Tag
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 248
Da li je grijeh grditi i psovati druge u sebi?
Citat:Dešava se da imam namjeru i želju da neke ljude psujem i grdim, ali to ne učinim naglas, nego samo u sebi. Da li je to grijeh?

Namjera da se kaže nešto ružno i razmišljanje o tome ne smatra se govorom sve dok se stvarno ne izgovori. Kada je objavljen ajet: "Pokazivali vi šta je u dušama vašim ili skrivali, Allah će vas za to pitati, pa će oprostiti kome hoće, a kazniti koga hoće" (El-Bekara, 284), ashabi su došli Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, kleknuli na kol
Autor: Media - Odgovora: 5 - Pregleda: 264
Da li umrli čuju govor živih
[align=center]Da li umrli čuju govor živih kada posjete njihov kabur?

Sve što se dešava nakon smrti u domenu je gajba, za nas ljude skrivenog i nedokučivog područja. Jedini put kojim se dolazi do odgovora na ovakva pitanja jeste Božija objava u formi kur’anskih ajeta i hadisa Allahovog Poslanika, neka su na njega salavati i selami. Razmatrajući ajete i hadise koji govore o tome da li umrli čuju govor živih ili ne, učenjaci su došli do različitih zaključaka, a načelno se svode na dva mišljenja
Autor: Media - Odgovora: 1 - Pregleda: 208
Da li se loša djela dešavaju Allahovom voljom?
Es-selamu alejkum! Da li loša djela i ružne stvari koje se dešavaju na svijetu bivaju Allahovom voljom? Ako bivaju, kako to da se u Allahovoj vlasti dešava, Njegovom voljom, nešto što On ne voli?

Ve alejkumus-selam ve rahmetullahi ve berekatuhu! Svaki musliman dužan je vjerovati u Allahovu, dželle šanuhu, odredbu i da sve što se dešava, zlo ili dobro, prijatno ili gorko, biva Njegovim određenjem. Vjerovanje u Allahovu odredbu jedan je od šest temelja imana, pa ko zaniječe kader – Allahovo odr
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 151
Da li je ispravan rekat namaza zbog neproučene fatihe ?
Eselamu alejkum

Interesuje me jedno pitanje u vezi namaza? Ucio sam da je fatiha rukn i da je obavezna na svim rekatima namaza,kako pojedinacno tako i u dzematu. Ako stignem imama na ruku, da li je meni ispravan taj rekat zbog neproucene fatihe(a znamo da je fatiha rukn,obavezna na svakom rekatu),da li cu taj rekat naklanjati ili mi je ispravan i bez fatihe. Molim vas objasnite mi ovo malo bolje jer ne znam kako bi postupio u ovom slucaju da vas ucvrsti na stazama Kur'an i Sunneta. Amin!

O
Autor: Media - Odgovora: 1 - Pregleda: 170
Da li je dozvoljeno prodati kožu od kurbana ?
Eselamu alejkum

Da li je dozvoljeno prodati kožu od kurbana ?

ODGOVOR 258:

Ve alejkumus-Selam!

Nije dozvoljeno prodati kožu od kurbana zbog riječi Poslanika, s.a.v.s.: “Ko proda kožu od kurbana, kao da nije zaklao kurban.” (Hakim, 2/422 i Bejheki, 9/496. Imam Hakim ovu predaju smatra ispravnom. Šejh Albani ju je ocijenio dobrom. Vidjeti: Sahihul-džamia, 2/1055). Allahov Poslanik, s.a.v.s., je kazao: “Ko pokloni nešto potom to zatraži nazad, liči psu koji je povratio, potom pojede ono
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 154
Smije li se muslimanka udati za čovjeka koji ne klanja ?
[align=center]Eselamu alejkum

Može li se pobožna muslimanka udati za muslimana koji poštuje vjeru, ali ne klanja iz kako kaže: “opravdanih razloga”

ODGOVOR 254:

Ve alejkumus-Selam!

Namaz je stub na kome počinje vjera. Ko uspostavi namaz uspostavio je svoju vjeru, a ko ga zanemari zanemario je svoju vjeru. Udjel muslimana u islamu ravna se po namazu, jer nakon namaza nema islama. 

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Kidaće se halke islama, jedna po jedna, pa kada se god koja pre
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 109
Kada se klanja bajram da li je ispravno dizati ruke ?
[align=center]Eselamu alejkum

Kada se klanja bajram da li ispravno dizati ruke pri svakom tekbiru na prvom i drugom rekatu?

ODGOVOR 253:

Ve alejkumus-Selam!

Od Poslanika, s.a.v.s., koliko mi je poznato, nema nikakvih predaja o dizanju ruku pri donošenju tekbira na prvom i drugom stajanju. Ovaj postupak se prenosi od Omera b. el-Hattaba. (Ibn-Munzir, 4/282 i Bejheki, 3/412 sa prekinutim lancem prenosilaca kako tvrdi imam Bejheki. Vidjeti: Irvaul-galil, 3/112.). Šejhul-islam Ibn-Kajjim
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 179
Da li se muž treba uljepšavati svojoj ženi ?
[align=center]Eselamu alejkum

Budući da je islam pravedna vjera u svakom pogledu dal se onda muž treba uljepšavati svojoj ženi kao što se ona njemu uljepšava. da vas Allah nagradi

ODGOVOR 252:

Ve alejkumus-Selam!

Pohvalno je muškarcu da se uljepša svojoj suprugi, kao što se ona njemu uljepšava imajući pri tome u vidu islamsku etiku i pazeći na granice, jer se muškarac i žena razlikuju po ovome pitanju. Muškarac se uljepšava, shodno mogućnostima: lijepim izgledom, čistim tijelom, ukla
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 113
Da li se gubi abdest ako se skinu sa nogu mestve ili čarape ?
[align=center]Eselamu alejkum

da li se gubi abdest ako se skinu sa nogu mestve ili carape,ako je po njima tj.mestvama i carapama predhodno uzet mesh?

ODGOVOR 249:

Ve alejkumus-Selam!

Islamski učenjaci po ovom pitanju imaju tri poznata mišljenja. Prvo, da skidanje po već potranim mestvama kvari abdest. Ovo je stav: En-Nehaija, Ez-Zuhrija, Mekhula, Ibn-Ebi-Lejle, El-Evzaija, imama Šafije (po jednoj verziji), Ahmeda, Ishaka i drugi. Drugo, da je obaveza samo oprati noge. Ovo je stav: At
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 151
Da li je dozvoljeno pričati dok se obavlja nužda ?
[align=center]Eselamu alejkum

Da li je dozvoljeno pricati dok se obavlja nuzda?

ODGOVOR 248:

Ve alejkumus-Selam!

Izrazita većina islamskih učenjaka smatra da nije dozvoljeno pričati dok se vrši jedna od fizioloških potreba. To dokazuju hadisom koga su zabilježili: Ebu-Davud, Ahmed i Ibn-Hibban od Ebu-Seda el-Hudrija od Poslanika, s.a.v.s., kaže: “Neka ne izlaze dvojica da obave prirodnu potrebu, otkrivajući svoja stidna mjesta i pričajući, jer to Allah prezire.” Citirani hadis jasno