Vakat | Forum
Ел-Курејш (Курејш) - Oblik za Štampu

+- Vakat | Forum (https://forum.vakat.eu)
+-- Forum: Forum | Teme (https://forum.vakat.eu/forum-1.html)
+--- Forum: Kuran & Kerim (https://forum.vakat.eu/forum-3.html)
+---- Forum: Macedonian Translation (https://forum.vakat.eu/forum-35.html)
+---- Tema: Ел-Курејш (Курејш) (/thread-1162.html)Ел-Курејш (Курејш) - Boots - 09-10-2023

СУРА

ЕЛ-КУРЕЈШ ( Курејш)

Мекка - 4 ајети

Во името на Аллах ,Милостивиот Сомилосен!


1. Заради адетот на Курејшии,

2. адетот нивни да патуваат и зиме и лете;

3. па, нека го обожаваат Господарот на оваа Куќа,

4. Кој ги нахрани по гладот

5. и ги обезбеди по стравот!