Vakat | Forum
Ен-Назиат (Оние кои кинат) - Oblik za Štampu

+- Vakat | Forum (https://forum.vakat.eu)
+-- Forum: Forum | Teme (https://forum.vakat.eu/forum-1.html)
+--- Forum: Kuran & Kerim (https://forum.vakat.eu/forum-3.html)
+---- Forum: Macedonian Translation (https://forum.vakat.eu/forum-35.html)
+---- Tema: Ен-Назиат (Оние кои кинат) (/thread-1135.html)Ен-Назиат (Оние кои кинат) - Boots - 09-10-2023

СУРА

ЕН-НАЗИАТ(оние кои кинат)

Мекка - 46 ајети

Во името на Аллах Милостивиот Сомилосен!


1. Се колнам во оние кои кинат, силно!

2. во оние кои, вадат благо,

3. и оние кои, пловејќи, пловат брзо,

4. и оние кои, предводувајќи, предводат,

5. и кои ги средуваат работите,

6. и во Денот во кој Потресот ќе се потресе,

7. по кој ќе следи следниот!

8. Срцата на Денот тој ќе се потресат,

9. а очите нивни, пак, ќе се преплашат!

10. Зборуваат: “Ќе бидеме ли пак вратени назад во гробовите, навистина,

11. кога ќе станеме коски трошни?

12. И уште зборуваат: “Тоа оживување е само пораз.

13. Тоа ќе биде само еден глас, навистина! -

14. и ете ги, веднаш на површина.

15. Ти дојде ли говорот за Муса,

16. кога го повика Господарот свој, во Тува, долината света:

17. Оди кај фараонот, зашто тој, навистина, силен стана,

18. па, кажи му:,Мислиш ли да се очистиш‘?

19 Ќе те упатам кон Гсоподарот твој и,тогаш, уплаши се!

20. И му го покажа тогаш знамението најголемо,

21. па, фараонот излажа и непослуша,

22. а потоа се сврте и си замина,

23. и пак, тогаш, повика и собра луѓе

24. па, рече: Јас сум господарот ваш најголем!

25. Па, Аллах го казни со казната прва а ќе го казни и со казната друга!

26. Ете, во тоа, навистина, има ибрет за оној кој се плаши!

27. Потешко ли е вие да се создадете или, пак, небесата? Он нив ги создаде,

28. па, го подигна сводот нивни и потоа го среди,

29. ноќите нивни реши темни да бидат, а деновите, пак, светли да бидат,

30. и Земјата потоа ја израмни,

31. и извади од неа и вода и пасишта,

32. и брдата ги зацврсти

33. за да уживате во нив, вие и добитокот ваш!

34. И кога ќе се случи поројот голем

35. на Денот тој ќе се присеќава за она што се трудел,

36. и кога Џехеннемот, за оној што гледа, ќе се здогледа,

37. тогаш оној што се силеше,

38. и што животот овоземен повеќе го сакаше...

39. па, за него, Џехеннемот престојувалиште ќе му биде!

40. А оној кој се плашеше од стоењето пред Господарот свој и кој на душата страстите и ги забрануваше...

41. па, за него, Џеннетот пребивалиште ќе му биде!

42. Те прашуваат за Часот кога тој ќе се случи.

43. Твое е ли тоа да го споменуваш?

44. За него конечно знае Господарот твој!

45. Ти си, навистина, опоменувач за оној што стравува од кијаметот,

46. Денот кога ќе го здогледаат ќе им се причини дека само една вечер или едно утро останаа.