pa ja nisam kadar od sebe štetu odbiti niti sebi korist pribaviti. Moj Bože, tvoje znanje o meni je vječno, Tvojoj odredbi ja ne mogu umaći niti se tvojoj odluci suprotstaviti . Tvojom voljom ja sam Ti pokoran, a od Tebe je pomoć i dar. Ogriješio sam se o Tebe sa Tvojim znanjem; pa argument je Tvoj. Tako Ti obaveze na milost, ulij strah u moje srce – da m
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 324
Dove na koje se Allah, dž.š., odaziva
[align=center]1. Dova vjernika upućena bratu muslimanu u njegovom odsustvu
Od Ebu Derdaa', r.a., se prenosi da je Allahov poslanik, a.s., rekao: "Nema tog muslimana koji moli Allaha za svog brata dok je on odsutan a da melek, koji je zadužen za njega, ne uči istu dovu za toga koji moli." (Muslim)
2. Dova onoga kome je nepravda učinjena
Kada je Allahov poslanik, a.s., odlučio da pošalje Muaza u Jemen, savjetovao ga je riječima: "Čuvaj se dove (kletve) onoga kome je nepravda učinjena, jer zaist
Autor: Boots - Odgovora: 1 - Pregleda: 310
80. ‘Abasa – Namrštio se
[align=center]80. ‘Abasa – Namrštio se Mekka – 42 ajeta.

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

1. o­n* se namrštio i okrenuo 2. zato što je slijepac njemu prišao,

3. A šta ti znaš – možda o­n želi da se očisti,

4. ili pouči pa da mu pouka bude od koristi.

5. o­noga koji je bogat,

6. ti njega savjetuješ,

7. a ti nisi kriv ako o­n neće da vjeruje;

8. a o­noga koji ti žureći prilazi

9. i strah osjeća,

10. ti se na njega ne osvrćeš,

11. Ne čini tako! o­ni su pouka -
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 174
Gdje se nalaze Džennet i Džehennem
[align=center]Poznato mi je da su Džennet i Džehennem već stvoreni, ali zanima me gdje se oni sada nalaze?

Brojni ajeti i hadisi ukazuju na to da su Džennet i Džehennem već stvoreni. Svevišnji Allah obavijestio nas je da je Svojim nepokornim robovima pripremio Vatru: “I čuvajte se Vatre za nevjernike pripremljene!” (Alu Imran, 131), a onima koji Njegovu naklonost steknu pripremio je Džennet: “I nastojte zaslužiti oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za on
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 131
Skupina prezaduženih kojima se daje zekat
[align=center]Svevišnji Allah definirao je kategorije onih koji polažu pravo na zekat i učinio da jedna od tih kategorija budu prezaduženi. Rekao je: “Zekat pripada samo siromasima i nevoljnicima, i onima koji ga skupljaju, i onima čija srca treba pridobiti, i za otkup iz ropstva, i prezaduženima, i u svrhe na Allahovom putu, i putniku. Allah je odredio tako! A Allah sve zna i mudar je” (Et-Tevba, 60). Prezaduženi se dijele na dvije vrste: oni koji su se zadužili radi općeg interesa ili rada int
Autor: Media - Odgovora: 1 - Pregleda: 208
Da li se loša djela dešavaju Allahovom voljom?
Es-selamu alejkum! Da li loša djela i ružne stvari koje se dešavaju na svijetu bivaju Allahovom voljom? Ako bivaju, kako to da se u Allahovoj vlasti dešava, Njegovom voljom, nešto što On ne voli?

Ve alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu! Svaki musliman dužan je vjerovati u Allahovu, dželle šanuhu, odredbu i da sve što se dešava, zlo ili dobro, prijatno ili gorko, biva Njegovim određenjem. Vjerovanje u Allahovu odredbu jedan je od šest temelja imana, pa ko zaniječe kader – Allahovo odr
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 154
Smije li se muslimanka udati za čovjeka koji ne klanja ?
[align=center]Eselamu alejkum

Može li se pobožna muslimanka udati za muslimana koji poštuje vjeru, ali ne klanja iz kako kaže: “opravdanih razloga”

ODGOVOR 254:

Ve alejkumus-Selam!

Namaz je stub na kome počinje vjera. Ko uspostavi namaz uspostavio je svoju vjeru, a ko ga zanemari zanemario je svoju vjeru. Udjel muslimana u islamu ravna se po namazu, jer nakon namaza nema islama. 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Kidaće se halke islama, jedna po jedna, pa kada se god koja pre
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 109
Kada se klanja bajram da li je ispravno dizati ruke ?
[align=center]Eselamu alejkum

Kada se klanja bajram da li ispravno dizati ruke pri svakom tekbiru na prvom i drugom rekatu?

ODGOVOR 253:

Ve alejkumus-Selam!

Od Poslanika, s.a.v.s., koliko mi je poznato, nema nikakvih predaja o dizanju ruku pri donošenju tekbira na prvom i drugom stajanju. Ovaj postupak se prenosi od Omera b. el-Hattaba. (Ibn-Munzir, 4/282 i Bejheki, 3/412 sa prekinutim lancem prenosilaca kako tvrdi imam Bejheki. Vidjeti: Irvaul-galil, 3/112.). Šejhul-islam Ibn-Kajjim
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 179
Da li se muž treba uljepšavati svojoj ženi ?
[align=center]Eselamu alejkum

Budući da je islam pravedna vjera u svakom pogledu dal se onda muž treba uljepšavati svojoj ženi kao što se ona njemu uljepšava. da vas Allah nagradi

ODGOVOR 252:

Ve alejkumus-Selam!

Pohvalno je muškarcu da se uljepša svojoj suprugi, kao što se ona njemu uljepšava imajući pri tome u vidu islamsku etiku i pazeći na granice, jer se muškarac i žena razlikuju po ovome pitanju. Muškarac se uljepšava, shodno mogućnostima: lijepim izgledom, čistim tijelom, ukla
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 190
Već duže vrijeme se zabavljam sa curom druge vjere ?
[align=center]Eselamu alejkum

Dragi Brate potreban mi je savjet jer se bojim da necu uciniti nesto pogresno. Vec duze vrijeme sam skupa sa curom druge vjere.U zadnje vrijeme sam se povratio vjeri ne propustam namaza ne izlazim, ne pijem itd. Njoj sam objasnio kako stvari stoje i ona me podrzaje u tome, sve sto je Islamski zabranjeno ne radim vise osim toga da sam jos uvjek sa njom zajedno. Pokusavo sam vise puta da je ostavim(al neuspjesno).ja sam je skoro naucio da klanja i o tome objasnio s