Tag
Autor: Media - Odgovora: 14 - Pregleda: 1001
99 Allahovih imena
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 81
Allahova lijepa imena
[align=center]Približavanje Allahu putem Njegovih lijepih imena (esmaul-husna) jedan je od najboljih vidova ibadeta. Teško je pobrojati sve korisiti od učenja i spominjanja Allahovih lijepih imena.
Spoznaja Allaha putem Njegovih lijepih imena je od najboljih načina da spoznamo svoga Stvoritelja. Upućivanje dove, dozivanje Allaha i traženje pomoći od Njega spominjanjem Njegovih lijepih imena je od najboljih vidova obraćanja Stvoritelju, a to je i praksa najboljih Allahovih robova, vjerovjesnika