Tag
Autor: Media - Odgovora: 3 - Pregleda: 159
Ajeti, Hadisi, Dove, Zikrovi
[align=center]Kur'anski ajet
''Elif Lam Mim. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali; onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što im Mi budemo davali; i onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe, i onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali.'' El-Bekare, 1-4

Hadis
Ebu Zerr el-Gaffari prenosi: ''Zatekao sam Poslanika, a.s., u džamiji, s
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 83
Hadisi o negiranju dizanje ruku
[align=center]Da li su svi hadisi koji negiraju dizanje ruku, osim pri početnom tekbiru slabi ?

Es-sellamu alejkum!

Htjeo bih da vas pitam uvezi klanjanja namaza bez dizanja ruku u toku namaza, znači samo početni tekbir. Jesu li svi hadisi na tu temu slabi ili ima vjerodostojnih hadisa koji govore o tome da je Muhammed s.a.v.s klanjao nedižući ruke u namazu pri izgovaranju tekbira osim pri početnom tekbiru ?
Da vas Allah nagradi inshAllah.

ODGOVOR 181:

Es-Selamu alejkum!

Ispravno
Autor: Media - Odgovora: 1 - Pregleda: 141
Izmišljeni hadisi o suri Jasin
[align=center]Pitanje: Selam alejkum! Kod nas je praksa da se za umrle uči sura Jasin obično u mubarek noći i istu noć kad se dženaza obavi. Interesuje me je li dozvoljena ovakva praksa?

Odgovor: Alejkumu selam! Kod nas je uvriježeno i smatra se da je sura Jasin jedna od najboljih i najvrednijih sura u Kur’anu te da je veoma pohvalno i poželjno njeno učenje u raznoraznim prilikama, kao na samrti, prilikom dženaze, za dušu umrlog, u “mubarek” noćima, radi bereketa i uopćeno da ako treba učiti
Autor: Media - Odgovora: 3 - Pregleda: 114
Izmišljeni hadisi o suri Jasin
Pitanje: Selam alejkum! Kod nas je praksa da se za umrle uči sura Jasin obično u mubarek noći i istu noć kad se dženaza obavi. Interesuje me je li dozvoljena ovakva praksa?

Odgovor: Alejkumu selam! Kod nas je uvriježeno i smatra se da je sura Jasin jedna od najboljih i najvrednijih sura u Kur’anu te da je veoma pohvalno i poželjno njeno učenje u raznoraznim prilikama, kao na samrti, prilikom dženaze, za dušu umrlog, u “mubarek” noćima, radi bereketa i uopćeno da ako treba učiti neku suru najb
Autor: Media - Odgovora: 6 - Pregleda: 113
Hadisi Kudsi
[align=center]Hadis br. 1

Uzvišeni Allah veli: “Ja sam onakav kakvim Me smatra Moj rob, i sa njim sam gdje god Me spomene. Ako Me spomene u sebi, i Ja njega u sebi spomenem, ako Me spomene u društvu, Ja njega spomenem u boljem. Ako mi se primakne pedalj, primičem mu se aršin, ako Mi se primakne aršin, primaknem mu se hvat, ako Mi dođe običnim hodom, dolazim mu hrleći.”[1]

Hadis prenosi Ebu Hurejre radijallahu anhu, a bilježi ga Buharija.

[1] Hadis je svojevrstan i vrlo ubjedljiv poticaj
Autor: Media - Odgovora: 2 - Pregleda: 56
Hadisi o osvajanju Istanbula
[align=center]PITANJE: Esselamu alejkum.
Našao sam ko bilježi hadis: “Zaista će Konstantinopolj biti osvojen, divan je njegov osvajač i divna li je ta vojska”.
Taj hadis (o osvajanju Konstatinopolja) prenosi Ahmed u Musnedu, njegov sin u “Zevaid” (4/335), Buhari u “Tarihul-kebir” (2/81), Taberani u “El-mu'adžemul kebir” (2/38). Ali nigdje nema ocjene.
Možeš li mi reći šta o ocjeni ovog hadisa i mišljenju da se odnosi na Mehmeda Fatiha ili na Mehdija.

ODGOVOR: Alejkumusselam!

Ono što je