Tag
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 153
Posebnosti i odlike namaza
[align=center]Uzvišeni Allah kaže: „A onaj koji veliča Allahove propise, pa to je od pobožnosti srca.“ (El-Hadž,32.) Od posebnosti i odlika koje je Uzvišeni Allah podario namazu jesu:

Prvo i najveće što je Uzvišeni Allah naredio nakon Vjerovanja u Njega i tewhida (ispovjedanja Njegove jednoće).Naredio ga je Uzvišeni prije posta i zekata i hadža i pokrivanja žena i drugoga od propisa islama.
To je najveći temelj islama nakon kelimei šehadeta. Veći je od posta i zekata i hadža i drugih
Autor: Media - Odgovora: 16 - Pregleda: 456
Sastavni dijelovi namaza
[align=center]

Namaz se sastoji od 6 glavnih dijelova, a to su:

    Iftitahi tekbir – Početni tekbir u namazu
    Kijam – Mirno stajanje u namazu
    Kiraet – Učenje Kur’ana u namazu
    Ruku – Pregibanje u namazu
    Sedžda – Spuštanje čela na tlo u namazu
    Kade i ehire ili tešehud – Posljednje sjedenje u namazu.

Ukoliko bi se izostavio ili pogrešno uradio, makar jedan od ovih 6 sastavnih dijelova namaza, namaz bi bio neispravan.


Sastavni dijelovi namaza – ruknovi i ob
Autor: Media - Odgovora: 2 - Pregleda: 121
Zikr poslije namaza
[align=center]
Značenje i definicija zikra

Osnovno značenje riječi ez-zikr jeste, težnja u srcu prema osobi koja se spominje. Pored ovog značenja riječ ez-zikr označava i sjećanje, spominjanje, čuvati nešto da se ne izgubi, iskazivati zahvalnost…. Najpoznatija drfinicija zikra jeste: „Sjećanje na Allaha i Njegovo spominjanje.“

Ibn Kajjim kaže: “Bilo koji i svaki određeni trenutak kada razmišljate, govorite ili radite stvari s kojima je Allah zadovoljan“

Seid ibn-Džubejr je rekao: “
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 147
Vrijednost noćnog namaza
[align=center]Vjerujemo da se sve dešava sa Božijim određenjem, Allah nekom daje sihr kao iskušenje, nekom kao kaznu, a nekom kao opomenu, jer sihirbazi su obične gnjide i hajvani, ne mogu nikom nauditi, osim ako to Allah dž.š.hoće. Dokaz za to su riječi našeg Gospodara svih svjetova: ...ali oni nisu mogli nikome bez Allahove volje nauditi.“(dio 102.ajeta sure Bekare). Zapitajmo se, braćo moja i sestre moje,koliko mi dajemo Allahu,a samo išćemo od Allaha:Daj ,daj,daj!-a nigdje namaza ,nigdje zik
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 80
Dojenje djeteta u toku namaza
[align=center]Da li je ženi dozvoljeno da za vrijeme namaza podoji dijete?

Za vrijeme namaza dozvoljeni su pokreti koji nisu sastavni dio namaza ukoliko su mali i neznatni a za njima postoji potreba, kao naprimjer pomjeriti se korak naprijed kako bi se oslobodio prolaz. Islamski učenjaci govorili su o pravilima na osnovu kojih se može znati da li će određeni pokreti u namazu pokvariti namaz ili ne. Imam Nevevi prenoseći stav učenjaka šafijskog mezheba kaže: "Radnja koja nije sastavni dio nama
Autor: Media - Odgovora: 1 - Pregleda: 135
Spajanje namaza u različitim okolnostima
[align=center]Neki arapski džemati, kada je kišno, nakon što predaju selam na akšam-namazu, uče drugi ikamet i klanjaju jaciju odmah nakon akšama. Da li je taj postupak ispravan?

Učenjaci hanefijske pravne škole ne dozvoljavaju spajanje namaza zbog kiše i sličnih razloga, kao što ne dozvoljavaju spajanje namaza na putu. Pri tome se pozivaju na argumente koji precizno definiraju namaska vremena i brojne predaje koje ukazuju na to da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, redovno oba
Autor: Media - Odgovora: 1 - Pregleda: 250
Olakšice vozačima u pogledu namaza i džume
[align=center]Es-selam alejkum! Radim kao vozač autobusa i volio bih znati da li je vozaču autobusa dozvoljeno da spoji namaz ako nema vremena da stane za svaki namaz, posebno zimi? Da li se može klanjati sjedeći i u mislima dok čovjek vozi, nekada ako je situacija takva? Da li je čovjek mnogo grješan ako ne stigne da ode na svaku džumu? Allah vas nagradio!

Ve alejkumus-selam! Ako je vozač autobusa putnik, odnosno ako vozi u druge gradove koji su udaljeni toliko da se odlazak do njih običajno
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 151
Da li je ispravan rekat namaza zbog neproučene fatihe ?
Eselamu alejkum

Interesuje me jedno pitanje u vezi namaza? Ucio sam da je fatiha rukn i da je obavezna na svim rekatima namaza,kako pojedinacno tako i u dzematu. Ako stignem imama na ruku, da li je meni ispravan taj rekat zbog neproucene fatihe(a znamo da je fatiha rukn,obavezna na svakom rekatu),da li cu taj rekat naklanjati ili mi je ispravan i bez fatihe. Molim vas objasnite mi ovo malo bolje jer ne znam kako bi postupio u ovom slucaju da vas ucvrsti na stazama Kur'an i Sunneta. Amin!

O
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 131
Kraćenje namaza po dolasku sa puta
[align=center]Selam alejkum!

Dali je istina da covjek koji se vrati sa putovanja, zbog umora i napora puta, moze i kod kuce skracivati namaze ili spajati namaze tri dana nakon putovanja?

Selam alejkum!

Odgovor :

We alejkumus-Selam!

Kaže šejh Muhammed ibn Salih el-Usejmin: ” Ispravno je da se putovanje, koje opravdava korištenje olakšice, ne može ograniciti na odredenu udaljenost, kao što je to iznio Ibn-Kudame u ” El-Mugniju ” . Allah je znao da ce ljudi cesto putovati, i danju i
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 66
Ispravnost namaza
Da li je muškarcu ispravan namaz ako prije namaza ne prouči ezan i ikamet?

Ezan je jedno od velikih obilježja islama, kojim se označava nastupanje namaskog vremena, a ikametom se označava početak farz-namaza. Proučiti ezan i ikamet obaveza je muslimanima kao zajednici (farz kifaje) prema odabranom mišljenju učenjaka. Na to ukazuju riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Kada nastupi vrijeme namaza, neka jedan od vas prouči ezan i neka vam najstariji među vama bude imam“ (Buhari i Musl