Tag
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 269
Kupoprodaja između radnika i firme u kojoj radi
Radim kao ekonom u firmi u razvio sam dobre odnose sa dobavljačima robe i na osnovu tih odnosa dobijam poseban popust. Da li je dozvoljeno da s tim popustom kupujem robu, a potom je prodam svojoj firmi?


Kupoprodaja između radnika i firme u kojoj radi može se odvijati u različitim okolnostima, koje utječu na pravni status te relacije.

Prvo: Ako uposlenik firme ponudi firmi u kojoj radi robu na prodaju i sklopi ugovor sa službenikom ovlaštenim za nabavku, ta relacija je legalna i dozvo
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 248
Da li je grijeh grditi i psovati druge u sebi?
Citat:Dešava se da imam namjeru i želju da neke ljude psujem i grdim, ali to ne učinim naglas, nego samo u sebi. Da li je to grijeh?

Namjera da se kaže nešto ružno i razmišljanje o tome ne smatra se govorom sve dok se stvarno ne izgovori. Kada je objavljen ajet: "Pokazivali vi šta je u dušama vašim ili skrivali, Allah će vas za to pitati, pa će oprostiti kome hoće, a kazniti koga hoće" (El-Bekara, 284), ashabi su došli Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, kleknuli na kol
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 188
Abdest i namaz osobe koja ima urinarnu inkontinenciju
Citat:Osobe koje imaju urinarnu inkontinenciju -- nekontrolirano curenje mokraće, koliko znam dužne su abdestiti se za svaki namaz nakon što nastupi namasko vrijeme. Ovdje se javlja problem sa stizanjem na namaz u džematu, jer ako sačekam da nastupi namasko vrijeme pa tek onda uzmem abdest, ne prispijevam na namaz, s obzirom na to da se farz klanja neposredno nakon ezana, pa kako da postupim?

Osoba koja ima konstantno curenje nečisti iz tijela naziva se sahibul-uzr. Isti status ima i
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 194
Kelime i Šehadet
Prvi Islamski šart je Kelime-i šehadet, odnosno riječi: „Ja srcem vjerujem i jezikom očitujem da nema drugog boga osim Allaha, dž.š., i srcem vjerujem i jezikom očitujem da je Muhammed, a.s., Božiji rob i Božiji Poslanik!“

Glavne islamske dužnosti…

Omer ibn Hattab, r.a. pripovijeda: “Jednog dana smo sjedili kod Allahovog Poslanika s.a.v.s., te se iznenada pojavi jedan čovjek izuzetno bijele odjeće, jako crne kose, bez ikakvih znakova putovanja na sebi, a niko od nas ga nije poznavao. Pribl
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 256
Naučimo Eu’zu i Bismillu
[align=center]E’UZU BILLAHI MINEŠ ŠEJTANIR RADŽIM

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

Slova crvene boje treba udvostručiti (pritisnuti).

Slova plave boje treba malo otegnuti.

Prijevod:
Utječem se (tražim zaštitu) Allahu od prokletog šejtana;

U ime Allaha Milostivog Samilosnog.

Ko je Allah?
Allah je naš Bog. On je samo jedan. Nije rodio i rođen nije i niko Mu ravan nije.

Ko je šejtan?
Šejtan je nevidljivo biće koje je Allah stvorio od vatre. I šejtan navraća ljude na zlo.

KADA
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 263
Islam i šehadet
Allah – je naš Bog. On je samo jedan i mi vjerujemo u Njega.

Muhammed a.s. – je naš poslanik. Mi njega slijedimo i volimo.

Kur’an – je naša knjiga. U njoj se nalaze upute i savjeti kako najbolje proživjeti život na ovom svijetu.

Islam – je naša vjera.

Riječ islam znači predanost, pokornost, poslušnost Allahu dž.š. Nastala je od arpske riječi selam, što znači mir.

Definicija: “Islam je vjera koju je Allah objavio svom poslaniku Muhammedu a.s. da je dostavi i objasni cijelom čovječa
Autor: Media - Odgovora: 2 - Pregleda: 443
Milijarda muslimana živi u zemljama bijede i očaja
Milijarda muslimana živi u ekonomski neslobodnim ili represivnim zemljama

Najmanje milijarda muslimana živi u zemljama bijede i očaja, a 1.8 milijardi muslimana živi u neslobodnim i opresivnim društvima.

Najmanje milijarda muslimana živi u zemljama bijede i očaja, a 1,8 milijardi muslimana živi u neslobodnim i opresivnim društvima, konstatacija je koja zvuči, zastrašujuće, propagandistički, a u svijetu političke korektnosti, neki bi kazali i šovinistički. No, to je gola istina do koje se d
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 239
Husein Đozo: Islam i muzika
Muzika prema najeminentnijim nosiocima ljudske misli, kao što je Platon, Šeling, Šopenhauer, Niče i drugi, predstavlja najviši oblik umjetničke kreacije. Ona čisti čovjeka od svega svakodnevnog, banalnog, trivijalnog, i izražava najsuptilnije, najnematerijalnije, ideju lijepog, uzvišenog i savršenog. Umjetnost, u što spada i muzika, je, bez sumnje, najviše i nasavršenije izražajno sredstvo. Putem umjetnosti (muzika, slikarstvo, skultpura, arhitektura) izražavamo ono što ne možemo izraziti samo r
Autor: Media - Odgovora: 1 - Pregleda: 255
Izrada i optimizacija sajta
[align=center]Izrada i optmizacija sajta za Google definitivno predstavljaju dve neraskidive celine, koje su međusobno povezane. Seo web dizajn ili izrada sajta i seo optimizacija sajta su uzajamno ispreplitane stvari, koje se rade zajedno od samog početka.

Iz dosadašnjeg iskustva pokazalo se da najbolje efekte u smislu seo optimizacije sajtova daje upravo ova kombinacija izrade i optimizacije sajta.

Uopšte nije bitno da li je neko ranije već radio izradu sajta i optimizaciju sajta, ovo važi i
Autor: Media - Odgovora: 6 - Pregleda: 343
Bosna i Hercegovina
Bosna i Hercegovina je evropska država koja se nalazi na Balkanskom poluostrvu. Nekada je bila dio Zapadnog Balkana, ali je nezavisnost stekla 1992. Graniči se sa Hrvatskom na sjeveru, zapadu i jugozapadu, Srbijom na istoku i Crnom Gorom na jugoistoku. Uglavnom planinska, ima pristup malom dijelu obale Jadranskog mora na jugu.


Sarajevo — glavni grad zemlje; kosmopolitski evropski grad sa jedinstvenim istočnjačkim zaokretom koji se može videti u ogromnoj raznolikosti arhitektonskih stilo