Tag
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 144
Islamske Dove
Riječ dova potiče od riječi de’a, što znači: naginjanje, dozivanje, pozivanje, molba upućena od strane nižeg ranga ka višem, od strane slabijeg ka višem. Dova je čovjekovo obraćanje, molba, Allahu, dž.š., zbog neke svoje potrebe. Musliman se moli samo Allahu dž.š. Allah dž.š. voli kada mu upućujemo molbe. Allah dž.š. će nam ispuniti naše molbe, ako budemo činili dobro, a klonuli se zla.

Dova
RABBI JESSIR VE LA TU’ASSIR

RABBI TEMIM BIL HAJR

AMIN!!!

P
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 324
Dove na koje se Allah, dž.š., odaziva
[align=center]1. Dova vjernika upućena bratu muslimanu u njegovom odsustvu
Od Ebu Derdaa', r.a., se prenosi da je Allahov poslanik, a.s., rekao: "Nema tog muslimana koji moli Allaha za svog brata dok je on odsutan a da melek, koji je zadužen za njega, ne uči istu dovu za toga koji moli." (Muslim)
2. Dova onoga kome je nepravda učinjena
Kada je Allahov poslanik, a.s., odlučio da pošalje Muaza u Jemen, savjetovao ga je riječima: "Čuvaj se dove (kletve) onoga kome je nepravda učinjena, jer zaist
Autor: Media - Odgovora: 3 - Pregleda: 146
Ajeti, Hadisi, Dove, Zikrovi
[align=center]Kur'anski ajet
''Elif Lam Mim. Ova Knjiga, u koju nema nikakve sumnje, uputstvo je svima onima koji se budu Allaha bojali; onima koji u nevidljivi svijet budu vjerovali i molitvu obavljali i udjeljivali dio od onoga što im Mi budemo davali; i onima koji budu vjerovali u ono što se objavljuje tebi i u ono što je objavljeno prije tebe, i onima koji u onaj svijet budu čvrsto vjerovali.'' El-Bekare, 1-4

Hadis
Ebu Zerr el-Gaffari prenosi: ''Zatekao sam Poslanika, a.s., u džamiji, s
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 112
Tri dove koje bi trebali znati
[align=center]Ove tri dove, vezane za namaz, bi obavezno trebali naučiti napamet i učiti ih svaki dan jer, zaista, donose sa sobom neizmjerne blagodati…

1. Prenosi se od Džabira, radijallahu anh, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Onaj koji čuje ezan pa kaže sljedeće zadobit će moj šefa’at na Sudnjem danu:

اَللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ اَلدَّعْوَةِ اَلتَّامَّةِ, وَالصَّلَاةِ اَلْقَائِمَةِ, آتِ مُحَمَّدًا اَلْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ, وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا اَل
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 87
Vrijednost dove u danu Arefata
Da li je dova na dan Arefata posebno vrijedna samo onom ko tog dana boravi na Arefatu ili se ta vrijednost odnosi na svakog ko tog dana dovi?

O vrijednosti dana Arefata i dove u njemu kazuju mnogi hadisi. Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ne postoji nijedan dan da u njemu Svevišnji Allah od vatre oslobodi više svojih robova od dana Arefata, tog dana se Uzvišeni Allah približi i prisutnima na Arefatu se pred Melekima ponosi, govori: ‘Š
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 149
Učenje dove nakon hatme
[align=center]PITANJE: Selam alejkum!

1. Kada se pročita cijeli Kur`an, hatma, da li postoji neka dova koja se prouči, ako postoji, možete li mi je napisati i na arapskom i prijevod?

2. Kada smo na namazu i učimo neku suru u kojoj ima sedžda, da li na kraju sure ili na sredini, kako trebamo postupiti? Allah vam dao svako dobro i nagradio vas Džennetom!

ODGOVOR:

Što se tiče dove nakon proučenog Kur’ana, u sunnetu Allahovog Poslanika ne postoji posebna dova za tu priliku. Osoba koja za
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 115
Dizanje ruku prilikom učenja dove
[align=center]Da li je propisano podići ruke kada se uči dova nakon ezana?

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio je: “Kada čujete mujezina, izgovarajte isto što i on. Potom donesite salavat na mene, jer ko na mene bude donio jedan salavat, Allah će na njega donijeti deset salavata. Nakon toga molite Allaha da meni podari El-Vesile, najuzvišenije mjesto u Džennetu, koje će biti dato samo jednoj osobi. Nadam se da ću ja biti ta osoba.

Ko bude molio Allaha da meni podari El-
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 101
Poslanikove a.s. dove
[align=center]Ibn ‘Abbas prenosi: Poslanik, s.a.v.s., bi u vrijeme poteškoća i tuge učio:

„La ilahe illellah , el halimul azim , la ilahe illellah rabbul aršil azim , la ilahe illellah rabbu ssemavati ve rabbul erdi ve rabbul aršil kerim.“

„Nema boga osim Allaha Veličanstvenog , Blagog . Nema boga osim Allaha , Gospodara arša Veličanstvenog . Nema boga osim Allaha , Gospodara nebesa i Zemlje , i onoga sto je između njih , Gospodara arša Plemenitog!“ (Buharija i Muslim)

Enes, r.a., je re
Autor: Media - Odgovora: 2 - Pregleda: 93
Traženje dove od muslimana
Pitanje: Naš imam džamije svakog petka nakon predavanja ili dersa kao što to mi kod nas nazivamo ili malo prije džumanske hutbe je navikao da uči dove određenim ljudima. Dakle, onima koji hoće da stupaju u brak, ili tragaju za lijekom, opskrbom ili djecom i tome slično. Oni mu šalju te dove na papiru ili nečemu drugom.
 
Kakav je propis šerijata u pogledu ovog inoviranog djela koje su uveli svakog petka?
 
Odgovor: Ovo pitanje sadrži više podpitanja a u onome što slijedi je šerijatski propis
Autor: Media - Odgovora: 0 - Pregleda: 65
Učenje kunut dove
[align=center]Pitanje: Radi stalnih nedaća i problema koji pogađaju muslimane u modernom vremenu da li kunut dova u namazu za poboljšanje stanja muslimana i uništenje nevjernika predstavlja stalni sunnet? Da li je obligatna obaveza vladara da naredi šerijatsku propisanost kunuta radi nedaća u namazima u džamijama?

Odgovor: Kažem tražeći pomoć od Allaha:

Kunut dova proklinjajući kafire je sunnet. O tome se navodi mnogo hadisa od kojih su:
Predaja koju bilježe Buharija i Muslim od Ebu Hurej