Tag
Autor: Boots - Odgovora: 0 - Pregleda: 246
Tefsir Ibn Kesir - Sura En-Nas
"Reci: 'Tražim zaštitu Gospodara ljudi, /1/ Vladara ljudi, /2/ Boga ljudi, /3/ od zla šejtana - koji nanosi zle misli pa se skrije, /4/ koji zle misli unosi u srca ljudi /5/ "od džinova i od ljudi.'" /6/


Ovdje su istaknuta tri svojstva Uzvišenog Gospodara: gospodstvo /rububijjet/, vlast /el-mulk/ i Božanstvenost /el-uluhijjet/. On je dakle Gospodar, Vladar i Bog svega što postoji - Sve što je stvoreno pripada Njemu i Njegovi su robovi. On naređuje onima koji traže zaštitu od zla šejtana - n
Autor: Boots - Odgovora: 1 - Pregleda: 336
Tefsir Ibn Kesir - Sura En-Nazi'at
"Tako Mi onih koji čupaju grubo", /1/ "i onih koji vade blago", /2/ "i onih koji plove brzo" /3/ "pa duše u odredišta nose žurno" /4/ "i sređuju stvari s Allahovom dozvolom" /5/ "na Dan kada se Zemlja zvukom roga zatrese", /6/ "za kojim će slijediti slijedeći", /7/ "srca toga dana bit će uplašena", /8/ "a pogledi njihovi oboreni." /9/ "Govorit će: 'Zar ćemo, zaista, biti povraćeni u prvobitno stanje?'" /10/ "Zar kad truhle kosti postanemo?" /11/ "I još kažu: "E to je, dakle, štetan povratak” /12
Autor: Boots - Odgovora: 4 - Pregleda: 443
Tefsir Ibn Kesir – Sura En-Nedžm
“Tako Mi zvijezde kad zapada, /1/ Vaš drug nije s pravog puta skrenuo i nije zalutao! /2/ On ne govori po hiru svome. /3/ To je samo Objava koja mu se obznanjuje.”/4/

Kažu Eš-Ša’bi i drugi: “Stvoritelj se kune čime On hoće od Svojih stvorenja, a stvorenja ne bi smjela da se kunu ičim drugim osim Stvoriteljem. Isto to navodi i Ibn Ebi-Hatim. A riječi Uzvišenog: “Tako Mi zvijezde kad zapada”, tj. kad gađa šejtane. Ovo je rekao Ed-Dahhak. “Vaš drug nije s pravog puta skrenuo”, to je onaj na kog
Autor: Boots - Odgovora: 68 - Pregleda: 1753
Tefsir Ibn Kesir - Sura En-Nisa
[align=center]EN-NISA - ŽENE / OBJAVLJENA U MEDINI, IMA 176 AJETA.

El-Avfi navodi od Ibn-Abbasa: "Poglavlje 'En-Nisa' objavljeno je u Medini." Ovako prenosi Ibn-Merde­vejh od Abdullaha ibn Zubejra i Zejda ibn Sabita.

U "Mustedreku" el-Hakim navodi predanje od Ma'n ibn Abdurrahmana ibn Abdullaha ibn Mesuda, koji kaže: - U poglavlju 'En-Nisa' postoji pet ajeta koje ne bih dao za ovaj svijet i sve što je na njemu: "Allah neće učiniti nikome ni trunku nepravde..." (I4:40), "Ako se budet
Autor: Media - Odgovora: 1 - Pregleda: 102
Sura En-Nas
[align=center]
Opće karakateristike

Sura En-Nas je posljednja sura u Kur’anu. Ima 6 ajeta, 20 riječi i 99 harfova. Jedna je od pet sura koje počinju sa riječi KUL. Učenjaci se razilaze u pogledu da li je sura mekkanska ili medinska. Sura En-Nas i El-Felek nose zajedničko ime El-Mu’avvizetani – dvije sure zaštitnice. Sura En-Nas nas podučava kako da se čovjek zaštiti od džina i ljudi.

Povod objave sure En-Nas

“Jedan mladi jevrej služio je Allahova Poslanika s.a.v.s. Ovom mladiću
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 82
Sura En-Nasr
[align=center]
Opće karakteristike

Sura En-Nasr je110. sura u Kur’anu. Ima 3 ajeta, 30 riječi i 77 harfova. Pored ovog imena spominje se i ime “Oproštajna sura”. Objavljena za vrijeme Oproštajnog hadža. Sura En-Nasr je posljednja objavljena sura u cjelini. Poslije njene objave Poslanik a.s. je živio još dva mjeseca. U njoj se govori o oslobađanju Mekke.

Povod objave sure En-Nasr

Rekla je Aiša, r.a.: “Allahov Poslanik, a.s., pred kraj života je mnogo učio: سبحان الله و بحمده است